Néhány figyelemre méltó kortárs középület

0
663

Folytatjuk a kortárs budaörsi házakról szóló sorozatunkat. Ezúttal négy, érdekes megoldásaival az átlagból kiemelkedő új, illetve felújított épületre hívjuk fel a figyelmet.

A Herman Ottó Általános Iskola oktatási épületszárnyának átalakítására 2009-ben írt ki tervezési pályázatot Budaörs Város Önkormányzata abból a célból, hogy az intézmény a lakosság növekedésével kialakult kapacitásbővítés igényének eleget tegyen, emellett korszerűsítése is az elvárások között szerepelt. A hetvenes évek végén épült oktatási tömb lapostetős, négy részre tagolt téglatest. A 2014 nyarán végzett munkálatok során a bővítést emeletráépítéssel oldották meg, amelyet az eredeti vasbeton szerkezet lehetővé tett, ily módon a háromszintes épület négyszintessé vált, tömegét nem változtatták meg. Bár az iskola közvetlen szomszédságában kertes házak vannak, domináns hátteret a lakótelep ad, ezért az épület alakja és lapos teteje jól illeszkedik környezetéhez és az eredeti épülethez tartozó építési technológiához. Az iskola névadója, Herman Ottó természettudós előtt tisztelegve több pályázó is álmodott természetes növényfelületet az épület külső borítására, így a nyertes pályamű, a Gereben Marián Építészek Kft. építésziroda tervében is szerepelt homlokzat előtti növényfal, de azt nem valósították meg (feltételezhetően anyagi okokból). A homlokzat kialakítása végül fehér vakolat lett, az ablakoknál és a lépcsőházi bemélyedéseknél színes festéssel, ami az épülettömeg tagoltságát használja ki. A megvalósult állapot talán jobban is igazodik környezetéhez, hiszen az épület homlokzatán így megjelenő erős színek – melyek kis mennyiségük miatt a nagy fehér felületekkel mégis jó arányban vannak -, kapcsolatot teremtenek az épület hátterében álló, a közelmúltban szintén korszerűsített panelházak homlokzati színezésével.

2014 októberében adták át a Csicsergő Óvoda Rózsa Utcai Tagóvodájának új épületét. A kivitelezést a Total-Bau Kft. tervei szerint végezték. Az akadálymentes, egyszintes óvoda három csoportszobával, az azokhoz tartozó, déli fekvésű nyitott és fedett teraszokkal rendelkezik, de van benne tornaterem és egyéb foglalkoztató szobák is. A csoportszobákba a tetőablakokon át bőven jut természetes fény. Az óvoda közvetlen szomszédjai koramúlt megjelenésű intézményi épületek, de a környék családi házas övezet. Bár az épület mérete jelentősen eltér a környezetében található házakétól, azonban tömegét úgy rendezték el, hogy látszatra a családi házas léptéknél maradjon. Délre nyitva, fésűs beépítés jelleggel jelenik meg egymás után három, a csoportszobákat magukba foglaló magastetős traktus, a köztük lévő átkötő részek lapostetős kialakítása szelidíti a nagy tömeget. Az anyaghasználat (kőburkolat, vakolat, cseréptető) szintén összhangban van a családi házas környezettel. Azt, hogy ez valójában középület, a főhomlokzat, és az előtte üresen hagyott kis tér árulja el. A bejáratot a kis torony is kiemeli, ami játékosságával egyúttal utal arra, hogy az épület gyermekek számára készült.

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Gyógypedagógiai Intézményi Egységének új épületét az Árpád utcában 2016-ban adták át. Az épület tervezésével Budaörs Város Önkormányzata a bonyolult feladattal a neves Archikon Kft-t bízta meg. A főúthoz közel, városközponti területen, de kertvárosias hangulatú utcában, hagyományos sváb parasztházak közé beékelődő iskola az intézmény régi helyén épült. Az itt lévő épület funkciójából adódóan más léptékű, mint a környezetében található házak, azonban annak érdekében, hogy az utcakép ne bontsa meg, egy félnyeregtetős, a többi épülettel közel egymagasságú tömb áll az útra merőlegesen. Ugyanakkor középület mivoltát is hangsúlyozza azzal, hogy egy kis teret hagy a bejárat előtt. Formája a hagyományos ház archetípusból, letisztult, modern megjelenéssel formált. A földszintes, akadálymentes iskola építészeti koncepciójának alapja egy, belső átriumot körülölelő közlekedő, amelyhez a különböző funkciójú helyiségek kapcsolódnak. Az utca felé zárt épület az átrium és a hátsó kert felé nyílik, így kap nagy ablakain át természetes fényt. A házon minden fehér, még az épület fedése, a trapézlemez tető is, de ez a fehérség jól hangsúlyozza a kerámia borítást, mellyel a felületeket egyes helyeken borították.

A város közepén, a művelődési ház szomszédságában – intézményi környezetben -, de eldugott pozícióban található a Nyugdíjas ház, melyet a budaörsi bejegyzéssel működő nyugdíjas szervezetek használatára építtetett az önkormányzat. A cél elsősorban egy idősek által könnyen bejárható épület kialakítása volt, és az akadálymentes házzal ez a cél megvalósult. Kivitelezője a Triskell Épülettervező Kft. Az épület funkciója miatt egy emberközeli épület tervezése volt a cél, hogy abban az idősebb korosztály otthon tudja érezni magát. Ezt segíti elő talán az is, hogy a ház földszintes kialakítású és téglafalazatú, fa fedélszerkezetű, magas tetős kialakítással készült, anyaghasználatában elsősorban a természetes anyagok dominálnak, családi ház léptékű és megjelenésű, a még megmaradt régi sváb házakat idézi.