Wittinghoff Tamás: “Csak magunkra és közvetlen környezetünkre számíthatunk” – interjú

0
895

A koronavírus miatti költségvetési megszorítások ellenére több tervezett beruházás is elkészült 2020-ban, de formális átadások nem lesznek, mert akkor ünnepelünk majd, ha vége lesz a járványnak, és visszatér az élet a normális kerékvágásba – nyilatkozta a Budaörsi Naplónak Wittinghoff Tamás polgármester. Aki kiemelte, hogy az egyén felelőssége önmagáért, családjáért, és más emberekért rendkívüli mértékben felértékelődött és tavasszal rengeteg önkéntes nyújtott segítséget.

 

– Ezt az évet március elejétől teljesen meghatározza a koronavírus járvány, illetve az emiatt hozott kormányzati intézkedések, továbbá az önkormányzatra hárult új feladatok. Mit emelne ki az első hullámból, mi következik ebből tanulságként a második hullámra és mennyire sikerült Budaörsnek helytállnia?

Budaörs példásan helyt állt ebben a nehéz helyzetben, és továbbra is helyt fog állni. Csodákra ugyan mi sem vagyunk képesek, de ha a budaörsi lakosság magatartása ugyanolyan felelős, szabálykövető és szolidáris lesz, mint tavasszal volt, akkor jó esélyünk van arra, hogy a mostani hullám idején is hatékonyan védekezzünk. Ha van tanulsága ennek a borzasztó időszaknak, az az, hogy csak magunkra és közvetlen környezetünkre számíthatunk igazán.

Az egyén felelőssége önmagáért, családjáért, és más emberekért rendkívüli mértékben felértékelődött. Tavasszal rengeteg önkéntes nyújtott segítséget, sok önzetlen adomány érkezett az önkormányzathoz vagy közvetlenül a rászorulókhoz. Természetesen az is sokat számított, hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal dolgozói, az intézményeink is gyorsan reagáltak, és a kötelező feladatokon túlmenően is igyekeztek segíteni a budaörsieket. Az önkormányzatok szó szerint egyik napról a másikra, a lakosságról való gondoskodás első vonalában találták magukat. Olyan új feladatokat kaptak, amelyeket nyilvánvalóan helyben lehet a legjobban ellátni. Mindössze az volt a gond, hogy az államtól átvett feladatok ellátásához forrásokat nem biztosított a kormányzat. Sőt, ezt az időszakot találták a legalkalmasabbnak arra, hogy elvegyék a gépjárműadó önkormányzatokra jutó részét, ami Budaörs esetében évi mínusz 170 millió forintot jelent.

Tavasszal, a társadalom fegyelmezett viselkedése és néha a közvélemény által kikényszerített intézkedések – mint például az iskolák bezárása esetében –  sikerült elodázni a járvány eldurvulását. Akkor úgy gondoltuk, hogy a járványhullám „ellaposításának” az az értelme, hogy az őszi második hullámot az ország már alaposan felkészülve várja. Ez sajnos nem így történt.  Százmilliárdokért vásároltak felfoghatatlan mennyiségű lélegeztetőgépet, amelyekhez már most látható, hogy nem lesz elegendő kezelőorvos, ápoló, technikus. Aggodalommal nézek az elkövetkezendő hetek-hónapok elé – mi mindenesetre igyekszünk felkészülni.

– A költségvetést is teljesen át kellett menet közben szabni. Például egyes, már megszavazott támogatásokat nem tudott az önkormányzat civilszervezetnek kifizetni. Volt olyan szervezet, amelyik látva a helyzetet, már maga lemondott róla, de mások számítottak volna rá. Mi volt a szűrési alapelv, illetve mi várható még az idén?

Valóban volt olyan civil szervezet, amelyik önként lemondott a neki járó pénzről, megköszönve az eddigi támogatást, megértve azt, hogy ebben a helyzetben inkább az önkormányzatnak van szüksége segítségre. Olyan is volt, amelyik a többieket megelőzve jelezte, hogy a 25 milliós, civil szervezetek támogatására biztosított keretre nem kíván pályázni, és erre biztatta a többi szervezetet is. Sőt, olyan szolidáris szervezetek is voltak, amelyek a már év elején kiutalt támogatásából, szinte azonnal reagálva visszautalták a támogatás egy részét.

Ami a támogatás-csökkentés alapelvét illeti, viszonylag egyszerű volt. A járványhelyzet, illetve a korlátozások miatt a civil szervezetek szinte valamennyi programja és rendezvénye kényszerűségből elmaradt, ezért az erre szánt összegek elvonása az egyesületek működését nem veszélyeztette. Ennek az elvnek a mentén hagytunk benne a költségvetésben 6 millió Ft-ot a társadalmi önszerveződések támogatása címén. Erre mindegyik budaörsi civil szervezet pályázhat, de ebben az évben csak és kizárólag működési kiadásokra/költségekre. Célunk ezzel az, hogy mindegyik egyesületnek, alapítványnak biztosítsuk – ebben a nehéz évben is – a működésüket, fennmaradásukat szolgáló megfelelő hátteret. Az idén további módosításokat nem tervezünk.

– Milyen beruházások valósultak  meg ennek ellenére a tervezettek közül, lesz-e ezeknek ünnepélyes átadása?

Ebben az évben többek között elkészült a Csillagfürt óvoda játszóudvarának teljes felújítása (140 millió forint), a Fém utca teljes felújítása (66 millió), a Dózsa György utca felújítása (52 millió), a Csap köz felújítása (16 millió) ráfordítással. A nyári intézményi felújítások közel 100 millióba, a Hajnal utca szennyvíz-rekonstrukciója és útfelújítása 120 millióba került.

Befejeztük a buszpályaudvart, és még az idén a két hiányzó fedett utasváró is megépül. Önkormányzati forrásból a távhőrendszer két primer vezetékének a cseréje készült el a lakótelepen (138 millió), valamint a városi uszoda szellőzőberendezésének a kiépítése (60 millió). Örülünk, hogy ilyen nehéz helyzetben is ennyi minden elkészült. Nem tervezünk ünnepélyes átadásokat. Akkor ünnepelünk majd, ha vége lesz a járványnak, és visszatér az élet a normális kerékvágásba.

– Mely beruházások maradtak el és mi várható, mikor kerülhet rájuk sor?

Idén tavasszal, a járványhelyzet kiszámíthatatlan következményeire tekintettel, józan megfontolásból módosítottuk a város költségvetését. Tudvalévő, hogy a település bevételeinek túlnyomó része a helyi iparűzési adóból (HIPA) származik. Ennek a drasztikus csökkenésére számítottunk, hiszen a járvány és az ezzel járó korlátozások cégek és vállalkozások tömegét küldték padlóra. Ez a hatás azonban most még kevésbé jelentkezett, hiszen a cégek a 2019-es bevételük után fizetik idén az adót. Szerencsére többségük talpon maradt, ha kevesebb lett is a bevételük. Ez jövőre jelent majd igazi nagy problémát, amikor az idei év lecsökkent bevételei után kell majd fizetniük a HIPA-t.

Májusban tehát meghúztuk a kiadásokat, mintegy 750 millió forint értékben halasztottunk el felújításokat és beruházásokat. Most már, a tényleges bevételek láttán, lehetőséget látunk némi korrekcióra. A szeptember 30-i képviselő-testületi ülés dönt arról, hogy a tervezett, de elhalasztott beruházások közül melyek lesznek azok, amelyek mégis megvalósulhatnak. Mivel még nincs róla döntés, nem tudok konkrét beruházásokat mondani, kérem, hogy kísérjék figyelemmel a képviselő-testületi ülés közvetítését.

Az önkormányzati hivatal vezetőinek, illetve az önkormányzati intézmények vezetőinek a járvány ideje alatti munkájával mennyire elégedett?

Az önkormányzat hivatalának és az önkormányzati intézmények vezetőinek munkáját elsősorban a budaörsiek hivatottak megítélni. Ha ők elégedettek az önkormányzati illetve önkormányzati intézményi dolgozók munkájával, akkor vagyok én is elégedett. Úgy látom, hogy munkatársaim minden tőlük telhetőt megtettek, az extrém gyors változásokra – a jellemzően éjjel 11-kor megjelenő, és már másnap 0 órától hatályos rendeletekre – ők is megfelelő gyorsasággal reagáltak. Megszervezték a karanténban lévők és a rászoruló idősek étkeztetését, bevásárlást, gyógyszervásárlást. És itt több száz emberről volt szó.

Az iskolák és az óvodák bezártak, ezért a korábbitól eltérő módon kellett gondoskodnunk a gyermekek étkezéséről is. Óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítottunk. Az önkormányzat – megelégelve a tesztelések hiányát – saját maga szerzett be gyorsteszteket, amelyekkel a sürgősségi ügyelet segítségével elkezdtük tesztelni a legveszélyeztetettebbeket, és azokat, akik az egészségügyi-szociális ellátórendszerben dolgoznak. Az éjjel-nappal hívható zöld számunkon (06-80-180-001) fogadták munkatársaim azok jelentkezését, akiknek bármiben segítségre volt szükségük. Ezek száma egyre szaporodott: sokan veszítették el munkájukat, karanténba kerültek vagy életkoruk miatt nem hagyhatták el lakásukat.

Úgy gondolom, mindent megtettünk, ami tőlünk tellett. Ezt támasztja alá az is, hogy sokan köszönték meg külön levélben is az önkormányzati dolgozók áldozatos munkáját, amelyet természetesen én is köszönök.

– Mit gondol az egészségügyi központban meghozott intézkedésekről, és a betegek által jelzett problémákról? Szinte lehetetlen egyes rendelésekre időpontot kapni.

A magyarországi egészségügyi ellátás mindenki által ismert súlyos problémái a járványhelyzet idején drámaian felerősödtek. Ezeket önerőből sem az önkormányzat, sem az egészségügyi szolgáltató nem tudja megoldani, legfeljebb enyhíteni képes. Az Egészségügyi Központ a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit a vonatkozó egészségügyi szakmai protokollnak megfelelően tette meg. Nagyon nehéz megoldani azt, hogy mindenki időben sorra kerüljön, miközben biztosítani kell, hogy ne zsúfolódjanak össze a betegek a folyosókon. És köztudott az elképesztő orvoshiány. Sajnos nagyon sokan nyugaton keresnek megélhetést, méltányos jövedelmet. Ugyanakkor teljesen jogos a betegeknek az az igénye, hogy kellő időben, megfelelő orvosi ellátáshoz jussanak. Arra kértem az Egészségügyi Központ vezetését, hogy ezt a problémát kiemelten kezeljék.

– Mit gondol a BFE frakcióban ülő önkormányzati képviselők munkájáról ez idő alatt? Lehetett-e rájuk számítani?

Mint ahogyan eddig, úgy ebben az időszakban is mindenben számíthattam a BFE frakcióban ülő képviselőtársaimra. Azt is meg kell említeni, hogy egyesületünk természetesen csak saját forrásból, tagjaink befizetéseiből működik, egyetlen fillér közpénzt soha nem vettünk fel. A veszélyhelyzet alatt ugyanakkor az egyik legnagyobb összeget a BFE egyesülete utalta a veszélyhelyzeti önkormányzati számlára. Talán többen tudják, hogy a veszélyhelyzet idején nem ülésezhetett a képviselő-testület, feladatait a polgármester látta el. Az első napok késedelmet nem tűrő gyors reagálásait követően minden döntésemet megelőzően kikértem a képviselő-testület tagjainak véleményét, észrevételeiket figyelembe vettem döntésem során. Ebben a munkában nem csak a BFE frakció tagjai, hanem majd minden képviselő részt vett, függetlenül attól, hogy milyen színekben került be a testületbe. Valamennyien a városért dolgoztunk. Köszönöm a képviselő-testület tagjainak, hogy segítették munkámat, továbbra is számítok rájuk.