Főként technikai jellegű jogszabályi módosításokról döntöttek a képviselők

0
294

Rendkívüli testületi ülés volt november 9-én délután a közmeghallgatás előtt . A főként technikai jellegű jogszabályi módosításokat tartalmazó napirendi pontokról egyhangú igennel, vita nélkül döntöttek, ám napirend előtt volt némi pengeváltás a közismerten ellenzéki polgármester, a szintén ellenzéki képviselők és a Fidesz helyi elnöke között.

Három Kamaraerdőt érintő témában kért szót napirend előtt Török István (Kamaraerdőért Egyesület). A Pillangó utcában óriási nagy betonépítmény készül, és az anyagszállítás miatt megsüllyedt az útburkolat – jelezte. A közterület felügyelet a beruházás végén a hibákat kijavíttatja, ha kell, peres eljárás keretén belül – válaszolta neki Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető. A második: dr. Sebestyén Júlia háziorvos a Közösségi Ház programjai miatt nehezen tud a rendelője előtt parkolni, ezért szeretne egy eü feliratú, fenntartott parkolót. Ennek nincs akadálya – válaszolta a hivatali szakember. A közlekedési problémákra (két kocsi a járdán is találkozott – tudtuk meg) azonban nem tudott biztatót mondani, mert egyeztetni kell a fővárosi 11. kerülettel, mivel az út egyik oldala hozzájuk tartozik. Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Patkó utcai játszótér sikeres felújítását köszönte meg, majd a lakótelepen a lehullott, be nem gyűjtött faleveleket tette szóvá a BTG-nek címezve. Illetve megjegyezte, hogy a Bleyer iskolában lábtörlő sincs, mire a polgármester elmondta, hogy milyen jelentős mértékű állagromlás tapasztalható az államosítás óta az iskolákban, azaz a tankerület 900 millió-1 milliárd forinttal tartozik az önkormányzatnak az általuk használt épületeken el nem végzett felújítási, beruházási munkák miatt. Törvény kötelezi őket, hogy minden évben az amortizáció mértékében felújításokat kellene végezniük, ezt azonban elmulasztják. Emiatt az épületek egyre jobban leromlanak. Monostorí Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Hír TV-nek adott interjút kérte számon Czuczor Gergelyen, aki ott „egyszerű tanárként” nyilatkozott elítélően a pedagógusok tüntetéseiről, elhallgatva, hogy ő a helyi Fidesz elnöke és tanári fizetésén kívül több más helyről is van jövedelme, például képviselőként is. Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) is ezt egészítette ki, hogy szerinte mennyire hiteltelen volt a fideszes képviselő nyilatkozata, majd megkérdezte, hogy mi épül a Decathlon melletti ”híres-neves” (ide tervezett a Bauhaus új áruházat, de az a lakossági tiltakozások miatt nem valósult meg) telken. Az ingatlan tulajdonosa két épületet szeretne, az egyik bemutató-áruház jellegű lesz, a másikban pedig éttermek kapnának helyet, és a véderdő az autópálya felől megmaradna – felelte Lőrincz Mihály. Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető azzal egészítette ki, hogy a cég folyamatosan egyeztet a közvetlenül ott lakókkal. Czuczor Gergely még egyszer szót kérve arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel ezen keretek között ő nem tud érdemben reagálni a vele kapcsolatban elhangzottakra, ne itt vitatkozzanak, hanem például a helyi tévében. Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a tankerületek vezetőinek a jutalmazásáról szóló országos hírekre utalva azt kérdezte, tudja-e valaki, hogy az érdi tankerületnél mi a helyzet, de választ nem kapott.

Majd rátértek a napirendekre:

1. Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendeletének módosítása Még az egyik nyári ülésen változtatási tilalmat rendelt el a képviselő-testület a Beregszász utca déli részén. Most egy érintett ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult a hivatalhoz, akinél a vízbevezetést akadályozza a tilalom. A testület felmentette a kérelmező ingatlanát a tilalom alól.

 1. napirendi pont: Településrendezési- és településfejlesztési dokumentumok partnerségi egyeztetési szabályaihoz szükséges SZMSZ módosítás és rendelet hatályon kívül helyezése Egy új kormányrendelet szükségessé tette, hogy módosítsák a településrendezési eljárás szabályait. A változtatást jóváhagyta a testület.
 2. napirendi pont: JAVASLAT BUDAÖRS VÁROS ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 17/2003. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

A védőnői feladatok egyenlőtlensége miatt került a körzethatárok módosítására sor, mert az egyik körzetben sokkal több gyerek született, mint a másikban kevesebb.

 1. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003 (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására Jóváhagyták a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának technikai módosítását. A népszámlására vonatkozó rendelet beemelése történt meg.
 1. napirendi pont: A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT sz. határozat módosításáról szóló 2/2020. (I.29.) ÖKT sz. határozat kiegészítése

A közbeszerzési bíráló bizottság feltételeit igazították a többi bizottsághoz.

 1. napirendi pont: Pótelőrányzat biztosítása távhő szolgáltatás díjemelkedése miatt

Összesen 96 millió forint többletigény merült fel a városi közintézményeknél az energiaárak emelkedése miatt. Az önkormányzat ehhez biztosítja a szükséges forrásokat.

 1. napirendi pont: Döntés a BTG közszolgáltatási keretszerződés XII. MódosításárólA módosítás oka a síkosságmentesítési anyag árának az emelkedése, emiatt pótlólagos pénzügyi fedezetet biztosított a testület a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (BTG) számára.
 2. napirendi pont: Forrás biztosítása gyalogátkelőhely létesítésekhez

Lakossági észrevételek alapján két gyalogátkelőhely kialakítását tervezi az önkormányzat, a Farkasréti úton, a Liliom utcai kereszteződésnél és a Nádas utcában. A képviselő-testület biztosítja a beruházáshoz szükséges forrást.

9. napirendi pont: Döntés a 113/0/A/6 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 15. I. emelet 6. szám alatt található lakásra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról Élni kíván az önkormányzat a Budaörs, Templom tér 15. alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.

 1. napirendi pont: TOP PLUSZ-2.1.1-PT1-2022-00032 energetikai projekt – előirányzat átcsoportosítás . Elfogadtak egy technikai jellegű forrásátcsoportosítást a TOP PLUSZ energetikai projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására.
 1. napirendi pont: A Budaörs, Kőszikla utcában lévő, 1682/1 helyrajzi számú közterület szabályozási vonal által kijelölt 33 m² nagyságú részének értékesítésére kiírt pályázatról szóló 80/2020.(XI.18.) sz. polgármesteri határozat módosítása  Jóváhagyták a Kőszikla utcában található ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményét.
 1. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található ingatlan hasznosítása tárgyában hozott 140/2022. (IX.14), 141/2022. (IX.14) és 142/2022. (IX.14.) ÖKT határozatok módosítására

Döntöttek a képviselők a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található, „üzlet, egyéb helyiség” megnevezésű ingatlanokra kötött haszonkölcsön szerződés és bérleti szerződések hosszabbításáról. A bérleményekben ott található fodrászatot, gyógyszertárat és orvosi rendelőt érintette a döntés, ami egy folyamatban lévő bírósági eljárás miatt kellett. Az ott rendelő dr. Ritter Gergely nem vett részt a szavazásban.

 1. napirendi pont: Javaslat az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására Ez egy technikai módosítás volt.
 1. napirendi pont: Az Illyés Gyula Gimnázium kérelme Elfogadták a képviselők az Illyés Gyula Gimnázium kérését, hogy a végzősök szalagavató bálját a Városi Sportcsarnokban térítésmentesen tarthassa.

Zárt ülésen döntöttek még az Akácfa utcában található ingatlan településképi bejelentését elutasító határozatról, és több hatósági lakcím megállapításra való kérelemről.

15. napirendi pont: Döntés fellebbezés ügyében a Budaörs, Akácfa utca 21. 2235 hrsz. településképi bejelentést elutasító határozat ellen

16. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs belterület 3671/3 helyrajzi számú ingatlan települési címének megállapítása tárgyában

17. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs belterület 3671/4 helyrajzi számú ingatlan települési címének megállapítása tárgyában

18. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs belterület 1370/1 helyrajzi számú ingatlan települési címének megállapítása tárgyában

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here