A közelgő Illyés napokról is beszélgettünk Bene Tündével, a gimnázium igazgatójával

0
593

Az idei tanévtől Bene Tünde az Illyés gimnázium új igazgatója, miután Árendás Péter nyugdíjba vonult, aki 17 évig töltötte be ezt a posztot. Az intézményvezető asszonnyal készült interjúból kiderül, hogy a közösségről alkotott elképzelései teljes mértékben egybehangzanak a korábbi igazgatóéval.

Tartott tőle, hogy a minisztérium elutasítja a pályázatát?

Amikor kiderült, hogy egyedüli pályázó vagyok, akkor kezdtem bizakodni. A tankerület vezetője azt jelezte, hogy nagyon erős pályázatot készítettem. Hozzám végül csak a végeredmény jutott el, illetve a kinevezés az EMMI-től, ami öt évre szól.

Kiemelne egy-két fontos elképzelést a pályázatából?

A pályázatom nagyon alaposan elemzi a hagyományainkat és egyértelműen a meglévő értékekre épít. Így az első tanévben a stabilitás megőrzését tartom a legfontosabbnak, és az eddig megkezdett munkák folytatását. Mivel 1999 óta tanítok az Illyésben, nem okoz problémát elődeim nyomában haladni. Emellett azonban vannak új ötleteim, amiket öt évre elég részletesen lebontottam, évről-évre felsorakoztattam a tennivalókat. Az eredményesség és a hagyományaink megőrzése természetesen elsőrendű, azonban szeretném jobban megerősíteni a közösségi-iskolaépítést, a tanuló-szervezetté válást annak érdekében, hogy még felszabadultabb legyen az iskolai légkör, közösségibb legyen az Illyés.

Mennyire érzi a kollégái támogatását?

Az augusztusi kinevezés után egyből egy csapatépítéssel kezdtünk, amin elkezdtünk egy szervezet-fejlesztési folyamatot. Ott elmondták a kollégáim, hogy ők mit priorizálnak és mit szeretnének az elkövetkező időszakban. Sok ötlet, cél fogalmazódott meg ekkor, ezeknek a projektekre való lebontása zajlik jelenleg, azután majd a megvalósítása következik. Kollégáim javaslatai összecsengenek a pályázatommal.

Új intézményvezetőként szeptemberben a tanévnyitó beszédében mit hangsúlyozott?

A diákjainkat elsősorban az Illyés közösségi életének minél teljesebb megélésére biztattam, hiszen egy egészen hosszú online szakasz után tértünk vissza. Ugyanakkor nyilván felhívtam a figyelmet egy olyan magatartásra, ami a vírus terjedésének mérsékléséhez szükséges. Ezen kívül megköszöntem a szervezőknek és a résztvevőknek a gólyatábort. Az első program ugyanis nem a tanévnyitó volt, hanem egy nagyon sikeres gólyatábor. Ez minden évben van, bár tavaly speciális helyzet volt, akkor itt helyben rendeztük meg, idén viszont Balatonszemesen voltunk négy napig. Fő szervezői a végzősök, a fókuszában pedig az ismerkedés áll: magával az Illyéssel, az itteni programokkal, meg egymással kirándulás, akadályverseny keretében. Ezzel kapcsolatban csak és kizárólag dicséret illeti a végzősöket. A gólyák nagyon helyesek, úgyhogy tényleg nagyon klassz volt.

Mit emelne ki az itt folyó képzésekről?

A pályázatomban is szerepel, hogy szeretném, ha a művészeti szakképzéseink és a gimnáziumi képzés közelítene egymáshoz, vagyis a neves, kiváló szakemberek szorosabban közreműködnének a gimnázium életében is, így erősítve a vizuális oktatást. Már említettem a közösségi iskolát, melynek egyik fizikai megjelenése a közösségi kertépítés a diákokkal, kéthektárnyi terület áll rendelkezésre ehhez az iskola körül. Ezen belül az amfiteátrum felújítása is egy közösségi program lesz, a diákok díszítik majd speciális technikával. Az aulát is tervezzük megújítani, mind színvilágában, mind bútoraiban. A tantestület tagjain kívül a diákok és szüleik is elmondhatják a véleményüket a tervekkel kapcsolatban, és a kialakítása is közös erővel történik majd.

Változtatni szeretnék abban is, hogy a tanárok szaktárgyi munkaközösségében nagyobb hangsúlyt kapjon az együttgondolkodás, a tudásmegosztás, egymás jó gyakorlatainak megismerése.

Továbbá tervbe vettem, hogy még egységesebb intézményi arculati megjelenést alakítunk ki. Van egy jól bevált logónk, amit nagy örömmel használunk, s ezt a dokumentumokon, a kapun lévő táblán, az évkönyvben…stb. igyekszünk egységesen megjeleníteni.

Miket csinálnak még együtt a diákok?

Az iskolánkban megvalósuló projektek közül az Illyés Napokat emelném ki, ami karácsony előtti programunk három napon keresztül. Versenyszámai a terítés, a színdarab, a videó és a teremberendezés. És egyénileg is megmutathatják a diákok a tehetségüket, vers- és prózamondó, valamint ének-zenei versenyen. A ballagó diákoknak mindig ez a programunk a legemlékezetesebb élménye.

Az iskolai újság működik még?

Kisebb szünet után most fölfutóban van az Illyés lapok, online jelenik meg és nagyon színvonalas írásokat tartalmaz.

Mindig zavarban vagyok, ha le kell írnom az iskola teljes nevét. Most mi a helyes?

Az iskola pontos neve Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Technikum. A 12. évfolyamig gimnáziumi oktatás folyik, mely az érettségivel zárul. A gimnáziumi képzés kétféle, van egy hat évfolyamos osztály, itt hetediktől tizenkettedikig tanulnak, és a fél osztály matematika tagozatos. Ezen kívül négy nyelvi előkészítő osztály indul évente, angolt és németet tanulnak a diákok, kezdő és haladó csoportok vegyesen. Az első évben szinte csak a nyelvet tanulják, majd arra épül rá a négyéves gimnáziumi képzés. A 11. és 12. évfolyamon fakultációt választanak, tíz tantárgyból tudjuk emelt szinten felkészíteni a diákokat, ennyi tantárgyból hirdettünk meg fakultációt az érdeklődés alapján.

A gimnáziumi képzésen kívül szakképzést is folytatunk, az Illyés Művészeti Szakképző Akadémia keretein belül, mozgóképi animáció, fotográfia és kerámia szakon. A szakképzésbe érettségizett fiatalok jönnek, és két évig tanulják a felsorolt szakmák valamelyikét. A mostani 14.-eseink még szakközépiskolásként végeznek, de akik idén kerültek bele ebbe a képzésbe, ők technikumi képzésben vesznek részt.

Az érettségi utáni szakképzés nem a mi gimnáziumi diákjaink bázisán alapszik, de van olyan, aki az egyetem mellett elvégzi ezt a képzést is, mert az érdeklődésébe beleillik vagy kiegészíti a felsőfokú tanulmányait.

A középiskolák országos rangsorában idén a 12. lett az Illyés. Ez jó eredmény?

Igen, a HVG rangsorát mérvadónak tekintik a szülők és a közoktatásban érintettek. A gimnázium ez alapján az ország egyik legjobb iskolája. Ez nagy öröm és nyilván a rengeteg belefektetett munkának a gyümölcse. De ennél is fontosabb, hogy ez az iskola amellett, hogy ilyen eredményes, különleges közeg. Éppen a minap mondta egy fiatal kollégám, hogy ha nem itt tanítana, akkor már nem lenne a pályán. Ez az Illyés közösségének köszönhető. Mert akár a nemzetközi kapcsolatokat nézzük, akár a szakköröket, akár a tehetséggondozást tekintjük, vagy ha a sportolási lehetőséget vizsgáljuk, van mire büszkének lenni. A nálunk végzett diákok 90-95%-a tanul tovább valamilyen felsőfokú intézményben és szinte minden tantárgy tanulmányi versenyén értek már el előkelő megyei és országos helyezést.

Nehéz önökhöz bejutni, ami nyilván az eredményeket is befolyásolja, de persze nem von le azok értékéből. Viszont érzékelhető-e romlás a pandémia miatt?

Tavaly demográfiai csúcson volt a 14 éves korosztály, ha csak a budaörsi általános iskolákat nézzük, már ott plusz osztályokat kellett nekik indítani elsőben. Ebből adódóan a hozzánk nyolcadikban felvételizők is jóval többen voltak és tavaly hétszeres volt a túljelentkezés, a hatosztályos gimnáziumba pedig nyolcszoros. Vagyis a diákjaink valóban nagyon tehetségesek, nagyon jó képességűek. Nem kaptam olyan információt, hogy a pandémia miatt valamiféle tudásszint-csökkenés következett volna be.

Milyen az Illyés kapcsolata a tankerülettel? Korábbi hír volt, hogy az uszoda gépészetének a javítására sincs pénzük.

Ez már megoldódni látszik. Egyébként abszolút az együttműködésre törekszünk.

Köszönöm az interjút. Eredményekben gazdag, jó munkát kívánok!

 

Névjegy

Bene Tünde középiskolai tanár, közgazdász

1999-ben, pályakezdőként lett „illyéses”. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán lett okleveles földrajz tanár 2000-ben. A Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karán szerzett közgazdász és közgazdaságtan szakos tanár diplomákat 2003-ban, és a Szegedi Tudományegyetemen intézményvezető és középvezető szakvizsgát tett 2019-ben. Tanítványai rendszeresen értek el országos versenyeken előkelő helyezéseket.

 

Fotó: Kántor Tünde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here