Átadták a 2019. évi Szakály Mátyás díjat

0
1215

Átadták a 2019. évi SZAKÁLY MÁTYÁS Pedagógus Díjat.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

Az Emlékérem adományozható

  1. a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,
  2. b) annak a pedagógusnak, aki

–  folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

–  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

–  példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

–  legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy karórát is kap.

 

2019-ben kapta: Csányi Anna (Mindszenty József R.L. Ált. Iskola, tanítója) és Turcsik Viktor (Herman Ottó Ált.Isk. igazgatója).

Csányi Anna általános iskolai tanító, mentor tanár, 1990 és 2006 között a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola tanára. 2006 óta a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestületének aktív tagja, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője.

Pedagógusként a hivatástudat, elkötelezettség, a gyermekek és a szakma szeretete jellemzi. Munkájában kitartó, változatos tanítási módszereivel folyamatosan fenntartja a kisdiákok érdeklődését.

Tanulmányi versenyekre eredményesen készíti fel tanulóit, de a lemaradók felzárkóztatását is épp oly türelemmel és gondossággal végzi.

A városi tanulmányi verseny szervezésével elismerést vívott ki pedagógustársainál és a város vezetésénél is.

Hosszú évek óta sikeresen segíti pályakezdő kollégái, illetve a főiskolai hallgatók pedagógiai munkáját.

Aktívan kapcsolódik be a budaörsi plébánia életébe, 2015 óta a plébánia képviselő testületének tagja.

A Kőhegyen megrendezett Passióban tanítványaival együtt statiszta szerepet vállal, ezzel is erősítve a budaörsi hagyományokat.

A hit- és magánélete példaértékű minden kolléga és család számára.

A fenti indokok alapján a Képviselő-testület Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet adományoz számára.

Turcsik Viktor 2003-tól a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója.

2000-től matematikát tanít az intézményben, kommunikációs igazgató-helyettesként segíti az iskola munkáját és minőségügyi feladatokat is ellát. Szakmailag elkötelezetten, lelkiismeretesen vezeti az iskolát.Folyamatosan képezte és képzi magát, 2014-ben Mesterpedagógus minősítést szerzett.

Vezetése alatt az általános Iskola egyedülálló rugalmassággal alkalmazkodott a folyamatosan változó társadalmi igényekhez, de a közel négy évtized alatt kialakult hagyományokat megtartotta.

Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az iskola tanulói örömteli légkörben, személyiségük pozitív elemeinek kiaknázásával készüljenek a felnőtté válásra. A diákok kiemelkedő eredményeket érnek a tanulmányi versenyeken.

Vezetése és irányítása alatt a pedagógusok kiteljesedett szakmai munkát tudnak végezni az iskolában. Az intézmény kollektívája összetartó, munkájukat magas színvonalon végzik.

Rendszeresen együttműködik önkormányzatunkkal, minden ügyben a közös megoldásokat keresi. Kiemelten jó kapcsolatot ápol a társintézményekkel és a városi szakemberekkel.

Kiemelt céljai: a szakmai színvonal megőrzése és fejlesztése, az intézmény modernizálása, megújítása, a kor igényeihez való közelítése.

Pedagógusi pályafutása, a Herman Ottó Általános Iskola érdekében végzett kiemelkedő vezetői tevékenysége miatt a Képviselő-testület Szakály Mátyás Díjat adományoz részére.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here