Pályázatot írtak ki a buszvégállomás hasznosítására

0
416

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot írt ki a tulajdonában álló buszvégállomás és szolgáltatóház hasznosítására. Az ingatlan területén a nyertes pályázó új buszvégállomást hoz létre és működtet.

Budaörs Város Önkormányzata úgy határozott, hogy hasznosítani kívánja a tulajdonát képező, a Szivárvány és Baross utca kereszteződésénél található ingatlan cca. 8.835 m2 területű részét, ezért pályázatot írt ki egy új buszvégállomás létrehozására és későbbi működtetésére.

A telekre, amely jelenleg még nincs önálló helyrajzi számon, a 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat vonatkozik, amely alapján az autóbusz végállomás területe a K-Ap jelű – autóbusz pályaudvar különleges építési övezetbe tartozik.

A K-Ap jelű építési övezet területén elhelyezhető rendeltetések:

a)    autóbusz pályaudvar,

b)    kereskedelem-szolgáltatás,

c)    szállás jellegű és vendéglátó,

d)    a főrendeltetésű épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakórendeltetés legfeljebb 2 egységben, összesen 200 m2 bruttó szintterülettel.

  

Az új buszvégállomás, az azon túli létesítmények, valamint a zöldfelületek kialakítására a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával a pályázónak kell javaslatot tenni. A tervkészítés során a jelenlegi tömegközlekedési kiszolgáló kapacitást minimum biztosítani kell, az Önkormányzat és a tömegközlekedési szolgáltatók (Volánbusz Zrt. és HOMM Kft.) által meghatározott számú és típusú járműférőhellyel. Biztosítani kell például az alábbiak elhelyezését:

–       szóló és csuklós leszállóhelyek, felszállóhelyek,

–       tárolási igény a buszok részére,

–       pihenőhely a buszvezetők számára, öltözővel, megfelelő mosdókkal,

–       ügyfélszolgálat,

–       nyilvános, akadálymentes vizes blokk és várótér az utasforgalom számára.

Az újonnan létrehozott szolgáltatóház kialakítására és üzemeltetésére, amely a hatályos előírásoknak megfelelően kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű és vendéglátó funkciókat is ellát majd, szintén a pályázónak kell javaslatot tennie a pályázatában.

 A pályázatot természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be, amennyiben

a)      a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban nem rendelkeztek lejárt határidejű köztartozással és lejárt határidejű tartozással az Önkormányzat felé.

b)     az Nvt. 11. § (11) és (12) bekezdése szerinti feltételeket vállalják.

A pályázatban nem vehet részt az a természetes vagy nem természetes személy, aki, vagy amely korábban az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérlője volt, és bérleti jogviszonya neki felróható okból szűnt meg, vagy bérleti jogviszonya megszűnésekor bérleti, vagy közüzemi díjhátralékkal rendelkezett. Kivételt képez ez alól, ha a bérlő a bérleti szerződés lejártakor a szolgáltatóval részletfizetési megállapodást kötött, amelyet – a fennálló kötelezettségeken túlmenően – maradéktalanul, határidőben teljesített.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. június 30. (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

További, részletes információkat a http://www.budaors.hu oldalon találnak.

További felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályánál a 23/447-865 -ös telefonszámon és a vagyon@budaors.hu email címen kérhető.