Így alakult a panaszok száma a budaörsi járóbeteg-ellátásban

0
1064

Döntő többségükben elégedettek a budaörsiek a helyi járóbeteg-ellátás szolgáltatásaival, az ellátási területen kívülről érkezők pedig még náluk is pozitívabban ítélik meg a szakrendelőben folyó munkát. A nemrég lebonyolított elégedettségmérésből kitűnik, hogy a Budaörsi Egészségügyi Központ páciensei elsősorban a gyógyító munkát végzők felkészültségét és hozzáállását méltányolják.

Jó – és javuló tendenciát mutat – a budaörsi járóbeteg-ellátás megítélése az április elején lefolytatott elégedettségmérés eredményei alapján. A tizenkét kérdésből álló belső kutatás három napja során 126 páciens dobta be a kitöltött kérdőívet a betegirányító pulton elhelyezett gyűjtőládába.

A legmagasabb pontszámot sorrendben az orvosok felkészültsége, az épület tisztasága, a gyógyítást végzők kommunikációja és a betegirányítók munkája kapta. „Csupa humán terület – hívja fel a figyelmet a Budaörsi Egészségügyi Központot üzemeltető Jump Consulting vezetője, Zsákai Zoltán. – A rendelő átvételekor azt tűztük ki célul, hogy olyan munkahelyet hozzunk létre, ahol odafigyelő, tiszteletteljes gyógyító munka zajlik megfelelő megbecsülés mellett, méltó körülmények között, jó hangulatban. Hitvallásunk szerint a kulcspozícióban lévő orvosok mellett fontos szerepük van a gyógyításban az asszisztenseknek, a szakápolóknak, de még a betegirányítóknak is. Mindenkinek, aki a szenvedő emberekkel kapcsolatba kerül. Az ő munkájukat igazolták most vissza a páciensek az elégedettségmérés során.”

A szakrendelők tárgyi felszereltségét, műszerezettségét és a betegek tájékoztatását a rendelések során a kitöltők nagy többsége szintén pozitívan ítélte meg, amiképpen a budaorsmed.hu honlap használhatóságát is azok, akik ezen a csatornán keresztül informálódnak a központ szolgáltatásairól, a rendelési időkről, az aktuális változásokról. A skála másik végén, a többi pontszámtól elmaradva a várakozásra szolgáló terek (előterek, folyosók, mosdók) kényelmessége áll. A gyengébb megítélés az intézet vezetését nem lepte meg, hiszen éppen zajlik a rendelő felújítása, aminek egyik elsődleges célja, hogy a helyszűkével küszködő intézményben a várakozás perceit komfortosabbá tegye.

„Az általános elégedettség persze nem jelenti azt, hogy az ügyfélpanaszokat ne kellene komolyan vennünk – mondja Zsákai Zoltán. – Tisztában vagyunk vele, hogy hiába elégedett az ellátottak közel száz százaléka, ez kevéssé vigasztalja az éppen száz százalékig elégedetlen panasztevőt. Éppen ezért intézményünkben panaszkezelési rendszert vezettünk be. Ide havi négy-öt panasz érkezik, ezek döntő többségét helyben orvosoljuk. Az elmúlt esztendőben mindössze három panasz jutott felügyeleti szintre, ebből egyszer teljes mértékben nekünk adott igazat a hatóság, két ízben adminisztratív hiányosságot kellett pótolnunk. Mindezt úgy, hogy 2018-ban több mint 150 ezer orvos-beteg találkozó történt a budaörsi járóbeteg-ellátásban.”

A beérkező panaszok nagyobbik hányada egyébként a várakozási időkkel kapcsolatos. „Teljesen természetes,hogy mindenki a leghamarabb szeretne gyógyírt aktuális problémájára. A panaszok csaknem száz százaléka olyan betegtől származik, aki valamilyen akut problémával érkezik, és nem jut be azonnal az adott szakrendelésre. Aki rendszeresen jár gyógykezelésre, vagy valamilyen krónikus ellátásra szorul, tehát rendszeres látogató nálunk, nem vagy csak nagyon ritkán elégedetlen az időpontokkal” – teszi hozzá a Jump Consulting vezetője.

A Budaörsi Egészségügyi Központ az elégedettségmérést évente tervezi megismételni hasonló tartalommal. Jelenleg a válaszolók 81 százaléka ért egyet teljesen vagy részben azzal az állítással, hogy „a járóbeteg-ellátás színvonala budaörsi rendelőintézetben jó”, és 63 százaléka azzal, hogy „az ellátás színvonala a rendelőintézetben nőtt”. Jövőre már összehasonlító adatok alapján lehet értékelni a megítélés változásait.

A kutatás egyik érdekessége, hogy az ellátási területen kívülről érkező betegek, akik a kitöltők egynegyedét tették ki, az összes kérdés esetében még a budaörsieknél is pozitívabban vélekedtek a járóbeteg-ellátás minőségéről. „A helybelieknek magasabbak az elvárásaik, mint azoknak, akik esetleg kevésbé kedvező tapasztalatokat szereztek másutt – kommentálja az eredményt Zsákai Zoltán. – A külső megerősítés jól esik, de feladatellátási szerződésünk értelmében a budaörsi és herceghalmi lakosokat számos helyzetben, például a hiányszakmák esetében, a jövőben is előrébb fogjuk sorolni, így rövidítve számukra az előjegyzési időt.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here