Rendelkezés az adó 1+1 százalékáról

0
939

Minden magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, idén is jogosult az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1százalékáról rendelkeznie, és azt valamely arra jogosult nonprofit szervezetnek felajánlani. Az adó 1+1 százalék felajánlás nem kerül semmibe a munkavállalónak, a civil szervezeteknek azonban nagyon sokat jelenthet!!! Ezt legkésőbb 2019. május 20-áig az SZJA-bevallástól függetlenül is megteheti.

A magánszemélyek az idén is dönthetnek úgy, hogy a megfizetett adójuk 1%-át felajánlják egy regisztrált civil szervezetnek, további 1százalékát pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2019-ban a Nemzeti Tehetség Programnak). Az 1+1 százalékos felajánlásról a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

A magánszemély papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be, vagy elektronikus úton, ha rendelkezik elektronikus tárhellyel.

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott útján kívánja benyújtani a magánszemély, akkor a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy a bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2018. évi nyilatkozatokat a 2019. évben is figyelembe veszi, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettekre és a kiemelt költségvetési előirányzatra ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Alábbiakban azon budaörsi civil szervezeteket soroljuk fel, melyek aktívan részt vesznek a város életében és jogosultak az 1 százalékra. Tanulmányozza a listát és döntsön úgy, hogy az adója 1 százalékával budaörsi civil szervezetet támogat!

Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület

adószám: 18719954-1-13

www.alsoszallas.hu

A XXI. sz.Magyar Drámájáért Alapítvány

adószám: 18676226-2-13

http://magyardrama.webnode.hu/

Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete (Budaörsi Állatmenhely)

adószám: 18693180-1-13

weboldal: www.budaorsiallatmenhely.hu

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

adószám: 18711389-1-13

www.bulake.hu

Budai Fitness Suli Sportegyesület

Adószám:18721711-1-13.

Az egyesület 2008 óta működik Budaörsön gyerekfitnesszel és időstornával foglalkozik. 2010 óta működteti az önkormányzattal közösen az ingyenes nyugdíjas tornát minden hétfőn 10 órától. A gyerekek edzése minden délután a Baross utca 52-ben található termünkben van.

Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány

Adószám: 18713563-1-13

 www.budaorsmentok.hu

Budaörsi Clementis utcai Óvodásokért Alapítvány

adószám: 18670725-1-13

Budaörsi „Cseperedő” Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószám:18669639-1-13

www.zippel-zappel.hu

Alapítványunk célja: nyelvoktatás, elsősorban a német nyelv fejlesztése, a német nemzetiségi hagyományok őrzése és a néptánc foglalkozások támogatása. Az óvodakert parkosítása, az udvari játékok bővítése. A gyermekek egészséges és sportos életmódra nevelésének elősegítése a gyógytestnevelés bevezetésével. Az óvónők továbbképzésének segítése, speciális szakmai fejlesztőeszközök beszerzése. Céljainkat az óvoda nevelőtestületével és a szülői közösséggel karöltve valósítjuk meg. Családi programok szervezésével, a családtagok bevonásával segítjük elő az ismeretek otthoni tevékenységekbe való beépülését, a hagyományok újbóli meggyökeresedésének lehetőségét.

 

Budaörsi Diák Sportegyesület

Adószám : 19169022-1-13 

A Budaörsi Diák Sportegyesület (BDSE) közhasznú egyesület; a város legnagyobb létszámú sportegyesülete. Nyolc szakosztályában (aerobik, atlétika, futsal, kosárlabda, ritmikus sportgimnasztika, röplabda, természetjárás, úszás) több mint 500 budaörsi tanuló sportol.

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Adószám: 18665257-1-13

www.kesjarcsabaiskola.hu

Budaörsi Kincskereső Óvodáért Alapítvány

adószám: 18024179-1-13

Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány

adószám: 18221390-1-13

 

Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Adószám: 18667400-1-13

www.budaorsote.hu

Budaörsi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület

adószám: 18683349-1-13

Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány

adószám: 18666076-1-13

Budaörsi Törökugrató Polgárőrség

adószámát: 18726194-1-13

Tevékenységük: Budaörsön a Törökugrató és a Csíki terület (Szivárvány utcától nyugatra eső terület) közbiztonságának fokozott védelme, valamint nagyobb városi rendezvények biztosításába besegítés a rendőrség számára.

Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület

adószám: 18723971-1-13

 www.gongfu.hu

Budaörsi Szent Benedek Alapítvány

adószám: 18513105-1-13

Budaörsi Úszó, Vízilabda és Vízisport Sportegyesület

adószám: 18252594-1-13

Budaörs Óvárosért Egyesület

adószám: 18716621-1-13

Budaörs, Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

adószám: 18692756-1-13

CARITAS Alapítvány Budaörs

adószám: 19180210-1-13

Csillagfürt Virágai Egyesület

adószám: 18718427-1-13

Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület – ÉMNÖSZ

adószámát: 18161399-1-13

 www.emnosz.hu

Az ÉMNÖSZ a Pest, Heves és Nógrád megyei németség érdekképviseleti szervezete, mely kistérségi és regionális projekteket szervez a németség kultúrájának, hagyományainak ápolása, továbbörökítése, az anyanyelv és dialektusainak megőrzése céljából. Ennek érdekében ifjúsági versenyeket és szakmai napokat szervez.

Fenyves Kuckó Gyermek Alapítvány

2040. Budaörs Csillag u. 1.

adószám:  18710694 – 1 – 13

www.fenyveskucko.hu

Alapítványunk 5-14 éves, tanulási problémás vagy azzal veszélyeztetett, gyermekek képességfejlesztésével foglalkozik.

Fillari Team Budaörs – Mountainbike Sportegyesület

adószám: 18711530-1-13

Fitskool Oktatási Egyesület

adószám: 18722327-1-13

Föld Napja Alapítvány

adószám: 19019185-2-13

www.fna.hu

Ganz-Kesjár Karate Klub

adószám: 18683590-1-13

Goldtimer Alapítvány

adószám: 18014235-2-13

www.goldtimer.hu

tevékenysége: A magyar repülés történeti repülőgépek felújítása, repülő képessé tétele, karbantartása, üzemeltetése. A magyar repülés történetéhez tartozó muzeális értékű gépek felkutatása és újjáépítése

Gyepűk Népe Alapítvány

adószám: 18678565-1-13

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

adószám: 18660685-1-13

 

Halmay Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

adószám: 18097209-1-13

tevékenysége: segíti a hátrányos vagy sérült gyermekek egészséges testi-lelki- szellemi fejlődését. Szakemberek közreműködésével és a drámapedagógia eszközeivel fejleszti, támogatja a gyerekek sikeres szocializációját. Kettőpontnulla Alternatív Iskola létrehozása.

Huszár Kata Alapítvány

adószám: 18072127-1-13

Illyéses Diákokért Alapítvány

Adószám: 18620191-1-13

A Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium oktatási-nevelési programját, rendezvényeit, tehetséges diákjait hivatott támogatni eszközök, nevezési díjak, programok finanszírozásával, ösztöndíjak odaítélésével.

Irisz Alapítvány

adószám: 18077586-1-13

Kamaraerdő Alapítvány

adószám: 18661215-1-13  

Karizma Budaörsi Római Katolikus Nevelési-Oktatási Alapítvány

adószám: 18681505-1-13

Kutyával Az Emberért Egészségügyi-Szociális Tudományos Alapítvány

adószám: 18673663-1-13

www.kea-net.hu

Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány

adószám: 18663169-1-13

Liver 3 és… Football Club Budaörs

adószám:18678682-1-13

N.A.P. Alapítvány A Koraszülöttek Ellátásáért

adószám: 18682544-1-13

Német Kulturális Egyesület Budaörs
Adószám:  18722688-1-13

Tevékenységük:  Az egyesület legfőbb célja a magyarországi németség, ill. azon belül elsősorban a városban és környékén élő német származású lakosok anyanyelvének és identitásának – önazonosság tudatának – megőrzése, fejlesztése, ápolása. Az egyesületi tevékenység keretében a hivatalos és társalgási nyelv a német. Törzsasztal keretében ismeretterjesztő előadásokat szervezünk történelmi és nemzetiség-politikai témákkal, felelevenítjük a helyi és környékbeli  hagyományokat, szoros kapcsolatot kívánunk kiépíteni a hasonló célokért munkálkodó belföldi és külföldi egyesületekkel.

 

Magyar Történelmi Szalon

Adószám: 18697380-1-13

Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány

adószám: 18661284-1-13

Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány
adószáma: 19182315-1-13
A Budaörsi Református Egyházközség hitéletének segítése, ezen belül kiemelten a családok segítése és az időskorúak gondozása.

Rado Kosárlabda Sportegyesület

adószám: 18720363-1-13

RS Testkultúra Sportegyesület

adószám: 18706804-1-13

Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület
Adószám: 18598951-1-13
Egyesületi névválasztásunkkal is arra utalunk, hogy a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus alapító és örökös karnagyának, Sapszon Ferencnek a munkáját, zenei örökségét viszi tovább.
honlapunk: www.budaorsisapszonferenckorus.hu vagy www.bsfk.hu

Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

adószám: 18063387-1-13

Széll Kulturális Egyesület
Adószámunk: 18684704-1-41

A Széll Kulturális Egyesület –Budaörs Néptáncegyüttes 1999-es megalakulása óta számos budaörsi, óbudai, országos és külföldi kulturális rendezvényen jelen van. Munkájuk során több ezer fiatal ismerkedett meg a néptánccal és népzenével.

https://www.facebook.com/szelltanc

Tegyünk Együtt Egymásért Egyesület

adószám: 18147885-1-13

VADVIRÁG BUDAÖRSI BÖLCSŐDÉKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószáma18710577-1-13

 www.bolcsode-budaors.hu/alapitvany.html

VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesület

adószám:18716676-1-13

ZÁSZLÓTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY

adószám: 18702989-1-13

www.zaszlok.hu

„Zöld Technológia” Kutató Alapítvány

adószám: 18696846-2-13

Forrás: NAV és budaörsi önkormányzati hivatal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here