Megéri-e örökölni?

0
852

Az örökös felelőssége a hagyatéki tartozásokért

Az utóbbi időben egyre több az olyan hagyaték, ahol a tartozások összege meghaladja az aktív vagyon összegét. A klasszikus hagyatéki terhek a temetési költségek, a hagyatéki eljárás költségei, valamint a kötelesrészen alapuló kötelezettségek. Felmerülnek viszont többek között az örökhagyó ápolásával, ellátásával kapcsolatos költségek is. Persze ilyesmiről akkor beszélünk, ha az örökhagyót gondozó családtag nem kötött az örökhagyóval tartási vagy öröklési szerződést. (Ha ezt a feladatot nem családtag/örökös látja el, akkor ilyen szerződés szinte mindig születik.) Ha az ápolást, gondozást az élettárs látja el, és ezért az örökhagyó ellenszolgáltatást ígért, akkor az élettárs is érvényesíthet ilyen igényt a hagyatékkal szemben.

A hagyatéki eljárás során a hagyatéki leltár gyakran jó támpont, hogy megállapítsuk, pozitív hagyatékról van-e szó. Amennyiben nem, úgy a hagyatékot vissza lehet utasítani. A gondot inkább az jelenti, hogy nem mindig derül ki a hagyatéki eljárás során, hogy milyen egyéb tartozások vannak/lehetnek még a hagyatékkal szemben. Sokszor felmerül, hogy esetleg az örökhagyónak adótartozása volt, ez esetben a NAV megnyilatkoztatására van lehetőség.

Olyan szabály természetesen van, hogy az örökös a hagyaték tárgyaival felel, és hogy az örökösök egyetemlegesen kötelesek helytállni, de ez nem kellően megnyugtató, hiszen attól, hogy valaki örököl tényleges vagyont, pl. ingatlant stb., nyilvánvalóan kényelmetlenül érinti, amikor esetleg az örökhagyó által vállalt kezesség okán egy követelés a későbbiekben előáll. Ilyen esetben ugyanis az örökös helytállási kötelezettségét a később előálló követelésért nem lehet kizárni, hiszen a kezesi helytállási kötelezettség kötelmi tartozásként szerepel az örökhagyó vagyonában. Ugyanez mondható el a szerződéses kötelezettségvállalásokról is.

Összegzésként elmondható, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hagyatéki terhek még a hagyatéki eljárás során felmérhetők legyenek, de teljes mértékben nem zárható ki, hogy előkerülnek további követelések. Örökölni azért úgy tűnik mindenképpen megéri, ha ez mégis kétséges, vissza lehet utasítani a hagyatékot. Egy dolgot nem lehet: csak a pozitív vagyont örökölni, a tartozásokért pedig nem helytállni.

A téma természetesen roppant szerteágazó, jelen írás kereteit jelentősen túllépi. A www.moravcsik.hu honlapon nagyobb terjedelemben találnak ekörben információt.

Írta: Dr. Moravcsik Krisztina

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here