Továbbra is a BTG viszi el a szemetet, de alvállalkozóként

0
1306
SONY DSC

A rendkívüli ülést azért kellett összehívni, hogy határidőre jóváhagyják a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejövő alvállalkozói szerződést. Két napirendi pontot tárgyalt 2017. október 11-én a  képviselő-testület.

Wittinghoff Tamás polgármester napirend előtt bejelentette, hogy az UNICEF idén Gyerekbarát Település címet adományozott Budaörsnek, aminek október 26-án lesz az átadása.

Másrészt ismertette, hogy október 10-én volt a Magyar Állam elleni per másodfokú tárgyalása, amelyben az állam által törvénytelenül és jogtalanul Budaörstől elvett 2,1 milliárd forintot próbálja bírósági úton visszaszerezni a város – első fokon úgy tűnt, hogy sikerrel. A Fővárosi Ítélőtábla azonban másodfokon elutasította a Budaörsi Önkormányzat keresetét, ezzel a kártérítési per jogerősen lezárult. Az ítélőtábla nem vizsgálta Budaörs érveit, azzal zárta le a pert, hogy csak az Alkotmánybíróság mondhatja ki, ha az állam alaptörvény-ellenes, vagy önkormányzati törvénnyel ütköző jogszabályt alkotott. Ez viszont egy jogi paradoxon, mivel az önkormányzatnak nincs arra hatása, hogy az Alkotmánybíróság elindítja-e az eljárást, vagy éppenséggel mikor dönt egy adott kérdésben. Vagyis a polgári peres eljárásban olyan feltételt szabott a bíróság, amely nem teljesíthető, s amely a jogszabályokból nem olvasható ki. Az önkormányzat felülvizsgálati kérelemmel fordul a Kúriához. (A részleteket lásd külön cikkeinkben.)

Ezt követően Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kapott szót napirend előtt. A képviselő elmondta, hogy 2017. október 14-én, szombaton, 9 órától tartják idén a Városi Sportnapot, nyolc sportágban, négy helyszínen.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) az Ébner György utca ismételt kétirányúsítását kérte Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőtől, mivel megszűnt annak oka, ami miatt annak idején az egyirányúsításra szükség volt.

A BTG szelektív hulladékfeldolgozó állomása

A felszólalások után rátért a testület arra a napirendi pontra, ami miatt a rendkívüli ülést össze kellett hívni, ez pedig a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejövő alvállalkozói szerződés jóváhagyása volt, a szemétszállítás zökkenőmentes biztosítása érdekében.

Erről elvi döntést 2017. januárban hozott a testület: „Ha nem teszünk semmit, a BTG szemétszállító üzletága meg fog szűnni” – mondta akkor Wittinghoff Tamás polgármester, amelyet akkor is sürgősséggel kellett elfogadni. Korábban városunk önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a BTG Településgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató útján Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében látta el. A koordináló szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) azonban egységes rendszert kívánt kialakítani 2017. március 31-ig, ám Budaörs – látva az országban tapasztalt szervezetlenséget e téren (is) – ragaszkodik a városi rendszerhez, mert így tudja biztosítani azt a színvonalat, amit az itt élők megszoktak. A változások bevezetése miatt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megkereste az önkormányzatunkat, hogy a hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak ellátása érdekében létrehozni kívánt önkormányzati társulás alapító tagjai közé Budaörs is lépjen be, amelyhez a csatlakozást az ülés már januárban egyhangúan elfogadta és most ezt realizálták.

A tegnapi ülésen a képviselők ahhoz is hozzájárultak, hogy a Magyarországi Animációs Filmalkotók Egyesülete székhelyként használhassa az önkormányzat Templom tér 12. szám alatti épületet, ahol a BABtér működik.

Háttér

Az állami beavatkozások a hulladékgazdálkodásba

Rezsicsökkentés – a szinte önköltségi áron hulladékkezelést végző önkormányzati cégek veszteségessé váltak.

Díjbeszedés – átmenetileg meghagyták ugyan a hulladékkezelést az önkormányzatoknak, de annak díját egy állami szervezet (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV)) kezdte beszedni. Az első számlák kibocsátása hónapokat, féléveket csúszott.

A helyi szolgáltatók kivéreztetése – az állam a beszedett pénznek csak egy – általa átláthatatlan módon meghatározott – részét utalja át a tényleges hulladékkezelést végző szolgáltatónak, azt is több hónapos csúszással. A szolgáltató csődbe ment volna, ha az önkormányzat nem ad előleget.

Térségi hulladékkezelők – országosan 21 térségi hulladékkezelőhöz kötelező csatlakozni (Budaörs esetében Érd). október 15-től elvileg ezek látják el a feladatot, a helyi szolgáltató csak alvállalkozó lehet. A térségi szolgáltató is kevesebb pénzt kap, mint amennyibe a szolgáltatás neki kerül.

Az NHKV számláz a lakosoknak, de a szolgáltató felé a lakosságtól beszedettnél kisebb összeget utal. Nemcsak a számlák kibocsátásával késlekedik, hanem a helyi szolgáltató felé is több hónapos késéssel fizet a hulladékkezelésért. Ami pénz az NHKV-tól várható, messze nem fedezi a hulladékkezelés önköltségét, ráadásul a hulladékértékesítés jogát is elvették a szolgáltatótól. A hiányzó összeget – ha nem akarjuk, hogy a hulladékszállítás ellehetetlenüljön – az önkormányzatnak kell pótolnia.

Következmény: már a rezsicsökkentés is kivéreztette a helyi szolgáltatókat, de most végveszélybe került a működésük. Várhatóan a térségi szolgáltató is veszteséges lesz és ismét az önkormányzatnak kell közbeavatkoznia, ha tud.

Forrás: Wittinghoff Tamás polgármester előadása a TÖOSZ konferencián

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here