PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása tárgyában

0
895

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított. Fentiek elismerésére 2017-ben ismét meghirdetésre kerül a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” című pályázat, az idei pályázat feltételeit tartalmazza az alábbi közlemény.

 

A pályázat követelményei

Adományozható a díj azoknak, akik Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében olyan magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeztek, amelynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.

A díjból évente

  • Egy adományozható természetes személyek részére. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
  • Egy adományozható a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére.

Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.

Az adományozás rendje

A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek: a) a Pest megyében működő települési önkormányzatok, b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők, c) a közgyűlés tagjai. Az önkormányzatok, a területileg illetékes országgyűlési képviselők, illetve a közgyűlés tagjai számára azonban bárki javaslattal élhet. A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottsága tesz javaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.

Díjazás módja

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár. A díjak átadására ünnepélyes keretek között, a Megyenap alkalmából 2017. decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

Formai követelmények

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egyben összefűzött, vagy egybekötött A/4 formátumban.

Tartalmi követelmények

A benyújtandó dokumentumnak minimum tartalmaznia kell: • a javasolt személy vagy közösség nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email), • a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email), • a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid /néhány A/4 gépelt oldal terjedelmű/ összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A bemutatásnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.

A pályázat beadási (postára adás) határideje

2017. október 2.

A pályázat beadási helye

A pályázatot személyesen vagy postán lehet eljuttatni az alábbi címre: Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Iroda 1052 Budapest, Városház u. 7.

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét: „Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2017.”

A hatályos rendelet (6/2015. (V. 11.) önk. rend.) letölthető Pest megye honlapjáról.

 

Felmerülő kérdéssel, problémával a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, Elnöki és Területfejlesztési Iroda munkatársához: Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken: 1052 Budapest, Városház u. 7. Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-68-90 Mobil: 06-20-352-9609 E-mail: kormose@pestmegye.hu

A díjak visszavonása

A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. A kitüntető díj visszavonásáról a közgyűlés dönt, az adományozás rendjének szabályai alapján.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here