A tűzgyújtás jogi következményei

0
481

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, a jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenységet a törvény büntetni rendeli!

A cselekmény alkalmas a 2012. évi II. törvény (Szabálysértési Tv.) 177. §-ba ütköző tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének megállapítására és 5.000 – 300.000 Ft-ig terjedő pénzbírság róható ki, illetve az összes körülményt figyelembe véve alkalmas lehet a 2012. évi C. törvény (Büntető Törvénykönyv) 242. §-ba ütköző természetkárosítás, vagy a 322. §-ba ütköző közveszély okozása bűncselekmény megállapítására, amelyet a törvény letöltendő szabadságvesztéssel rendel büntetni.

Felhívom figyelmüket, hogy a bűncselekmények gondatlan elkövetését is büntetni rendeli a törvény!

Kérem, kiemelt körültekintéssel járjanak el a környező erdőkben és tartsák be a jogszabályokat!                                                           

A Budaörsi Rendőrkapitányság vezetője sk.