Művészeti kiállítással is ünnepelte 70 éves fennállását a Budaörsi Református Egyház

0
1024

“Az együttgondolkodás kirakós darabkái”

Budaörs református gyülekezete október 7-én, vasárnap ünnepelte önállóvá válásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepi, hálaadó istentiszteletet tartottak a református templomban, melyet közös ebéd követett. Majd délután került sor „A Biblia a művészetben” című kiállítás megnyitójára a Zichy majorban, melyet a Budaörsi Művészek Egyesületének tagjai alkotásaiból állítottak össze. Köszöntőt mondott Petőné Püski Ilona református lelkész, megnyitóbeszédet Török Czene István az egyesület elnöke  tartott. A kiállítás még egy hétig megtekinthető.

Minker Tibor: Budaörsi református templom

A Budaörsi Református Egyház önállóvá válásának 70. évfordulóját ünnepeli idén. Tágabb értelemben azonban már száz éve jelen van a református vallás Budaörsön. Története akkor kezdődött, amikor 1917-ben Nagy Pált, mint MÁV alkalmazottat Budaörsre helyezték. A nyolcgyermekes család lett a református vallású mag, amelyből a mai egyházközség kifejlődött. Később, mikor már több református család telepedett le a faluban, 1932ben kezdődött meg Budaörsön a református gyülekezet megszervezése Székely Sándor református lelkipásztor vezetésével. Az akkori MÁV állomás főnöke is református vallású volt, és megengedte, hogy az istentiszteleteket vasárnaponként az állomás I. osztályú várótermében tartsák. A bibliaórákat és egyéb alkalmakat Nagy Pál lakásán tartották. Később az istentiszteleteket és a konfirmációi ünnepséget is lakásokon kellett megtartani. A gyülekezet kezdetben MÁV és HÉV alkalmazottakból, csendőrökből, iparosokból, pedagógusokból állt. Hivatalosan 1941ben alakult meg Budaörsön a gyülekezet, a Budafoki Református Egyházközség szórványaként. A II. világháború után a betelepített lakosság egy része szintén református volt, így a gyülekezet létszáma százötven főre nőtt. Ekkoriban az istentiszteleteket és bibliaórákat akkoriban a Nagy Pál-féle vendéglő nagytermében tartották. 1948-ban Nagy Pál, a gyülekezet gondnoka családi házat igényelt a gyülekezet részére. Ebben a házban üzlethelyiség is volt, ezt alakították át imateremmé, ezt használja a református gyülekezet most is. 1948. szeptember első vasárnapján alakult meg Budaörs községben az első önálló református gyülekezet Virágh Béla lelkipásztor vezetésével. (forrás: Budaörsi Református Egyházközség honlapja)

Az önállóvá válás 70. évfordulóját ünnepelte meg a Budaörsi Református Egyházközség 2018. október 7-én, vasárnap. 10 órakor ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a református templomban, az alkalmon Nyilas Zoltán református lelkipásztor, az Északpesti Református Egyházmegye esperese hirdetett igét. Délben az egyházközség tagjai közös ebéden vettek részt a gyülekezeti házban. 14 órakor pedig “A Biblia a művészetben” című kiállítás megnyitója volt. A tárlatot a Budaörsi Művészek Egyesülete alkotóinak munkáiból állították össze. Művével képviselteti magát: Fojt Dániel, Gesztesi Katalin, Gombás Mónika, Gulyás Boglárka, Hansági Ildikó, Katona Gyöngyi, Mészáros Erzsébet, Mészáros Wivien, Minker Tibor, Molnár-Göb Zoltán, Páczelt Andrea, Polgár Marianne, Somogyi Ferenc, Török Czene István, Sütő Ágnes.

A kiállításon egybegyűlteket Petőné Püski Ilona, a Budaörsi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntötte. Egyúttal megköszönte a Budaörsi Művészek Egyesületének a bibliai témájú kiállítás létrehozását, amellyel az egyházközség ünnepét gazdagította.

 

Ezt követően a Leopold Mozart zeneiskola hegedűtanára, Bogáti László 11-12 éves tanítványaiból álló vonósnégyes zenélt. Rujp Anna (I. hegedű), Deme Zsófia (II. hegedű), Szilágyi Zille (cselló), Winter Zóra (brácsa) Kígyósi Árpád Menüettjét adta elő.

 

„A művészet is, ha jó, az élet nagy kérdéseivel próbál foglalkozni” – mondta Török Czene István a megnyitó beszédében párhuzamot vonva a művészet és a vallás között. Rövid történeti áttekintés keretében elmondta, az egyházi festészetből nőttek ki a különböző ágazatok. A bibliai témájú festmények tájrészleteiből a tájképek, a gyümölcsöstál részletéből a csendélet. Ma már ezek teljesen szétvált ágazatok, az absztrakttal együtt, de mindnek közös pontja, hogy vissza-visszanyúlnak az alkotók a Bibliában felvetett gondolatokra. Ennek az együttgondolkodásnak középpontjában a teremtett világ és az ember viszonya áll. És bár a Budaörsi Művészek Egyesületének alkotói mind különböző világlátással és kifejezésmóddal rendelkeznek, egy ilyen közös kiállítás nagyon eklektikussá válik, de az egyes képek  egy nagy egész, az együttgondolkodás kirakós darabkái.

A kiállítás még egy hétig megtekinthető, kulcs a református templom lelkészi hivatalából, illetve Somogyi Ferenctől a majorban található műtermében kérhető el.

Kapcsolódó cikkünk: https://budaorsinaplo.hu/teremtes-es-alkotas-mint-muveszi-szolgalat-ars-sacra-fesztival-zichy-majorban/