Rendőrkapitányi beszámoló: Kevesebb bűncselekmény, jelentős forgalom

0
333

Beszámoló a Budaörsi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról

Budaörs területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2020. évi 315-ről 268-ra csökkent 2021-ben – olvasható a városi rendőrkapitány beszámolójában, amit dr. Öveges Kristóf r. ezredes ma ismertetett a képviselő-testületi ülésen.

A lopások száma a 2020. évi 235-ről 190-re csökkent 2021-ben. A lopások főként az áruházakból történtek. A bevásárló központok, az ipari parkok, illetve az irodaházak megtöbbszörözik Budaörs tényleges lakosságszámát.

Emberölést, rablást, kifosztást, orgazdaságot nem regisztráltak az elmúlt évben. Kiskorú veszélyeztetése 1, önbíráskodás 4, jármű önkényes elvétele 2 esetben. A lakásbetörések száma a 2020. évi 26-ról 25-re csökkent, a betöréses lopás a 2020. évi 34-ről 38-ra emelkedett, személygépkocsi lopás nem volt.

A testi sértések számra 10-re, a súlyos testi sértések száma 3-ra nőtt. Miközben évek óta tartó tendencia a bűncselekmények számának csökkenése, 2021-ben a csalások számában növekedés tapasztalható. Jellemző elkövetési mód, hogy különböző történetekkel – pl. a gyerek, unoka balesete, építkezésre, gépkocsi beszerzésre, befektetésre – a sértettől pénzt csaltak ki. Az online térben elkövetett bűncselekmények számában is emelkedés mutatkozik. A járványhelyzet alatt a szorosabb emberi kontaktok száma csökkent,
de megnövekedett az internetes felületek mindennapos alkalmazása, többen home office-ban végezték munkájukat. Az online teret felhasználók köre bővült, melyet erre specializálódott kör igyekszik bűncselekmények elkövetésére felhasználni. hamis online apróhirdetések, bankok nevében küldött csaló e-mailek.

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója (az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében) a 2020. évi 54,8%-ról 2020. évben 59,9%-ra emelkedett. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2021. évben elérte a 72,6%-ot, ami az elmúlt 12 év 3. legmagasabb értéke.

A Budaörsi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 2021-ben 44,6%-ra nőtt.

A lopások felderítésének eredményességi mutatója 202l-ben 35,2% volt, mely ugyancsak emelkedést mutat a 2020 évi 30,1%-hoz képest. A lopáson belül a lakásbetörések nyomozás eredményessége 5,3% volt 202l-ben.
A nagy tömegeket vonzó bevásárlóközpontokban elkövetett lopások, csalások, valamint a töltőállomásokról fizetés nélkül elhajtással elkövetett lopások nagyban befolyásolták a tulajdon elleni szabálysértések számát 2021-ben. Ezen cselekmények elkövetőit a legtöbb esetben sikerült felderíteni a beszerzett kamerafelvételek segítségével.Az elmúlt évben a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó településeken elkövetett tulajdon elleni szabálysértések száma a 2020. évi 322-ről 358-ra emelkedett. A bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses felderítési mutató (amikor a ténylegesen ismeretlen elkövetőt az eljárás során felderítik) 46,6% volt 2021. évben.

A közlekedésbiztonsági helyzetet több tényező befolyásolja. Az M1-M7 autópálya be-, illetve kivezető szakasza, valamint az 1-es számú elsőrendű főút, amely Budaörs várost átszelve halad át a területünkön. A kiemelt fontosságú úthálózatok forgalma kihat Budaörs város közlekedésbiztonsági helyzetére. Jelentős szerepet játszanak továbbá ezen utak mentén elhelyezkedő bevásárlóközpontok, iparterületek, amelyek nagy átmenő forgalmat bonyolítanak le. Főként a reggeli és a délutáni csúcsidőben mutatkozik meg leginkább az agglomeráció jelentős forgalma.
Az M1-M7 autópálya, valamint ennek alternatívája, az 1. számú elsőrendű főút az, amelyen a közlekedők a nyugati országrész felé eljuthatnak. Az országon tranzitként áthaladó gépkocsik is ezen a vonalon közlekednek, továbbá az M0 autóút is ezen útvonalakon érhető el. Van vasúti forgalom is, de ez nem jellemző területünkre.

Az elmúlt tíz év adatai alapján megállapítható, hogy a baleseti szám 2018. évben volt a legmagasabb, az azt megelőző években a személysérüléses balesetek száma kisebb mértékű eltéréseket mutatott, azonban a számok közel azonosnak mondhatók. A halálos balesetek számánál kiemelkedő volt a 2014-es és 2016-os évek, de azt követően folyamatos csökkenés tapasztalható egészen a tavalyi évig, amikor az elmúlt 12 év harmadik legnagyobb számú halálos áldozatot követelő közlekedési balesetei történtek. 2019. évtől ismételten nagymértékű csökkenés figyelhető meg a személysérüléses balesetek számában. Ez a nagyszámú eltérés az elmúlt időszak pandémiás helyzete, valamint az ezzel kapcsolatos korlátozások miatt következhetett be, amely a gépjárműforgalom jelentős csökkenésével járt. 2021. évben ugyan számszakilag növekedett a személysérüléses balesetek száma, azonban az eltérés mértéke összeségében nem magas. Kirívó emelkedés tapasztalható a 2020. évi adatokhoz képest a halálos közúti közlekedési balesetek számában (3-ról 8-ra emelkedett a baleseti szám), valamint az ittasan okozott közúti közlekedési balesetek számában (8-ról emelkedés 17-re). Kismértékű csökkenés mutatkozott a könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek számában.
A bekövezett személysérüléssel járó közlekedési balesetek okai között még mindig első helyen szerepel a megengedett legnagyobb sebesség túllépése, ezt követi az elsőbbségi jog meg nem adása, majd harmadik helyen a kanyarodás szabályainak megsértése áll, valamint számottevő az előzés és a követési távolság szabályainak figyelmen kívül hagyása is. Budaörs Vasút utcában történt az egyik halálos baleset, ahol személygépkocsi és tehergépkocsi frontálisan ütközött, a személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A másik halálos baleset a Baross utcában történt, ahol a gyalogos nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen haladt át, az érkező személygépkocsi a megengedett sebességet túllépve a gyalogost elütötte, aki a helyszínen életét vesztette.
Lakossági bejelentés alapján Budaörs, Kereskedők útján hajtottak végre visszatérő ellenőrzéseket az útszakaszról bejelentett sebességtúllépések csökkentése érdekében. Továbbá állampolgári bejelentések alapján visszatérő ellenőrzések voltak Budaörs frekventált közlekedési helyszínein. Az év folyamán többször szerveztek akciót az ittas járművezetők és a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állók kiszűrésére.

A közterületi jelenlét 2021-ben 7389 fővel, 84038,2 órában teljesített szolgálatot a rendészeti állomány a rendőrkapitányság illetékességi területén. Sajnálatos tendencia, hogy különösen a járőri, járőrvezetői állomány létszáma csökken. A hiányzó közterületi létszámot ennek ellenére teljes sikerült biztosítani a szolgálat megfelelő szervezésével és túlmunkával.

A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 3566-ról 2299-re; a pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma 192-ről 147-re csökkent. Az így felszabaduló erőforrásokat azonban lekötötték a koronavírus járvány kapcsán
felmerülő új feladatkörök, valamint a határmegerősítő szolgálatokra történő átrendelések.

A családsegítő szolgálatokkal, gyámhivatalokkal, illetve a civil szervezetekkel folyamatos kapcsolatot ápolnak a rendőrök. A bűnmegelőzési előadó és a települések körzeti megbízottjai részt vettek a szakmaközi megbeszéléseken – mint jelzőrendszeri tag. Kiemelt figyelmet érdemel a családon belüli erőszak vizsgálata, mely kriminalizált formában legnagyobb számban a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a kapcsolati erőszak, valamint a zaklatás. A kiskorú személyek eltűnésével kapcsolatos ügyek vizsgálata során a múlt évben nem volt olyan eset, amikor az eltűnés okaként családon belüli erőszak merült volna fel és jelenleg nem folyik körözés kiskorú személy eltűnése miatt.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here