Nyári szünidőben is jár melegebéd a rászoruló gyerekeknek – a feltételek a cikkben!

0
55

Budaörsön átlagosan 50 fő részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, valamint a helyi rendelet szerinti gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben, és a családok körülbelül fele veszi igénybe a szünidei étkezést. Az ebédet az ügyeletes iskolából vihetik el, ami idén a lakótelepen található Bleyer.

Pár nap és itt a nyári szünet. Ami nem mindenkinek csak a felhőtlen kikapcsolódást jelenti, a rászoruló családokban élő gyerekek számára például a tanév alatt az iskolában elfogyasztott meleg étkezés pótlása is gondot jelenthet. Kik kapnak Budaörsön az önkormányzattól szociális alapon a nyári szünetben ingyenes étkezést? – kérdeztük Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezetőtől, aki írásban válaszolt.

Az önkormányzat meleg főétkezést, ebédet biztosít a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, valamint a helyi rendelet gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülő budaörsi lakcímmel rendelkező gyerekek részére  az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetek munkanapjaira.

A szünetekben, munkanapokon biztosítja az önkormányzat az arra jogosult gyermekek térítésmentes ebédjét. Amennyiben a gyermek a szünidő ezen napjai alatt óvodai, bölcsődei ellátásban részesül, részére a fenti gyermekétkeztetés párhuzamosan nem vehető igénybe.

Az étkeztetés igénylését az arra jogosult szülőnek az előzetesen megküldött nyomtatványon keresztül lehet benyújtani az önkormányzathoz vagy a gyermekjóléti szolgálathoz. A nyilatkozat kitöltésében az Esély Család-és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt segítséget a Szivárvány utca 3. szám alatt.

A Gyermekvédelmi Törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51 300 Ft),ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek, amennyiben
  • a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
  • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
  • és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
   • a szociális vetítési alap összegének 165 %-át (47 025 Ft) a fent leírtak alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az szociális vetítési alap összegének húszszorosát (570 000 Ft), vagy együtt számítva a szociális vetítési alap összegének hetvenszeresét (1 995 000 Ft).

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre való jogosultság megállapításának jövedelemhatárát Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletének 27. § (1)-(2) bekezdése szabályozza:

A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésben biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkeztetési díjkedvezményt kell biztosítani,

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,
 2. b) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,
 3. c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,

feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 600%-át (jelenleg 171 000 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs.

Amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek a Gyvt. 21/B. § szerinti normatív kedvezményre, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. a) a szociális vetítési alap 600%-át (jelenleg 171 000 Ft),
 2. b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza a szociális vetítési alap 700%-át (jelenleg 199 500 Ft), feltéve, hogy a családnak vagyona nincs

a gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult.

Budaörsön átlagosan 50 fő részesül a fenti támogatásokban, és a családok kb.50 %-a veszi igénybe a szünidei étkezést. Az ebédet az ügyeletes iskolából viszik el.

A nyári, ingyenes napközis táborról itt írtunk: A városi napközis tábor idén a Bleyerben lesz – tudnivalók a cikkben! – Budaörsi Napló (budaorsinaplo.hu)

Fotó: csak illusztráció     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here