Rendkívüli képviselő-testület, nem rendkívüli ügyekről

0
579

Formai jóváhagyást kellett adnia a budaörsi önkormányzatnak ahhoz, hogy a fővárosi közlekedési vállalattól a Volánbusz Zrt. veszi át a város területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetését, és mivel ennek határideje is volt, rendkívüli képviselőtestületi ülés volt ma.

Bár ilyenkor a polgármesternek nem kell beszámolnia a két ülés közötti tevékenységéről, csak az éves munkaterv szerinti, rendes üléseken, Wittinghoff Tamás két eseményt fontosnak tartott elmondani. Az egyik a lőtérrel kapcsolatos, miszerint két évnyi alapos vizsgálódás után az Alapvető Jogok Biztosa és az ombudsman jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megállapították, hogy törvénytelenül adta ki az illetékes hatóság a budaörsiek százainak életét megkeserítő lőtér üzemeltetési engedélyét.   (Erről itt számoltunk be: https://www.budaorsinaplo.hu/archivum/paragrafus/torvenyi-visszassagok-az-igaly-fele-loter-engedelyeztetese-korul. A másik, hogy az úgynevezett „szolidaritási” hozzájárulás címén a várostól elvont 2,1 milliárd forint visszaperlésének ügyében hol tart a folyamat. (https://www.budaorsinaplo.hu/archivum/varoshaza/koztorvenyes-megoldas-az-allami-extra-elvonas) Nagyon biztató – fogalmazott a polgármester -, hogy az eljáró bíró rendkívül rövid határidővel tűzte ki az első tárgyalási napot. Egyúttal 30 napot biztosított az államnak, hogy kifejtse jogi érveit az ügyben. A város azt is kérte a beadványában, hogy a jogi procedúra lezárulásáig akadályozza meg a bíróság a havi részletekben történő elvonást.
 Napirend előtti felszólalásában Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy egy építkezés miatt sok helyen megsérült az útburkolat a Kökény utcában.
Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője közölte, hogy már el is ment a felszólító levél a kivitelezőnek, aki köteles kijavítani az okozott károkat. Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) azt kifogásolta, hogy már két éve megígérték a Fodor utca lakóinak, hogy felújítják az útburkolatot. A polgármester emlékeztette a képviselőt, hogy ez a beruházás szorosan kapcsolódik az úgynevezett BKISZ projekthez, amely a Budaörsön keletkezett szennyvizet fogja szállítani a csepeli víztisztítóba. Addig pedig nem lehet az utcát felújítani, amíg ki nem cserélik itt is a csatornát. Egyébként a szükséges pénz szerepel a 2017. évi költségvetésben, amiről a képviselőnek is tudnia kellene – fejezte be válaszát.
 Dr. Molnár Gábor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Farkasréti út lakóinak kérését tolmácsolta, akik valamilyen módon korlátozni szeretnék, hogy a lakásaik előtt ne száguldozzanak az autók. A műszaki ügyosztály meg fogja vizsgálni, hogy mit lehetne tenni a forgalomcsillapítás érdekében.  Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Garibaldi útnál a visszaforduló sáv felfestése rossz, és ez zavart okoz az autósoknál. Lőrincz Mihály elmondta, hogy már tárgyalnak a terület tulajdonosával a lehetséges megoldásokról. Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy gondoskodjanak a sérült kültéri szeméttárolók cseréjéről, illetve tisztítsák ki az eltömődött vízelvezető aknákat. Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szerint a valós igényekhez kellene igazítani a belső buszjárat menetrendjét bizonyos napszakokban. Jelezte, hogy a hegyoldalról a főútra csatlakozó utcákban nagy sebességgel közlekednek a kiránduló kerékpárosok, és a beláthatatlan kereszteződéseknél ez komoly balesetveszélyt jelent. Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) észrevételezte, hogy a Máriavölgy úton lévő természetvédelmi tábla megrongálódott, sürgősen cserélni kellene.
 
Első napirendi pontként feloldották a 9000 helyrajzi számú ingatlan esetében a Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalmat.   
Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi rendeletet. E szerint az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás esetén a hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról elsőfokú határozatban döntenek.
 Felszabadították a szükséges összeget a céltartalékból a Csata utcai 20kv-os szabadvezeték föld alá helyezéséhez.
Jóváhagyta a testület, hogy a Volánbusz Zrt. vegye át a Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetését.
Elfogadták az energiamegtakarítási intézkedési tervet.
Régóta szeretné az önkormányzat, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től átvegye a fontosabb budaörsi útszakaszokat, mert e nélkül nem végezheti el a város a hibák kijavítását. Most megtörtént az első ilyen szakasz – a Károly király út egy részének – helyi közúttá történő átminősítése.
 Elfogadta a testület azt a tájékoztatást, amely szerint mégsem indul el a város azon a pályázaton, amely az országos ASP rendszerhez való csatlakozást támogatná. Nincsenek meg ugyanis azok a műszaki feltételek, amelyek lehetővé tennék a pályázást.
Végül zárt ülésen döntöttek egy a Budakeszi utcában lévő ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here