Részletes beszámolónk a mai testületi ülésről

0
955

Több önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről, az iskolai alapítványok támogatásáról és a helyi kiadványok pályázat idei kiírásáról is döntött a mai ülésén a budaörsi képviselő testület. Napirend előtt ezúttal is Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezetőhöz záporoztak a kérdések. S az is elhangzott, hogy a BTG-nél a központosított rendszer miatt veszélybe került a szemétszállítás finanszírozása, így lehet, hogy át kell adni a feladatot az érdieknek. „Nem ezt szeretnénk, de eljöhet ez a pillanat” – fogalmazott a polgármester.

A mai testületi ülést 8,30-kor nyitotta meg Wittinghoff Tamás polgármester, melyen 13 képviselő volt jelen, ketten igazoltan távol maradtak. Az előterjesztésben 47 napirendi pont szerepelt, melyből egyet (28. napirendi pont: Döntés a magántulajdonban lévő, Budaörs, Törökugrató, 4302/4 helyrajzi számú, és az önkormányzati tulajdonú, Budaörs, Puttony utca, 8860/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről) visszavontak, illetve több sürgősségit vettek fel. A szavazás jellemzően (a kivételekről lentebb írunk) egyhangú igenekkel igen gyorsan haladt, így 10 órakor már a zárt üléssel folytatódott a tanácskozás.

Még a napirendek elfogadása előtt kért először szót Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP), aki szerette volna levetetni a tárgyalandók közül a BDSE-vel kapcsolatos előterjesztést (43. napirendi pont: Sürgősségi:Döntés a Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről), mert szakbizottság nem tárgyalta. A polgármester tájékoztatta, hogy egy TAO pályázatot szeretne a diáksport egyesület beadni, aminek határideje van, és ha nem tárgyalják, nem tudnak pályázni. Már a napirendnél derült ki, hogy ez a határidő április 30., és a polgármester elnézést kért, amiért ez az előterjesztésben nem szerepelt. Azt is megtudtuk, hogy a Herman iskola a tornacsarnokának a felújításáról, korszerűsítésről van szó, amihez a BDSE így szeretne külső forrást bevonni. Sokolowski a napirendnél arra is kíváncsi lett volna, hogy az önerőt a BDSE miből tudja biztosítani. „Utálom a TAO rendszert, a visszaélés melegágya, de nem értem ezt a szőrszálhasogatást. Ha bízunk annyira egymásban, hogy azt állítják április 30. a határidő és egy iskolánk épületének a javítása önkormányzati forrás nélkül megtehető, akkor ezt miért ne lehetne támogatni?” – felelt Wittinghoff Tamás. Majd Bíró Gyula alpolgármester még hozzátette: „Ha ezt a KLIK-től kérjük, te is tudod, hogy hosszú ideig kéne rá várni. De még nem nyerték meg a pályázatot.” Ez a mai döntés egyelőre tehát egy elvi önkormányzati jóváhagyás, 10 igennel (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) és 3 fideszes tartózkodással.

Napirend előtt

Löfler Dávid (Fidesz- KDNP) kért napirend előtt először szót, hogy a zebrabejárást, amit korábban igényelt, megtartották. Azóta a Stefánia és Dózsa György utcánál újra festették az átkelőt és prizmák is kikerültek. De a Garibaldi utcában is megint lekopott a felfestés, és mivel a korábbi látszik, ez megtévesztő. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető tájékoztatta, hogy a kivitelezőt felszólítottuk írásban, hogy fesse újra.  Löfler másik témája, hogy a Törsvíz helyett a Fővárosi Csatornaművek lesz a budaörsi csatornaszolgáltató, és mint a képviselő mondta, többen aggódnak, hogy nőnek majd a díjak és a már megszokott óraleolvasók elvesztik az állásukat. Wittinghoff Tamás azt válaszolta, hogy központi árak vannak, leolvasó pedig például hozzá eddig is mindig új jött. Ám hozzátette: „Mi örültünk volna, ha a korábbi szolgáltató maradhat, de a törvények miatt kellett váltani és Törsvíz megszűnik.”

Majd a polgármester is felhívta a figyelmet egy balesetveszélyes helyzetre, hogy a Baross utcánál az irodaházak előtti gyalogos átkelőnél mindig áll egy teherautó, ami takarja a kilátást.

Kisfalvi Péter (BFE) azt vetette fel, hogy a Kamaraerdei úton a Kassai utcától felfelé a csatorna fedőknél egyre nagyobb a gödör az úton. Nem Budaörsé az út, de „közösen keressenek bölcsességet” – mondta. A fővárosi kezelésben lévő utak illetve állami fenntartású út, mint Budaörs főútja valóban katasztrofális – felelte Lőrincz Mihály, és bár sokadszor jelezték mind a 11. kerületnek, mint a Közútkezelő ZRT-nek a problémát, „még csak ígéretet se kapunk”.

Kisfalvi szóvá tette még, hogy a Szalonkai utcánál az árokba kitermelt földet töltenek fel illegálisan. A polgármester kiegészítette, hogy ő is szemtanúja volt, amikor valaki a saját kertjében összekötegelt hulladékot hordta át a közparkba. Lőrincz Mihály szerint a BTG, mint az önkormányzat szolgáltató vállalata próbál úrrá lenni ezeken, és felhívta a lakosság figyelmét, hogy a BTG-nél szervezett hulladékelszállítás van, vegyék igénybe a legális utakat. Wittinghoff Tamás megjegyezte, hogy a BTG-nél ez a feladat azonban veszélybe került, mert a szemétszállítás központi átszervezése miatt az érdi társulás, amelynek az alvállalkozójaként végezheti el tavaly óta a BTG a korábbi feladatát, csak 2017. harmadik negyedévéig fizette ki még ki a BTG-nek a számlát, azóta nem, és ezt így hosszú távon nem lehet fenntartani. Ha ellehetetlenül a BTG fel kell át kell adnia az érdieknek a szemétszállítást. „Nem ezt szeretnénk, de eljöhet ez a pillanat” – fogalmazott a polgármester.

Stift Nándor (BFE) azt firtatta, hogy Patkó u. 3-nál forgalomcsillapító eszköz mikor valósul meg, illetve hogy a Lévai utcai bölcsődénél a forgalomcsillapító küszöb után padlógázzal mennek tovább az autósok és korlátozó tábla nem látszik, ami nagyon veszélyes, hiszen a bölcsődével szemben van egy lépcső. Wittinghoff megjegyezte, hogy „minden pofon mellé nem lehet rendőrt állítani”, és hogy a vezetési kultúránk bizony nem megfelelő. Lőrincz Mihály hozzátette, hogy a következő forgalomcsillapítónál pedig sokan satuféket nyomnak és utána újra padlógázt. A forgalomcsillapításra valóban van forrás a költségvetésben – folytatta -, de még csak céltartalékban, amit akkor lehet felszabadítani, ha az ingatlanértékesítésből befolyik a tervezett bevétel.

Tóth Ferenc (BFE) a saját, 4-es körzetében várható beruházásokról kéret információt. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a körzetben Fodros utca szennyvízcsatorna és útjavításra a közbeszerzés lezárult, május végén kezdődnek a munkáltok. A Temesvári utcára a közbeszerzés most indult el, ez mintegy 2,5 hónapos átfutási idő. A szervizút bekötése az Alsó határútba is egy hónapon belül kezdődhet. A polgármester megjegyezte, hogy a munkák megkezdése előtt az ott élőket tájékoztatják.

Bíró Gyula (BFE) azt tette szóvá, hogy a lakótelep iszonyúan szemetes, kérte a lakosokat, hogy használják a kihelyezett szemeteseket. A kutyások pedig tartsák be azt a szabályt, hogy parkban csak pórázon lehet az állatot vezetni, a futtatón szabad elengedni. „Van, aki ha meglát, direkt leveszi a pórázt. A türelmi idő lejárt, most már lehetne érte büntetni is” – jelentette ki.

Az alpolgármester a veszélyes hulladékszállítás időpontjáról is érdeklődött, de a már elhangzottak okán ez bizonytalan – hallhattuk. Illetve ő is javasolt egy zebrát, az Árok utcában a körforgalom és az ABS között félúton.

Bár Becz György (BFE) a 9. napirendnél mondta el, ő maga is hozzátette, hogy ezt napirend előtt kellett volna: a Kesjár Csaba Általános Iskola az általános iskolák egyik országos rangsorában az 5., ami Tóth Krisztina igazgató munkáját dicséri. (Erről ITT adott hírt az iskola.)

A napirendek

 1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Sokolwski Márk azt kérdezte meg, hogy mi az oka, hogy ezentúl nemcsak természetes személyek, hanem jogi személyek is bérelhetnek önkormányzati ingatlant. A polgármester példaként a rendőrséget és a Tanodát említette, akik már korábban is béreltek, és ehhez kellett a rendeletet hozzáigazítani. A testület12 igennel fogadta el, mert egy képviselő kiment.

 1. napirendi pont: A felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

3 bizottság támogatta, 13 igen

 1. napirendi pont: A 32/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása – a szociális ellátásról szól.

13 igen

 1. napirendi pont: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Sokolwski Márk kiemelte, hogy e szerint az építési szabályzat módosításakor nem lesz törvényi kötelezettség lakossági fórumot tartani, de neki Csík Edina főépítész már megígérte, hogy ha szükséges, mert a tervezett módosítás többeket érint, továbbra is tartanak.

13 igen

 1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) számú és Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önkormányzati rendeleteinek módosítására

Löfler Dávid arról érdeklődött, hogy ha a módosítás után „a polgármester 3 millió, a bizottság 5 millió forint értékhatárig dönthet tartozásokról, részletfizetésről, elengedésekről, mi ezekről mikor értesülünk?” Bocsi István jegyző válasza: „Nincs semmi titok benne, akit érdekel, akármilyen időszakra meg tudjuk adni.” De hozzátette: évente 2-3 ilyen eset lehet.

13 igen

 1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) sz. rendelet módosítása

A nemzetiségi megállapodásokat tartalmazza.

13 igen

 1. napirendi pont: Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat 2018. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

13 igen

 1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények – Pitypang Bölcsőde részére pótelőirányzat biztosítása

13 igen

 1. napirendi pont: Intézményvezetői megbízás véleményezése az állami fenntartású Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői megbízásához

Turcsik Viktor igazgatói megbízását javasolja az önkormányzat az állami fenntartónak újabb öt évre.

13 igen

 1. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelő Kft.-vel kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

13 igen

 1. napirendi pont: Településrendezési eszközök módosításának indítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan

A Tűzkőhegyet érinti.

13 igen

 1. napirendi pont: Csata utca – Károly Király utca – Szervizút által határolt tömbre vonatkozóan a településrendezési eszközök módosításának indítása

13 igen

 1. napirendi pont: BVUSS területén fitnesz park létesítéséhez önerő biztosítása

Az uszoda oldalában kerül rá sor, és módosításokkal benne van egy kitétel, hogy a lakosok számára is elérhető legyen.

13 igen

 1. napirendi pont: „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel

Két előkészített útfelújítás érdekében pályázunk állami forrásra.

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatási szerződések elszámolásáról

13 igen

 1. napirendi pont: Tulajdonosi döntés a 7289/16 helyrajzi számú, a 7289/17 helyrajzi számú és a 7289/18 helyrajzi számú természetben Budaörs, Vágány utcában található ingatlanok együttes értékesítéséről

Löfler Dávid szólt hozzá: „ha a város ezeket most eladja, de később sokkal többet fognak érni, nem érdemes most elkótyavetyélni, ezért mi nemmel szavazunk.”  Wittinghoff szerint azonban szó sincs elkótyavetyélésről. Egyértelműen eladásra érett ingatlanokról van szó, miközben a költségvetés előírja bevételi oldalon az értékesítést. Lőrincz Mihály apró módosítást kért, meghiúsulási kötbér helyett kötbér legyen a határozatban.

10 igen, 3 tartózkodás

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 9423-1 helyrajzi számú, Csillagvölgyi/Szépkilátó utcában található ingatlan értékesítéséről.

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a Víg utca és a Hegyalja utca közötti Budaörs, 1243 és 1248/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés megkötéséről

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

13 igen

 1. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítása

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m² nagyságú területének egy részére vonatkozó bérlőtársi szerződés megkötéséről

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Baross utcában lévő, 4147, 4148 és 4153/131 hrsz-ú közterületek egy részének értékesítéséről

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Pelikán utcában található, 10728 helyrajzi számú, „kivett közterület” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Tárogató utcában található 7819 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3.952 m² területű „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan 216 m² részének értékesítéséről.

Bizottsági módosítással fogadták el, öt év helyett három év.

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés a Deák Ferenc utcában található, Budaörs, 228/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Hozzászólás nélkül 10 igen, 3 tartózkodás

 1. napirendi pont: Döntés a Tűzkőhegyi utcában található 9757 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Bizottsági módosítás: 5 millió forintos bánatpénzt írjanak elő. Sokolowski kért szót: „Úgy tudom, hogy erre már korábban is volt pályázat. Annak mi lett az eredménye?” A polgármester válasza: „Nem sikerült értékesíteni.”

10 igen, 3 tartózkodás

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1444/2 helyrajzi számú, természetben a Víztorony utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

A pályázó a szomszéd. Hozzászólás nem volt, de a szavazás után a polgármester értetlenségét fejezeti ki a 3 tartózkodás miatt, hiszen egy foghíjas telek hasznosul ez által, amely máshogy nem lenne értékesíthető.

10 igen, 3 tartózkodás

 1. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton való részvétel

13 igen

 1. napirendi pont: Döntés az ARAMIS Sport Egyesülettel kötött pénzeszköz átadási szerződés alapján készült elszámolás elfogadásáról

13 igen

 1. napirendi pont: A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a Budaörsi Passióval kapcsolatosan

Ne a BNNÖ, hanem a Passió Egyesület kapja a 45 millió forint önkormányzati támogatást, erről döntöttek.

13 igen.

 1. napirendi pont: A 2018. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

13 igen

 1. napirendi pont: 2017 évi pályázati úton támogatott helyi kiadványok elszámolásának elfogadása

13 igen

 1. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

13 igen

 1. napirendi pont: Civil szervezetek 2017 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóik elfogadása

13 igen

 1. napirendi pont: Civil szervezetek támogatására kiírt 2018 évi pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

25 millió forint szétosztásáról döntöttek az oktatási intézményekhez kötődő alapítványoknak.

13 igen

 1. napirendi pont: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

13 igen.

 1. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről

Több módosító indítvány pontosította a feltételeket.

13 igen

 1. napirendi pont: Bírósági ülnökök megválasztása (zárt ülés)A BDSE pályázatán kívül (lásd fent) sürgősséggel tárgyalt napirendek:
 1. napirendi pont: Döntés a Budafoki utcában található, Budaörs, 4080/9 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos fizetési kötelezettségre vonatkozó részletfizetési megállapodásról (zárt ülés)
 2. napirendi pont: Sürgősségi: Céltartalék felszabadítás és előirányzat átcsoportosítás
 3. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés a Budaörs, Zúzmara utca, 1388/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról
 4. napirendi pont: Módosító előterjesztés – Porsche Ingatlankezelő Kft.-vel kötendő Településfejlesztési Együttműködési Szerződés
 5. napirendi pont: Módosító előterjesztés döntés a Tűzkőhegyi utcában található 9757 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről tárgyú előterjesztéshez.