Pályázatok budaörsi ingatlanok értékesítésére

0
908

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet az alábbi két budaörsi ingatlan értékesítésére.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Víztorony utcában található, Budaörs, 1444/2 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 291 m2 területű belterületi ingatlan értékesítésére.

Az 1444/2 hrsz-ú ingatlan Budaörs központjától ÉK-re, a Kőhegy oldalában található, lejtős területen.  A Víztorony utca felől közelíthető meg, azonban bejárata nem nyílik az utcára, jelenleg a szomszédos telken keresztül (1444/1 hrsz.) érhető el. Az ingatlan környezetében lakóházak, lakóövezeti telkek és a vízmű ingatlanai találhatók. Az ingatlan tulajdoni lapja szerinti besorolása „kivett beépítetlen terület”. Övezeti besorolása Lk-1/VED (Kőhegy védett kisvárosias lakóterület). Beépíthetősége 35%, a minimális telekméret 250 m², minimális utcafronti szélesség 12 m. Víz, villany, gáz, szennyvíz-csatorna az utcában található. A telek az előírtnál némileg keskenyebb (11,2 m széles) utcafronttal rendelkezik, szabálytalan alakú, közművekhez nem csatlakozik. Az ingatlan területe jelenleg parkosított, rendezett, a szomszédos ingatlan tulajdonosa bérli kertkiegészítésként. Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően az ingatlanra vonatkozó hatályos bérleti szerződést az abban foglalt rendelkezések szerint Budaörs Város Önkormányzata felmondja.

Bővebb információk: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=187928#MIDDLE

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, 7920/3 hrsz-ú, „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű 904 m2 területű, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti található belterületi ingatlan értékesítésére.

A 7920/3 hrsz-ú ingatlan Budaörs központjától Ny-ra, a Törökugrató városrészben található. A telek körbekerített, enyhén lejtős felszínű, bokros, fás terület. A telek utcafronti szélessége ~10 m. Az ingatlan környezetében lakóházak, telkek találhatók. Övezeti besorolása: Lke-3/O (lakó övezeti telek). Beépíthetősége: 15%. A telek keskeny volta miatt a beépíthetőség a szükséges oldalkertek megtartása miatt korlátozott. Keskeny épület létesíthető, mivel az egyik oldalon 5 m a másik oldalon 0,5 m oldalkert megtartása szükséges. Így egy esetleges épület szélessége max. 4,5 m lehet. Az ingatlan csatornabekötéssel rendelkezik (a leendő vevő utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll), gáz, villany, víz az utcában található.

Bővebb információk: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=187926#MIDDLE