Díjazott egészségügyi dolgozók és pedagógusok

0
230

Szerdán délelőtt ünnepi testületi ülésen adta át az idei Budaörs Egészségügyéért Díjat és az oktatás kiemeltjeinek a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket Wittinghoff Tamás polgármester. A műsort a Leopold Mozart Zeneiskola növendékeinek köszönhettük.

Íme a  méltatások:

Dr. Radányi Éva fogszakorvos

Budaörs egészségügyi ellátásában 30 éve vesz részt és 30 éve él családjával Budaörsön.

Kezdetben a Budaörsi Egészségügyi Központban, majd 1996-tól saját vállalkozásában dolgozik, Budaörs szívében található rendelőjében. Betegei nagyon szeretik, igyekszik számukra megnyugtató, kellemes légkört teremteni a kezelések során.

1990-ben szerzett fogorvosi diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán, majd 1996-ban a száj- és fogbetegségek szakorvosa lett.

Tudását a későbbi években is folyamatosan fejlesztette. Rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken, ahol lehetősége van megismerni és elsajátítani a legújabb fogorvos technikai módszereket és trendeket.

2011-től napjainkig oktatói tevékenységet folytat a Magyar Hipnózis Egyesület és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem képzésein, ahol az egészségügyben dolgozók kommunikációja és az orvos-beteg kapcsolatok állnak a fókuszban.

Fontos számára a közösség összetartó ereje, így 2019 óta a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének Pest megyei elnökeként, valamint a Magyar Hipnózis Egyesület Etikai Bizottságának elnökeként is tevékenykedik.

Kiemelt szakmai érdeklődési területe a relaxáció és az állkapocsízületi betegségek. Komplex megközelítéssel igyekszik a pácienseit gyógyítani így terápiájában fontos szerepe van a fogorvoslásnak, a gyógytornának és a relaxációnak.

Falusiné Lázár Emőke

1980-ban szerzett logopédia szakos gyógypedagógiai tanári oklevelet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

Budaörs 1981-ben logopédia történelmet írt: megteremtette első álláshelyét a beszédjavító munkához. Lázár Emőke lett az első logopédus Budaörsön. Ő indította be azt a munkát, melynek eredményeképpen ma már intézménybe tömörítve folyik a szervezett logopédiai hálózati munka.

Nevéhez fűződik a szakmai munka megalapozása, megszervezése a városban. Fontos feladata volt a logopédiai munka sajátosságainak és hatásainak megismertetése a szülők és a pedagógusok körében.

1981-ben a város logopédiai körzetébe két általános iskola és hat napköziotthonos óvoda tartozott. Ma ugyanezt a szakterületet 12 logopédus látja el.

1986-tól Lázár Emőke ismeretei és tapasztalatai a diszlexia, diszgráfia területén, illetőleg az olvasás-helyesírás-szövegértés területén is egyre bővültek. Ma már munkája javarészét e jelenségek megszüntetése/oldása érdekében végzi a Bleyer Jakab Általános Iskola tanulóinak nyelv-és beszédproblémáinak terápiája során.

Falusiné Lázár Emőke pályakezdő évei óta folyamatosan Budaörsön állt alkalmazásban. Szorgalmával, hivatástudatával, magasszintű terápiás tevékenységével és mintaértékű diagnosztikus méréseivel 40 éven keresztül segítette a tanulókat és a pedagógusok munkáját.

SZEBÉNYI RITA igazgatóhelyettes

Fizika-technika szakos általános iskolai tanár. 1983-ban diplomázott. 1987. óta, 36 éve tanít a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában.

Kiemelkedő felkészültségű, lelkiismeretes pedagógus, akinek szívügye a fizika tanítása. Nagy odaadással és precizitással, soha nem lankadó lelkesedéssel, élményszerű oktatással adja át szerteágazó tudását tanítványainak. Odafigyeléssel karolja fel a kiemelkedő tanulókat és segíti a lemaradókat a felzárkózásban.

Másik tantárgyát, a technikát is lelkesen tanítja. Tanórán kívüli foglalkozások keretében a tankonyhán bővíti a diákok konyhatechnikai ismereteit.

A Hermanban kezdetben osztályfőnökként formálta nagy szeretettel közösséggé a rábízott diákokat, majd munkaközösség-vezetőként segítette kollégái munkáját.

Immár 24. éve fáradhatatlanul szervezi igazgató-helyettesként a Herman mindennapjait. Az iskolában folyó tanügyigazgatási munka és mérés-értékelés szakértője.

Emellett az iskola sikeres nagyrendezvényeink színvonalas megszervezésére és lebonyolítására is évek óta kiemelt figyelmet fordít így is emelve az iskola jó hírnevét.

Nagy empátiával, jó humorral, okos szeretettel neveli és oktatja tanítványait.

Köztiszteletben álló pedagógus és vezető, aki kollégái számára mindig elérhető. Több esetben mentor és példakép, aki példát mutat elhivatottságával, precizitásával, a tanítás szeretetével.

URAINÉ PÓCSIK ADRIENN

1987-ben a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerezte óvodapedagógusi diplomáját kitűnő minősítéssel. 1987. szeptember 1. óta dolgozik Budaörsön. A 3. sz. Napköziotthonos Óvodában (mai nevén Kincskereső Tagóvoda) dolgozott óvodapedagógusként, a fejlesztő pedagógusi szakképzettség megszerzését követően 2003-tól fejlesztő pedagógusként. 2002-ben pedagógus szakvizsgát tett.

2008. augusztusától a Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő pedagógusa. Számtalan továbbképzésen gyarapította szakmai tudását, a Nyitott Pedagógiai Műhely több kurzusán vett részt, Alapozó terápia tanfolyamot végzett. Az egyik TÁMOP pályázat szakmai vezetője volt. 2014-ben mesterpedagógus lett. Fejlesztő pedagógusként a valamilyen területen lemaradást mutató gyermekek felzárkóztatását, illetve a tehetséges gyermekek tehetséggondozását végzi.

Hosszú évekig vezette a minőségirányítási munkaközösséget, az óvodai rendezvények, programok tervezésében, megvalósításában irányító szerepet tölt be.

Tevékenyen vesz részt a városi fejlesztő pedagógusi csapat munkájában.

2016. augusztusa óta az óvoda intézményvezető helyettese. Vezetői feladatait is nagy elhivatottsággal, szakmaisággal végzi. Az óvoda alapítványának kuratóriumi elnöke.

Szakmai munkáját az innovatív szemlélet jellemzi, folyamatos képzéssel, önképzéssel ismerkedik a legújabb pedagógiai irányzatokkal, módszerekkel.

A SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS DÍJat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a 1993-ban.
Az Emlékérem adományozható
a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,
b) annak a pedagógusnak, aki
– folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő- oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,
– munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs városnak elismerést szerzett;
– példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;
– legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott karórát is kap.

A BUDAÖRS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJat Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység elismerésére alapította 2005-ben

A Díj annak a személynek adományozható, aki hosszú időn keresztül magas szakmai színvonalon fejtette ki tevékenységét a lakosság egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása érdekében.

A Díjjal emlékérem és díszoklevél jár, és az évente megállapított minimálbér ötszörös összege illeti meg. A fentiek mellé a kitüntetett karórát is kap.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here