Kiállítások a budaörsi őszibarackról 1933 és 1936 augusztusában

0
1286

Itt az őszibarack szezonja, fogyasztjuk frissen és mind a mai napig nagyon sokan főznek belőle lekvárt, kompótot, és természetesen ivólé is készül ebből a gyümölcsből, ami egykor Budaörsöt híressé tetté. A Budaörsi őszibarack ugyanakkor egyáltalán nem került feledésbe, köszönhetően a budaörsi kertbarátoknak és a budaörsi gazdákat tömörítő gazdakörnek. Akik újra szeretnék telepíteni kertjükben, azok tőlük eredeti oltványokat kaphatnak, illetve néhány éve újra kiállítás is nyílik a budaörsi őszibarackról. (Erről cikkeink például ITT és ITT és ITT.)

Újra? Igen. Az MTI jelentése és a Budai Napló cikke a bizonyság rá, hogy 1933. augusztus 12-én egynapos, majd 1936. augusztus I5-20-ig több napon át tartó kiállítás mutatta be a budaörsi emberek odaadó fáradozásait, amit az őszibarack termesztésért tettek.

Erre bukkantunk 1933-as dátummal a levéltárban:

Dr. Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter, József királyi herceg jelenlétében, 1933. augusztus 12-én vasárnap délelőtt nyitotta meg ünnepélyes keretek között a budaörsi barack kiállítást.

A budaörsi gazdakör rendezésében megnyílt őszibarack kiállítást az emeletes fiúiskola épületében helyezték el, ahol négy termet tölt meg a kiállítás szebbnél szebb anyaga. Részbeni helyi termelők, részben a Budavidéki Őszibarack termesztők Alkalmi Társulása tagjai, Budafok, Budatétény, Diósd, Érd,Tárnok, Törökbálint s még több község őszibarack termelője hozták el idei termésük legjavát. Az alkalmi társulás tagjai ebben az évben eddig 350 métermázsa őszibarackot hoztak kereskedelmi forgalomba s meglehetős mennyiséget exportáltak Ausztriába és Svájcba is.

Szebbnél szebb, darabonként 25-30 dekás fajbarackok sorakoztak egymás mellett, de volt alma, füge és körte is. Továbbá őszibarack-dzsem és befőtt s őszibarack pálinka. Mindegyik terem közepén a budavidéki bortermelők palackozott borai emelkedtek piramisalakban a magasba.József királyi herceg és Kállay Miklós földművelésügyi miniszter Navratil Dezső országgyűlési képviselő és Uhlarik Béla miniszteri titkár kiséretében érkezett. A diadalkapunál várta őket ünneplőruhában a község apraja  nagyja.
A község lakosságát  Záborszky Nándor budafoki polgármester Pestvármegye főispánja és alispánja képviseletében jelent meg, ott volt dr. Egedy Kálmán főszolgabíró, Forgó Henrik főjegyző, dr. Aubermann Miklós plébános, Fraik György községi bíró és teljes számban a képviselőtestület tagjai.

Az egybegyűltek nagy éljenzéssel fogadták József királyi herceget  és Kállay Miklós földmivelés ügyi minisztert, akiket előbb Záborszky Nándor polgármester, majd dr. Aubermann Miklós plébános üdvözölt lelkes szavakkal.

Kállay Miklós fölmivelésügyi miniszter válaszában mindenekelőtt József királyi hercegnek mondott maga is köszönetet azért, hogy személyesen  megjelent a kiállítás megnyitásán, majd köszöntötte a kiállító termelőket, akik munkásságukkal új értékeket teremtenek s ezzel enyhítik a magyar szegénységet. Az ő munkájuk útmutatás azoknak, akiknek a magyar mezőgazdasági kultúra vezetése a feladatuk. Az úttörő munkára Isten áldását kérte s hangsúlyozta, hogy a kormány minden igyekezetével rendelkezésükre áll.

József királyi herceg válaszolt ezután az üdvözlő szavakra. Két érzés  hozott – mondotta. Az egyik a ragaszkodás Budaörs népéhez, amely kiirthatatlan gyökeret vert szívemben, amikor oly hősiesen küzdött a háborúban. A másik az érdeklődés, az, hogy látni kívántam Budaörs népének szorgalmát s hogy magam is tanulni szeretnék tőlük.
Nagy éljenzéssel fogadták az egybegyűltek, úgy a földmivelésügyi miniszternek, mint József királyi hercegnek szavait. Az előkelőségek ezután a kiállítás színhelyére indultak. Az út mentén a népviseletbe öltözött budaörsi leányok álltak sorfalat kezükben őszibarackkal telt kosárral.
Az iskolaépületnél Ébner György, a gazdakör elnöke köszöntötte a vendégeket, akik ezután a kiállítás megtekintésére-indultak.

József királyi herceg és Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter nagy elismeréssel nyilatkoztak a kiállított szebbnél szebb őszibarackokról s egy jó órás tartózkodás után fogatokra szálltak és megtekintették  a barackos kerteket is. majd visszatér tele a fővárosba.

Az 1936. augusztus15-20. közötti kiállításról a Budai Naplóban ezt találtuk:

A Budaörsi Gazdaszövetség teljes napos műsorral várja azokat, akik a most másodszor megrendezett gyönyörű kiállítást meg akarják tekinteni. Szombaton, augusztus 15-én kezdődik a tízezer lakosú Budaörsnek ez az ünnepélye, amelyen ki akarja tárni mindazt a szépet és jót, amit a község csak adni tud: nehéz munkával kitermelt világhírű jó gyümölcsöt, és a szép, művészi Passiójátékokat. A kiállítás anyaga meglepetésszerűen bő; festménysorozatban mutatják be a különböző időkben érett őszibarackot: Luef Lajos, a Budaörsi Takarékpénztár igazgatójának képeiben. Összegyűjtötték az idevonatkozó irodalmat is.

A kiállítók közt ott szerepelnek a község nagytermelői: Ébner György bíró, Franck Benedek, Weber János, aki 1933-ban első lett gyönyörű barackjaival, Albecker János, akik a legnagyobb részét adják a budaörsi gyümölcsexportnak, amely már idén is 10 vagonnal szállított gyümölcsöt Európa minden piacára, különösen Becsbe, Linzbe, Hamburgba, Londonba. A budaörsiek még a múlt században kizárólag bortermelők voltak, Trianon után azonban új megélhetés után kellett nézni és így kezdődött meg az egyre növekvő baracktermelés. A kiállítással kapcsolatban Bató Géza tanító rendezésében tartják meg a Passiójátékokat is.

(Az archív fotókról: az őszibarack nemcsak Budaörsnek hozott dicsőséget, hanem minden családnak, akik foglalkoztak vele. Az illusztrációként bemutatott képek forrása többek között a 2007-ben megjelent „Régi Budaörsi Családok II.” kötetből „Bihari Istvánné Szakály Erzsébet megemlékezése” című fejezet, továbbá a FSZEK Budapest gyűjtemény.)

Írta: Bánvölgyi Rozál

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here