Régi/új szolgáltatások a Telekuckóban

0
299

A Templom téri Telekuckóban napokon belül RenoPont néven elindul az energetikai tanácsadás, aminek a hátterét a képviselő-testület június 22-i ülésén hozott döntés jelenti. Cikkükben erről is említést teszünk, de az új lehetőség alkalmat adott arra is, hogy áttekintsük az itt elérhető informatikához kapcsolódó szolgáltatásokat is. Szerzőnk a Telekuckó vezetője.

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005-ben az országban elsőként alkotott rendeletet a digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásokról. A rendelet megalkotását az a felismerés vezette, hogy a telekommunikációs eszközök és az Internet használatában való jártasság hozzátartozik azokhoz az alapszintű egyéni ismeretekhez, amelyek nélkül a kapcsolattartás és bizonyos információkhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás terén óhatatlanul hátrányba kerülnek azok, akiknek nincsenek ilyen ismereteik. Különösen érvényes lehet ez azokra, akik hátrányos helyzetük miatt szociális támogatásra szorulnak.
A digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló 40/2005. (V.25.) számú
önkormányzati rendelet némi módosítással – követve a technológiák fejlődését – ma is
hatályban van.

A rendelet 3.§-a szerint az arra rászorulók részére – kérelem alapján – a következő támogatások biztosíthatók:
 20 óra időtartamú, felhasználói szintű alapfokú informatikai és internet-használat oktatás,
 további, összesen 20 óra gyakorlati számítógép és internethasználat biztosítása,
 10 óra továbbképzés,
 20 óra időtartamú oktatás a mobiltelefon és egyéb digitális eszközök, alkalmazások
gyakorlati használatáról.

A támogatás 100%-os, aminek költségét az önkormányzat vállalja. A képzést, mentorálást és a gyakorlatszerzés lehetőségét a Budaörsi Telekuckó biztosítja a támogatott személyekkel egyeztetett időpontban. A rendelet 2.§-a szerint támogatásra azok jogosultak, akik a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a támogatás teljes időtartama alatt az alábbi ellátások valamelyikében részesülnek: fogyatékossági támogatás, magasabb összegű családi pótlék, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka,
 ápolási díj, települési ápolási támogatás,
– nyugdíjszerű ellátás: rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, házastársi
járadék, házastárs után járó jövedelempótlék, átmeneti járadék, egészségkárosodási
járadék, vakok személyi járadéka, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, öregségi, rokkantsági nyugdíj.
A kérelem az e célra szolgáló formanyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány letölthető a budaors.hu oldalról: Gyorslinkek – Letölthető űrlapok – Szociális ügyek – Kérelem digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás megállapítására, vagy beszerezhető a Budaörsi Telekuckóban. Támogatás a költségvetésben e célra elkülönített keretösszeg mértékéig állapítható meg.

A Budaörsi Telekuckó az önkormányzat támogatásával nyílt meg 2003. április 1-jén és lett a város első közösségi hozzáférési pontja, amolyan átmenet az országosan elterjedt Teleházak és Internet kávézók között, ahol ingyenesen, vagy csekély térítés ellenében bárki „számítógépezhetett”, használhatta az Internetet, egymástól tanulva vagy tanfolyami keretek között elsajátíthatta az eszközök használatához szükséges ismereteket, és segítséget kérhetett, ha egyedül nem boldogult a számítógépével. Erre ma már sokkal kisebb az igény, ezért átalakultak a szolgáltatások is.

A Telekuckó ezeket nyújtja ma is:
– fénymásolás (csak A3 és A4 méretben), spirálozás,
– szkennelés, faxolás, e-mail küldés, CD-írás,
– számítógép- és Internet használatában.
– Segítségnyújtás az infokommunikációs eszközök és az Internet használatában,
– különböző irat-és nyomtatványminták letöltése,
– ügyintézéssel kapcsolatos információk.
– Távjelenléti ügyintézési és tanácsadási szolgáltatás biztosítása a Vivien hálózaton
keresztül.
– Az önkormányzat által biztosított ingyenes jogi tanácsadás szervezése.
– Az OKÉ Szolgálat keretében segítség az ügyintézésben.

A felsoroltakon túl további szolgáltatások bevezetésének előkészítése folyik. Napokon belül RenoPont néven elindul az energetikai tanácsadás, amely azoknak jelenthet hasznos segítséget, akik otthonuk energetikai korszerűsítését tervezik. Az új szolgáltatás hátterét a képviselő-testület 2022.június 22-i ülésén hozott döntés jelenti, amely szerint a testület egyetértett a Budaörsi RenoPont energetikai központ megvalósításának koncepciójával. Az induló szolgáltatásról bővebb információ a Telekuckóban kapható.

A nem ingyenes szolgáltatások készpénzzel és kártyával fizethetők, átutalás előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

Ingyenes jogi tanácsadás is elérhető a Telekuckóban, az önkormányzat megbízásából dr. Tóth Dorottya ügyvéd minden héten csütörtökön fél 10-től fél 12-ig ingyenes jogi tanácsadást tart budaörsi lakosok részére (nem terjed ki büntető ügyekre).  A jogi tanácsadáson való részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Bejelentkezni
személyesen, vagy telefonon lehet a Budaörsi Telekuckóban hétfőtől csütörtökig 9.00 – 17.00 óra között. Telefonszám: (23) 414-446.

A Telekuckó címe: Budaörs, Templom tér 15.
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 9.00 – 17.00 óra között, pénteken zárva.
Telefonszám: (23) 414-446.
E-mail cím: infotelekucko@gmail.com.

Írta: Kailinger Ildikó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here