Ezekről döntöttek tegnap a képviselők

0
932

Továbbra sem kell bölcsődei térítési díjat fizetni a budaörsieknek – többek között erről döntött Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete 2019. április 17-én. Elbírálták a civilszervezetek által benyújtott pályázatokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok programjainak támogatásáról is döntöttek.

Naprend előtti hozzászólásában Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a párizsi Notre-Dame-ban pusztító tűz kapcsán szólalt fel, kérve a testületet, hogy támogassák egy jelképes összeggel az újjáépítést. Wittinghoff Tamás polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy maga is felvetette ezt a legutóbbi belső egyeztetésen, de végül arra jutottak, hogy az önkormányzat – tekintettel a több mint kétmilliárd forintos állami elvonásra is – számos olyan ügyre nem tud forrást biztosítani, amelyek közvetlenül érintik a budaörsiek életét. Javasolta, hogy a képviselő ajánlja fel egy havi járandóságát erre a célra. (Megtette – a szerk.)

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) lakossági megkeresésre kérte, hogy a nemrégiben elkészült Törökbálinti úton vizsgálja meg a műszaki ügyosztály a járda állapotát a páratlan oldalon, mivel helyenként gödrös és a kertek felé folyik róla a csapadékvíz. Lőrincz Mihály ügyosztályvezető ígéretet tett, hogy utána néznek, és szükség esetén garanciális javítást kezdeményeznek. A képviselő emellett a Fodros utca felújításáról kért tájékoztatást, amellyel kapcsolatban Lőrincz Mihály mindenkit megnyugtatott: az utca nem lesz keskenyebb, mint korábban, 6 méter szélességű marad, és a parkolási gondok is enyhülni fognak azáltal, hogy parkolóhelyeket építenek ki a beruházás során.

Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a 4. körzet képviselőjeként köszönetet mondott a szakembereknek, hogy elkészült a körzetben az új kutyafuttató, és a Riedl Patikánál elhelyezték a lámpát. Panaszolta ugyanakkor a városban uralkodó szeméthelyzetet, hogy a szelektív és a zöld hulladékot hetek óta nem viszik el. Valamint érdeklődött a Temesvári utcai útfelújításról. Wittinghoff Tamás a szeméthelyzetről szólva ismertette, hogy a közterület felügyelőkkel rögzítették a városban az állapotokat, és az önkormányzat, bár nem feladata, sőt nem is teheti, ajánlatokat kért be cégektől a zöldhulladék, illetve minden szemét elszállítására. Ismertette továbbá azt a levelet, amelyben a szolgáltatást végző Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. (ÉTH) vezetője elismerte, hogy gondok vannak a budaörsi szemétszállítással, amelyek létszám-, szervezési és logisztikai okokra vezethetők vissza. Ezek megoldása érdekében pótlójáratokat fognak indítani az érdi állomány átcsoportosításával. Wittinghoff Tamás polgármester tűzoltásnak minősítette ezt, mivel az alapvető probléma az, hogy a ”Nemzeti Kukaholding” beszedi a pénzt, és nem fizeti ki a munkát elvégző cégeknek, így az ÉTH-nak sem. Lőrincz Mihály a Temesvári utcai beruházásról elmondta, hogy folyamatban van a csatornarekonstrukció és az útfelújítás közbeszerzése is, így a teljes felújítás őszre befejeződhet.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szintén kitért a hulladékszállítási gondokra, majd a Patkó utcai és a Közösségi Ház melletti parkolókkal kapcsolatban kért intézkedést.

Bakó Krisztina indítványozta, hogy a városban zajló különböző beruházások kapcsán ellenőrizze a hivatal az ideiglenes forgalomelterelések szabályosságát. Lőrincz Mihály ennek kapcsán elmondta, minden esetben engedélyeztetni, vagy minimum bejelenteni szükséges a tereléseket.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) alpolgármester bejelentette, hogy hosszú előkészítés után végre megkezdődik a buszvégállomás rekonstrukciója. A munka dandárja, mint fogalmazott, a nyári szünet idejére fog esni, és ősz végére elkészülnek a munkák. Emellett felhívta a figyelmet, hogy egy kábeltévé szolgáltató úgy hirdeti magát a lakosság felé, mintha az önkormányzat küldte volna őket. Ez nem valós: az önkormányzat nem küld senkit – figyelmeztetett. A szolgáltatásválasztás a lakás-, illetve társasház tulajdonosok szuverén döntése.

Ezt követően Wittinghoff Tamás polgármester ismertette a két testületi ülés közötti időszakban történteket. Többek között sajnálattal állapította meg, hogy április 10-én elhallgatott a Budaörs Rádió, ami veszteség a város kulturális életében. Említést tett arról is, hogy háromtagú delegáció járt Budaörsön, miután az önkormányzat európai szervezetekhez fordult az állam által törvénytelenül elvont milliárdok ügyében. Beszámolójuk az országjelentésnek is része lesz – mutatott rá a polgármester. A delegáció tagjai megjegyezték, talán a világon sincs még egy olyan város, amely az államtól nem kap egyetlen forintot sem a működéséhez, pláne olyan, amelytől még el is vesznek. Összefoglalójából az is kiderült, hogy a napokban értesült az önkormányzat arról, hogy mivel a tankerületi központ nem végzi el a kötelező karbantartást, nem működnek az iskolákba drága pénzen felszerelt napelemek.

Ezt követően rátértek a napirendi pontok tárgyalására. Elsőként a Porsche Ingatlankezelő Kft. területére és környékére vonatkozó településrendezési eszközök módosítását fogadta el a testület, és rendeletet is alkotott, beemelve a korábbi megállapodás eredményeit a városi településszerkezeti tervbe.

Módosították a képviselők a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet. Ennek értelmében lakbértámogatás esetén az albérleti díj összeghatárát 90 000 Ft-ról 120 000 Ft-ra emelték. Emellett a krízishelyzetre nyújtható rendkívüli települési támogatás esetén a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár családosok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ról (57 000 Ft) 220 %-ra (62 700 Ft) emelkedett. Pontosították továbbá a települési gyógyszertámogatás, adósságcsökkentési támogatás, kedvezményes üdülés és a gondozási támogatás jogosultsági feltételeit.

Az Egyesített Bölcsődei Intézményekre vonatkozó szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj számítását minden évben meg kell határoznia a fenntartónak. Ennek a törvényi előírásnak tett eleget az önkormányzat azzal, hogy döntött: idén sem kell a budaörsi bölcsődékben térítési díjat fizetni (ami más településeken havi 10-15 ezer forint is lehet). Ezt a Felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004.(IV.20.) önkormányzati rendelet rögzíti.

Pontosításokat, kiegészítéseket hajtott végre a testület az Esély Szociális Társulás és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013.(VI.24.) önkormányzati rendeletben is, de a feltételek itt sem változtak.

Módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát: a közutak forgalmi rendjének kialakításával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházta át a képviselő-testület.

A polgármesteri hivatal SZMSZ-e is változott: összevonták a Műszaki Ügyosztály Városépítési irodáján belül a Környezetvédelmi Osztályt és a Magasépítési Osztályt.

Elfogadta a testület az önkormányzat első negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Két iskolában jár le az intézményvezetők megbízása, a pályázókat pedig véleményezte a képviselő-testület. Mindkét intézménynél egy-egy pályázó – a jelenlegi igazgató – jelentkezett a megbízatásra. Mindkettőt támogatja az önkormányzat 5-5 évre, de csak abban az esetben – emelték ki a testületi ülésen is –, ha az egybecseng az intézmény alkalmazotti közösségének véleményével. A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium esetében Árendás Péter, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola esetében Turcsik Viktor a támogatott pályázó.

Jogszabályváltozás miatt módosították a rendőrséggel kötött korábbi szerződést, közalkalmazotti jogviszony helyett munkavállalói jogviszonyt szerepeltetve a támogatott rendőri dolgozók esetében.

Támogatta a testület az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság kérelmét és 500 ezer forintot nyújt a tűzoltólaktanya szerállásainak felújítására.

Elfogadta a képviselő-testület a Budaörs Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját a 2018. évről.

Hozzájárultak a képviselők a helyközi közösségi közlekedés költségtérítési hozzájárulásának fizetéséről szóló megállapodás módosításához, amely forgalmi és műszaki paraméterek pontosítása mellett április 30-ával menetrendmódosítást is tartalmaz. Egyebek mellett közvetlen járat fogja összekötni Budaörsöt Budakeszivel, valamint a forgalom sikeres átterelése miatt az Etele tér felé, csökkenni fog a Móricz Zsigmond körtér felé közlekedő járatok száma.

Következő napirendi pontként települési közvetítői eljárás folytatásáról tárgyaltak a képviselők Frankhegy területén. Löfler Dávid a napirendhez fűzött hozzászólalásában nehezményezte, hogy nincs elég információja az eljárás eredményességéről. Valamint úgy gondolta, hogy mindössze 5 lakos – azok sem a hangadók – írta alá a közvetítői eljárást kezdeményező levelet, abból is egy visszalépett, így nem látja indokoltnak a mediátori eljárás folytatását. Wtinghoff Tamás polgármester kiemelte: nem „hangadókra”, hanem együttműködő partnerekre van szükség a helyzet megoldása érdekében. Bocsi István jegyző elmondása szerint a mediáció során nagyon sok értékes információ derült ki, emiatt az nagyon hasznos volt mindenki számára. A folytatást pedig az érintett tulajdonosok kezdeményezték. Löfler Dávid ezt követően úgy vélte, hogy a terület önkormányzati képviselőinek kellene a tárgyalásokat lebonyolítaniuk, akik ezért kapják a fizetésüket. Wittinghoff Tamás ennek kapcsán megjegyezte, hogy ha például a választókerületből valakinek pszichológusra lenne szüksége, akkor sem az önkormányzati képviselőjéhez kell fordulnia, hanem ugyanúgy szakemberhez, mint ha mediációs problémára keres megoldást. Ezt követően Löfler Dávid kikérte magának, hogy a polgármester pszichológushoz akarja küldeni a helyi lakosokat – amit a polgármester élénken visszautasított azzal, hogy a képviselőnek vagy szövegértési problémái vannak, vagy direkt kiforgatja a mondanivalóját, ami becsületbeli kérdés. Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra hívta fel képviselőtársa figyelmét, hogy a területen nincsenek, vagy legalábbis nem lehetnének lakók, mivel az egy üdülőterület. dr. Bakó Krisztina pedig rámutatott: megválasztása után első dolga volt személyes megbeszéléseket kezdeményezni a helyi lakosokkal, és egy másfél éves tárgyalási folyamat eredménye, hogy mediációs eljárást indítottak.

Megvalósulhat a nyáron a Vackor Óvoda udvarfelújítása, a Kincskereső Óvodában pedig új játszóeszközöket helyeznek ki, miután felszabadította az ehhez szükséges 58,5 millió forintos céltartalékot a képviselő-testület.

Elfogadta a testület a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. közötti, az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítását. Ennek lényege, hogy megemeli az önkormányzat a lakások üzemeltetésére szánt keretösszeget, hogy abból felújításra, karbantartásra is fussa.

Rábólintottak a képviselők a TÖRS Csatornamű Kft. elszámolására, amely az önkormányzattól kapott támogatás rendeltetésszerű felhasználását igazolja.

Elfogadta a testület Budakeszi hozzájárulását az 1. sz. főút – Gyár utca kereszteződésben – a budakeszi elágazásnál – kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez. Ennek mértékét azonban többen szóvá tették, hogy igen szűkmarkú ahhoz képest, hogy a beruházás főleg a budakesziek érdekeit szolgálja. Kiderült: a tervezési költségek 15 millió forintba kerülnek, amihez Budakeszi 2 millió forinttal járul hozzá.

Ezt követően ingatlanok bérbeadásáról döntöttek. A Clementis u. 18/a. sz. alatti ingatlan emeleti szintjére vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja az önkormányzat, a Szabadság út 142/1. fsz. 2. sz. és a Puskás T. u. 55. 2. emelet 2. szám alatti lakásokra piaci bérleti pályázatot fognak kiírni.

Támogatta a testület a Városi Alsós Tanulmányi Verseny megrendezését: ebből a célból a Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány számára 578 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzat. Wittinghoff Tamás polgármester újfent megjegyezte: ezt is a tankerületi központnak kellene állnia. Hasonló a helyzet a díszdiplomák adományozásával is, amit szintén az önkormányzat finanszíroz – erről is döntöttek a képviselők.  Eszerint a jogutód nélkül megszűnt pedagógusképző intézmények esetében az önkormányzat átvállalja a díszdiplomák pótlását valamint az elismeréssel járó juttatás biztosítását.

Döntöttek a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása soron szereplő 20.000.000 Ft-os pályázati keretösszeg felosztásáról is, amelyet a nemzetiségek különböző programjaik megvalósítására pályáztak meg.

Elfogadták a helyi kiadványok megjelentetésére 2018-ban támogatott pályázatok beszámolóit, valamint – azonos feltételek mellett – kiírták a 2019-es pályázatot.

Szintén elfogadták a 2018-ban támogatott budaörsi civilszervezetek beszámolóit, és elbírálták a 2019-es pályázatokat, összesen 24,1 millió forintot szétosztva közöttük. Az eredeti keretből megmaradt 900 ezer forintot pedig átcsoportosították a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság keretének terhére.

Döntött a testület, hogy a választások során kik legyenek a szavazatszámláló bizottságokban a tagok és póttagok.

Elfogadta a testület a BSC 1924 Futball Kft. kérelmét és pontosítást hajtott végre korábbi döntésében, az elszámolhatóság érdekében.

A BKISZ-projekt kapcsán 1-2 ingatlan kimaradt a csatornázásból, így ezek bekapcsolása érdekében forrást csoportosítottak át e célra a képviselők.

Támogatta a testület a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. kérelmeit is, és összesen mintegy 25 millió forint TAO-önerőt biztosítva öltözők felújítására, valamint 9 millió forintos önrészt a homokos pálya felújítására.

Döntöttek a fiatalkorúak büntető eljárásában eljáró ülnök személyéről.

Végezetül zárt ülésen határoztak arról, hogy kiknek ítélje a testület idén a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket.

Forrás: budaors.hu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here