Elfogadták a város idei költségvetését

0
1152

A mai képviselő testületi ülésen többek közt elfogadták a város 2019. évi költségvetését, az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vezető pedagógusainak pótlékemeléséről szóló rendeletet, döntöttek a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról, illetve arról is, hogy az állami fenntartású iskolák szakmai kiadásait milyen összegben finanszírozza.

A testület teljes létszámban megjelent a mai képviselő testületi ülésen, ahol huszonkét napirendről szavaztak, majd zárt ülésen még további három, ingatlannal kapcsolatos ügyben.

Napirend előtt elsőként felszólalt Löfler Dávid (Fidesz-KDNP), aki szemrehányó hangnemben bejelentette, hogy vandálok graffitizték össze a kőhegyi keresztet az országos ellenzék jelmondatával. Ezen kívül jelezte, hogy az egészségügyi központ nyílászáró cseréje után nem kerültek vissza az ablakokra a függönyök és reluxák, ami miatt méltatlan helyzetbe kerülnek az intézmény páciensei. Ezen kívül kérte, hogy a Thököly út munkálatai során az ott lévő játszóteret meg lehessen közelíteni. Wittinghoff Tamás polgármester (BFE) válaszában kihangsúlyozta, hogy „bárki, bármilyen módon gyaláz meg egy létesítményt, az elítélendő, akármit is írtak rá és akárki tette.”

Tóth Ferenc (BFE) az iránt érdeklődött, hogy a körzetében zajló szervízút, az új kutyafuttató és a csatornával kapcsolatos munkálatok mennyi ideig tartanak még. Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője elmondta, a szervízút május hó folyamán, a Temesvári utcai csatorna rekonstrukció várhatóan április 1-re készül el, itt út- és csapadékcsatorna is kiépítésre fog kerülni. A kutyafuttatóval kapcsolatban már csak az van hátra, hogy a kutyatulajdonosok külön kéréseit teljesítsék, így jövő hétre az is teljesen elkészül. Az őszi csatornázás után a Fodros utca végleges aszfaltozása előreláthatólag tavasz végére készül el.

Premecz Enikő bejelentette, hogy múlt év decemberében kilépett a Jobbikból, a továbbiakban független képviselőként kívánja a lakosság szolgálatában végezni munkáját.

Bakó Krisztina (BFE) kérdése arra vonatkozott, hogy a Kisfaludy utca végleges, teljes rekonstrukcióját mikor kezdik el. Lőrincz Mihály elmondta, tavasz közepén fogják elkezdeni a munkálatokat, melyre hatvan napja lesz a kivitelezőnek.

Stift Nándor (BFE) a kamaraerdei idősek otthonának bővítési munkálatairól és a leendő lakótelepi buszpályaudvarral fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatást kért a műszaki ügyosztály vezetőjétől, aki válaszában elmondta, az idősek otthona építkezése tervszerűen halad az alapokat kiásták, a továbbiakban is igyekeznek egyeztetni az intézményvezetővel, hogy minél kevésbé zavarják az otthon lakóit mindennapos tevékenységeikben. Az autóbusz pályaudvar a közbeszerzési eljárás szakaszában van. Várhatóan április hó folyamán kezdik meg a munkálatokat.

Az előző, januári testületi ülés óta eltelt idő eseményeinek felsorolásánál Wittinghoff Tamás beszámolt arról, hogy a legutóbbi testületi ülésen elfogadott nem fogják elindítani Budaörs járásközponttá nyilvánításának kezdeményezését, mert a többi érintett település (például Biatorbágy és Törökbálint) az előzetes információkkal ellentétben nem támogatják ezt. A két ülés közt eltelt időszakban a városháza előcsarnokában nyílt kiállítás Budaörs régi, védett épületeiről, február 6-án a szakszervezetekkel és az intézményvezetőkkel egyeztettek a költségvetés tárgyában, 9-én a Pro Musica kórus farsangi bálja volt az 1. Számú általános iskolában, 12-én kilencven éves budaörsi polgárt köszöntött Wittinghoff Tamás, 20-án ülésezett az Esély Szociális Társulás, múlt héten pedig a Herman iskola tartotta farsangi bálját, illetve a VIVART Budaörsi Sinfonietta koncertet adott a városházán, de utóbbi kettőn a polgármester betegsége miatt nem tudott részt venni.

Az idei és a tavalyi költségvetést érintő napirendeknél a Fidesz-KDNP-s képviselők nemmel szavaztak vagy tartózkodtak, illetve a költségvetés elfogadásánál Premecz Enikő is tartózkodott. A Budaörsi Office Parkkal való együttműködésnél és egyéb területekre vonatkozólag tartózkodott Löfler Dávid, Gáspár Béla és Sokolowski Márk, de a többi tizenhét napirendet a képviselők egyhangúlag megszavazták. A polgármester saját szabadságának ütemezési ügyében nem szavazott.

Az 1. napirendi pont Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése volt. A bizottságok által tárgyalt változathoz Bíró Gyula (BFE) alpolgármester nyújtott be módosító javaslatot, ami három tételből álló belső korrekciót tartalmaz, de a költségvetési főösszeget nem érinti. Wittinghoff Tamás nagy vonalakban vázolta a költségvetést: a folyó bevétel 13,7 milliárd forint, ezért ahhoz, hogy a felhalmozódási feladatokat végre lehessen hajtani, ahhoz részben hitel, részben az előző évi maradvány mozgósítása szükséges, így ezekkel együtt a költségvetés 19,5 milliárd forint. A működési kiadás 13,3 milliárd forint, ezen belül idén 2,2 milliárd forintot von el az állam a város működési összegéből szolidaritási hozzájárulás címén. „Az államtól nem kap pénzt Budaörs Város Önkormányzata egyetlen fillért sem a költségvetéséhez, ami példátlan, de ráadásul elvon a saját bevételeiből is, ami egyébként törvénysértő és számos alapjogot sért. Ezzel együtt a város működése zavartalan, hiszen felhalmozásra így is 6,2 milliárd forintot tudunk ebben az évben felhasználni” – mondta.

Löfler Dávid itt szót kért és nehezményezte a költségvetési koncepció késői elkészítését, illetve kifogásolta, hogy nem sikerült elkészíteni hibátlanul a költségvetést, illetve megjegyezte, hogy a sorok nincsenek alátámasztva, valamint érdeklődött, mihez szükségesek a költségvetésben szereplő szakértői díjak. Wittinghoff Tamás erre azt válaszolta, a Fidesz-KDNP semmiféle módosító javaslatot nem nyújtott be, amiből ő azt gondolja, nem is tudják, milyen költségvetés lenne jó, csak úgy mondanak valamit arról, amit a hivatal szakmai alapon állít össze.

Dr. Bocsi István tájékoztatott, hogy az önkormányzatnak nem kötelessége költségvetési koncepciót készíteni. A rendeletalkotás folyamatáról pedig elmondta, hogy a tervezeteket a bizottságok elolvashassák és jelezzék a hibákat, amit utána természetesen javítani kell.

A napirendhez tartozó határozatok közül az egyiket tizenkét igen, három nem (Fidesz-KDNP) szavazattal, a másikat, mely az önkormányzat fenntartásában működő intézmények (leginkább óvodák, bölcsődék) kereset-kiegészítésére vonatkozott, tizenkét igen, és három tartózkodással (Fidesz-KDNP) fogadták el. A költségvetési rendeletet tizenegy igen, három nem (Fidesz-KDNP) és egy tartózkodással (Premecz Enikő) fogadták el.

A 2. napirendi pont Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása volt, melyre azért volt szükség, hogy a múlt évben történt módosításokat, kiegészítéseket átvezessék a tavalyi év költségvetésébe. Ennél a rendeletnél is tarózkodtak a fideszes képviselők, a többi képviselő elfogadta.

A 3. napirendi pontban rendelkeztek A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, melyre az időközben változó viszonyok és adminisztratív okok miatt került sor.

  1. napirendi pont A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, mely a pótlékok összegének megemelésére vonatkozik.
  2. napirendi pont Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

A 6. napirendi pont A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Korábban július 1-je törvényileg szabályozottan volt munkaszüneti nap, most az önkormányzatok dönthetnek erről.

A 7. napirendi pont a Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke tömbökre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása volt, ennél napirendnél, ahol a Fidesz-KDNP képviselői tartózkodtak.

  1. napirend a Budaörs Office Park, 1016/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos Településfejlesztési Együttműködési Szerződés, melynek lényege, hogy a területen a tulajdonos szállodát létesít, egy részén pedig az önkormányzat közparkot alakíthat ki. Szavazáskor a Fidesz-KDNP képviselői tartózkodtak.
  2. napirend Kamera átadása Budaörs Városi TV részére, amit egy másik médium használt eddig az önkormányzattal kötött haszonkölcsön szerződés keretében.

A 10. napirend az Energiairányítási Rendszer bevezetéséről szóló határozat volt.

A 11. napirendi pont a Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módosítására vonatkozott a BTG tekintetében.

A 12. napirendnél döntöttek a 2019. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról, óvodák és bölcsődék, illetve a Városi Ifjúsági Klub, összesen mintegy száz millió forint értékű beruházásaihoz.

A 13. napirendnél a testület felhatalmazta az önkormányzat Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságot, hogy indítsa el a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzés 2019” tárgyú közbeszerzéseket. Az oktatási létesítmények esetében az együttműködés miatt az önkormányzat felkereste az érintett tankerületek vezetőit. A Ceglédi Tankerületi Központ (aki alá a Nevelési Tanácsadó tartozik) pozitívan áll a javaslathoz, azonban az Érdi Tankerület, mely a budaörsi iskolák üzemeltetéséért felelős inkább drágábban veszi a villamos energiát, mint hogy Budaörs Város Önkormányzatával közösködjenek – tudtuk meg a polgármestertől.

  1. napirendi pont Javaslat ellátási szerződés megkötésére szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatásra, mely egy korábbi együttműködés meghosszabbítása a Katolikus Karitásszal.

A 15. napirend Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda céljainak megvalósítása érdekében. Ugyanis Biatorbágy elnyert egy pályázatot és együttműködési szándékkal keresték fel a budaörsi önkormányzatot.

A 16.napirend A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, ami minden évben kötelező feladat, a felülvizsgálatot követően pedig jóváhagyták a határozatot.

A 17. napirend Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a 2018/2019-es nemzetiségi pályázatának módosítására.

A 18. napirendi pont tartalmát törvény írja elő: A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása, melyen Wittinghoff Tamás nem szavazott.

A 19. napirend Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme, az RSD E-DOKK a Környezetkímélő Hajózásért Alapítvány elszámolási határidejének módosítására vonatkozott.

A 20. napirend a TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása.

A 21. napirend egy Kérelem adómentesség biztosításával kapcsolatban, de nincs mód arra, hogy ezen változtasson az önkormányzat, mert jogszabályi korlátai vannak.

Utoljára került tárgyalásra az az előterjesztés, amit Sürgősségi indítványként vettek fel napirendre: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásának biztosítása. Ugyanis szükség van az iskoláknak az önkormányzati támogatásra ahhoz, hogy ellássanak olyan feladatokat, melyekre korábban a KLIK ígéretet tett, de jobbára az önkormányzat finanszírozza megvalósulásukat mintegy száz millió forintos összegben. Mindezt az is alátámasztja, hogy amikor az önkormányzat – bár az iskolák a költségvetésén kívül esnek – egyeztetett az iskolák vezetőivel, ahol „az iskolák megjelent képviselői arról tájékoztatták az önkormányzatot és a hivatalt, hogy az általuk használt épületek állaga folyamatosan romlik, számos esetben az iskolákban az alapanyagokat ugyan a KLIK biztosítja, de a szülők és a tanárok szabadidejükben végzik el az ezzel kapcsolatos munkákat.”

Zárt ülésen tárgyalták:

A Budaörs, Puskás Tivadar utca 55. 1. emelet3., 1. emelet 4. és 2. emelet 1. szám alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására.

Döntés a Budaörs, 2054 helyrajzi számú, Szabadság út 30/3 szám alatt található ingatlan megvételéről.

Döntés a Budaörs, 4302/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here