Uwe Stiemke utódjának „nem a lábnyomában, csak a cipőjében kell járni”

0
715

Uwe Stiemke a Hermann-Niermann Közhasznú alapítvány (Düsseldorf) elnökeként május 12-én utoljára járt  Budaörsön, de a búcsúztatására magával hozta az utódját is, dr. Andreas Sonntagot, aki bízik abban, hogy elődje elvei szerint viheti tovább az alapítvány munkáját. Mindketten interjút adtak lapunknak.

Uwe Stiemke 30 éven át volt a Hermann-Niermann Közhasznú alapítvány (Düsseldorf) elnöke, és járta a világot szakértelemmel, lelkesedéssel és a kisebbségek iránti szeretettel és segített, ahol kellett. Az alapítvány európai, kisebbségben élő nemzetiségek támogatásával Magyarországon húsz éve van jelen, segített romákat, szlovákokat, németeket. Adott pénzt többek között a bajai német központnak, a Berzsenyi gimnáziumnak Sopronban és száz roma óvodának. Az elnök évente egyszer személyesen megnézte, hogyan hasznosul a támogatás. A magyarországi kisebbségek több mint 6,5 millió eurót kaptak tőlük támogatásként, városunkban pedig a múlt évben a Budaörsi Tanodát és a Heimatmuseumot támogatták. Az új elnök 2018 januárjától dr. Andreas Sonntag, aki bízik abban, hogy elődje elvei szerint viheti tovább az alapítvány munkáját. Május 12-én pénteken  mindketten itt jártak a budaörsi Városi Ifjúsági Klubban, ahol Uwe Stiemke elköszönt az itteni partnereitől.

A hivatalos látogatás a Budaörsi Zeneiskola műsorával – Novák Anikó vezetésével – kezdődött, majd Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere üdvözlő beszéde következett. Lapunknak így számolt be az alapítvánnyal való együttműködéséről: „Amikor Thomas Mann 1937-ben Magyarországon járt, akkor az egyik legnagyobb költőnk, József Attila ezekkel a szavakkal üdvözölte őt: ’Fehérek közt egy európai’.  A nehezen európanizálódó országunkban Uwe Stiemke egy igazi európai. Az alapítvány azt tűzte ki zászlajára, hogy az Európában élő kisebbségeket támogassa. Szomorú, hogy ezekben a közép-kelet-európai országokban mennyire ferde szemmel nézik azokat, akik esetleg az anyagi helyzetükből adódóan fontosnak tartják, hogy a demokratizálódásban, felzárkózásban ezek a települések és ezek az országok jól teljesítsenek. Biztos vagyok benne, hogy Uwe Stiemke az alapítvány alapcéljait valósította meg. Nagyon hatékony és kitartó munkával, az alapítvány céljaihoz és eszméihez igazodott. Meg vagyok győződve róla, hogy utódja is így fogja ellátni a feladatát. Jó lenne, ha a jövőben az ilyen jellegű tevékenységekre minél kevesebbet kellene, hogy sor kerüljön, de még bőven van mit tenni azért, hogy a kisebbségek helyzete evidens legyen.”

A polgármester beszédében  elmondta, vannak emberek, akik az életüket arra teszik fel, hogy másoknak segítsenek. Közülük is kiemelkednek azok, akik saját vagyonukból fordítanak jelentős összeget arra, hogy segítsék embertársaikat, vagy hozzájáruljanak olyan országok gazdasági, kulturális és demokratikus fejlődéséhez, mely országokban erre komoly szükség mutatkozik.

Hermann Niermann is olyan ember volt, aki jelentős összeget fordított mások támogatására, és kiemelten fontosnak tartotta az oktatás területét. Mi, akik most itt összegyűltünk, hogy megköszönjük az alapítvány több évtizedes munkáját, mindannyian pontosan tudjuk, hogy éppen ezen a területen van egy jobb világ kulcsa.

Az alapítóknak természetesen olyan társak is kellenek, akik képesek az álmaikat valósággá változtatni. Ilyen ember, Uwe Stiemke úr, akit van szerencsénk ma a köreinkben köszönteni.  Ő harminc évig állt a Hermann Niermann Alapítvány élén, és Európa szerte megszámlálhatatlan projekttel tette ismertté szervezetét. Csak Magyarországra kétmilliárd forintnál nagyobb összegű támogatást hozott el.

Ezek a projektek fizikai valóságukkal tanították a kontinens keleti felén élőket arra, hogy mit is jelent az európaiság. Mert a Hermann Niermann Alapítvány első pillanattól kezdve nem csak a német kisebbséget támogatta. Pedig az önmagában is fontos segítség. De az alapítvány célja és feladata az Európában élő kisebbségek támogatása. Megmutatták, hogy értik a kisebbségi lét senki számára nem könnyű. Legyen az egy Magyarországon élő cigány ember, vagy éppen egy Romániában élő magyar közösség. Rá akartak vezetni minket arra, hogy csak akkor lesznek itt valódi demokráciák, és csak akkor élhetjük meg a demokrácia lényegét a hétköznapokban is, ha folyamatosan kezet nyújtunk azoknak, akiknek segítségre van szükségük. Uwe Stiemke úr fáradhatatlan követe volt ennek az eszmének, és projektről projektre bizonyította be ennek működőképességét.

Ezt követően Ritter Imre a magyar parlamenti német nemzetiségi szószóló, a budaörsi nemzetiségi önkormányzat korábbi elnöke arról beszélt,  hogy mind az itt jelenlévők mind, Budaörs is nagy köszönettel tartozik Uwe Stiemkenek. Személyesen tapasztalhattam meg, hogy milyen pontosan érzett rá, hol kél el városunkban is a segítség. Így részesült komoly anyagi támogatásban a Heimatmuseum felújítása, valamint a roma és nem roma gyerekeket segítő Tanodánk.

Őt a Budaörsi Tanoda zenés előadása követte. Végül Heinek Ottó a magyarországi németeket tömörítő LdU elnöke köszönte meg az alapítványi támogatást, és adta át az oklevelet Uwe Stiemkének, a hazai német kisebbség nevében.

 

Villáminterjúnk Uwe Stiemkével: „A németek tanultak a történelemből”

 

– Hogyan értékelné az elmúlt 30 évet?

– Ami személy szerint engem és a munkámat illet, nagyon pozitívan. Először az Újraegyesítésért Felelős Minisztériumban dolgoztam, és azokkal a német kisebbségekkel tartottam a kapcsolatot, akik már nem német területen éltek, hanem az első illetve a második világháborúban elcsatolták őket többek között Dániába, Belgiumba, Oroszországba és Lengyelországba. Ebben a minisztériumban kezdtem, itt csináltam karriert, vezetője lettem annak a területnek, ami az érdeklődésemnek leginkább megfelelt, nevezetesen a külföldön élő német kisebbségekkel foglalkozó részlegnek. Így lettem ismert, és mivel akkoriban az alapítvány új elnököt keresett, megkerestek. Jól tudtam ötvözni a szakmai és a privát tapasztalataimat. Az elmúlt évtizedek alatt komoly összegek sorsáról dönthettem, így például óvodák, iskolák építéséről és kulturális programok szervezéséről is.

– Mit tart a legnagyobb eredményének?

– Nemcsak Németországban, hanem Kelet- és Nyugat-Európában is megmutathattam, hogy a németek tanultak a történelemből, nem kizárólag hódítani és begyűjteni tudunk, hanem adni is. Szerintem tevékenységünk az egyik legfontosabb európai országból induló remek kezdeményezés. 

– Elárulhat valamit az utódjáról?

– Az utódom dr. Andreas Sonntag, aki az üzleti életben is képvisel engem ügyvédként. Bízom benne, hogy sok határozott kezdeményezése lesz, ahogyan erre már volt is példa. A kuratórium természetesen ott áll majd mögötte.

 Mi a legnagyobb kihívás az utódja számára?

– Olyan ember vagyok, aki könnyen tud kapcsolatokat építeni. Attól még, hogy valakinek ugyanakkora lába van, mint nekem, nem biztos, hogy a cipőm is ráillik a lábára. Ezen a területen kiemelten fontosnak tartom a kapcsolatépítést, de ő is itt van velem, úgyhogy személyesen is megkérdezheti őt.

 

 Éltünk a lehetőséggel. 

 

 Villáminterjúnk dr. Andres Sonntaggal:  „Még sok közös projektünk lesz”

 

– Mit emelne ki saját magáról?

– Düsseldorfban születtem1956. július 28-án és az érettségit követően a kölni egyetem jogi karán folytattam a tanulmányaimat. 1986 óta független ügyvédként dolgozom Düsseldofrban. 2018-ban veszem át Uwe Stiemke pozícióját. Az elmúlt 10 évben azonban már együtt dolgoztunk, és követendő példaként tekintettem a munkájára. 

 Mit tekint a legnagyobb kihívásnak az új feladatát illetően?

– Az elmúlt 25-30 év tapasztalatait felhasználva szeretnék új kapcsolatokat kiépíteni, új utakon elindulni. Bízom benne, hogy a jövőben is szabadon tudunk egymással kooperálni, és a világ más országaiban jelen lévő gondok soha nem érik el Európát.

– Milyen várakozásokkal tekint a jövőre Budaörs kapcsán?

– Bízom benne, hogy még sok közös projektünk lesz. Lenyűgöz a helyiek vendégszeretete, nagyon jól érzem itt magam. Az egyik legfőbb célom, amelyre általánosságban nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni, az új médiumok fejlesztése, mint például az e-learning kiépítése.

 Kapcsolódó korábbi cikkünk:

http://www.archiv.budaorsinaplo.hu/kozelet/20150922/nemet-tamogatasrol-targyaltak

{gallery}Uwe Stiemke{/gallery}