„Mindent megteszünk azért, hogy a lenyúlt összegeket visszaszerezzük” – képviselői ülést tartottak ma Budaörsön

0
679

A képviselőtestület 2017. február 22-én rendes ülést tartott, amelyen több fontos téma között az idei évre vonatkozó költségvetést is megtárgyalták. Például a Clementis-ösztöndíj változatlanul megmarad, de a polgármester szerint a tervezet „szigorú gazdálkodást” mutat.

A mai, azaz február 22-ei ülés 14 fővel határozatképes volt, Bakó Krisztina (PM) egészségügyi okok miatt nem volt jelen.

A napirend előtti hozzászólások sorát Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kezdte, aki azt a lakossági bejelentés útján kapott információt kívánta megosztani, hogy az Agip kútnál újonnan nyílt gyorsétteremnél nem egyértelmű az útburkolat felfestése, ezért balesetveszélyes az útszakasz. A polgármester válasza alapján kiderült, hogy a közlekedési hatóság hagyta jóvá ezt a megoldást, a műszaki ügyosztály pedig már jelezte az illetékes hatóságnak és folyamatban van a megoldás.

Szintén lakossági kérdésfelvetés volt, hogy miért vágják ki a fiatal fenyőfákat a hegyen lévő repülőgép-emlékműnél. A válaszból kiderült, hogy nem természetrongálásról, hanem tudatos erdőgazdálkodásról van szó, mégpedig a budaörsi Kopárok megvédése érdekében.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szintén szót kért, és kiemelte, hogy az ülésen a költségvetés megvitatása igencsak fontos, mivel „arról a rablásról szól ez az év, amit ez a kormány ellenünk elkövetett”, valamint hozzátette még sejtelmesen azt is, hogy Vajna Tímea (Andy Vajna kormánybiztos felesége, aki a közelmúltban nyitott fánkboltot a fővárosban) fánkos busza itt járt városunkban, ki tudja, milyen célból. A polgármester ide kapcsolódva mondott pár szót a hétvégén, az Egészségügyi Központ előtt történt „sajtótájékoztatóról”, amelyen az általunk is megírt „budaörsi mutyiról” volt szó (https://www.budaorsinaplo.hu/archivum/kozelet/igy-harcol-a-fidesz-a-budaorsi-mutyi-ellen), és amely „hírt” többek között a TV2 is felkapott. Wittinghoff Tamás leszögezte: „Ami ott elhangzott, az mind szemenszedett hazugság volt, és minden fórumon megtesszük a szükséges lépéseket.” Hozzátette, hogy az országos médium nem kereste meg, ám városunk továbbította részükre az ezzel kapcsolatos anyagokat, tényeket.  „Illúzióim nincsenek: ebben az országban, mint az átkosban, az információ egyirányú.”

Az első napirendi pont Budaörs 2017. évi költségvetése volt, amelyet Szita László könyvvizsgáló nézett át és javasolt elfogadásra. A pedagógusok számára jó hír, hogy a Clementis-ösztöndíjat változatlanul fenntartja a városunk. Az idei évben is az iparűzési adó lesz a legfontosabb forrás, ezért ennek növelését célozzák meg. A polgármester szerint a tervezet „szigorú gazdálkodást” mutat, de lesz lehetőség hitelfelvételre is, amelyből az előrirányzott és fontos fejlesztéseket meg tudják majd valósítani.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) egy kicsit visszafogottabb költségvetésre gondolt (egyes tételek: például egyes események, rendezvények támogatásával nem ért egyet), de örömmel látja, hogy az intézményeinket a lehetőségekhez mérten támogatni fogja az önkormányzat. „A lehetőségekhez mérten ez egy elfogadható költségvetés” – tette hozzá.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kiemelte, hogy örömmel látja, megmarad a pedagógusok, valamint a bölcsődei dolgozók támogatása, és jelentősen nőtt az iparűzési adó. A hitelfelvétellel kapcsolatban viszont aggályait fejezte ki, valamint hozzátette, hogy több támogatást kellene adni a civilszervezeteknek, így ő nem fogadja el a tervezetet. A polgármester erre reagálva leszögezte, hogy a civilszervezeteket most is, mint sok éve már továbbra is támogatja a városunk, ráadásul ő személy szerint is kiemelten figyel arra, hogy ez politikai nézőponttól függetlenül valósuljon meg.

Az éves költségvetési rendeletet végül 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadták. „Mindent megteszünk azért, hogy a(z állam által – a szerk.) lenyúlt összegeket visszaszerezzük” – összegezte Wittinghoff Tamás.

A továbbiakban a képviselőtestület elfogadta a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását, Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, a helyi önkormányzati képviselők bizottsági tagok tiszteletdíjának módosítását, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. önkormányzati rendelet módosítását is. Szintén elfogadták a temetői díjak felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Itt a polgármester megjegyezte, hogy ez a téma nagyon bonyolult helyzeteket generál, és valószínűleg később jogvitákat eredményez.

A 12. napirendi pontnál (Sóvirág utcai 8299/2 hrsz-ú telek átminősítése) felszólalt a telek tulajdonosa, és elmondta, hogy az átminősítésre azért lenne szüksége a családjának, mert a fiának szeretne családi házat építtetni erre a telekre. Dr. Bocsi István jegyző úgy válaszolt, hogy minden területnek van határa, ez nem áthágható és nem alakítható. Véleménye szerint amikor a fent említett telket megvásárolták, tisztában kellett lenniük azzal, hogy mezőgazdasági besorolású területet vettek, amely nem beépíthető. A képviselőtestület elvetette az átminősítést.

A következő, 13. napirendi pontnál (Döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról) a polgármester rámutatott arra, hogy a csatlakozás fenntartja azt a lehetőséget, hogy a BTG folytathatja a hulladékgazdálkodási tevékenységét, de hozzátette, „kényszerpályán vagyunk”, és nehéz lenne látni a jövőt. A legrosszabb verzió, hogy ellehetetlenül a dolog, a legpozitívabb viszont az lenne, hogy Törökbálinton is a BTG szolgáltatna, az önkormányzatnak pedig finanszíroznia kellene továbbra is a többletüzletágakat (pl. zöldhulladék-gazdálkodás). „Azon vagyunk, hogy ebből a legjobbat hozzuk ki” – szögezte le a polgármester, majd a képviselőtestület 14 egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Szintén elfogadták az autóbusz végállomás hasznosításáról szóló pályázatot, valamint a Nefelejcs utcában lévő, Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola gazdasági bejáratával szembeni parkolósáv átépítését is, amellyel kapcsolatban Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály vezető jelezte, hogy már folyamatban van az átalakítás, az első félévben ez meg is fog valósulni. Ezen kívül a képviselők döntöttek a közvilágítás fejlesztésével és egy, az Alsóhatárúti körforgalmi csomóponttal kapcsolatos beruházásról is.

A 22. napirendi pontnál (Pályázati kiírások helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására) ismét szót kért Löfler Dávid (Fidesz-KDNP), aki elég sarkos véleményt fogalmazott meg, miszerint „úgyis azok nyerik meg, akiknek kiírták”, vagyis a Budaörsi Napló és a Budaörsi Infó. A polgármester rögtön rávilágított arra a tényre, hogy a pályázatokban feltételek vannak meghatározva, amelyeket teljesíteniük kell a pályázóknak, hiszen csak így nyerhetnek. Wittinghoff Tamás véleménye szerint ez így tisztességes, a képviselőtestület 11 igen, 3 nem szavazattal elfogadta az indítványt.

Ezen kívül megszavazták a Víz-Hang Fesztivál támogatását, valamint azt is, hogy a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (Buda Környéki Televízió) megbízási szerződését határozottról határozatlanra módosítsák.

A 25. napirendi pontban az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosításáról volt szó, amelyet szintén nem hagyhattak szó nélkül a jelenlévők. A polgármester szerint ez is tisztességtelen játszma, Császárné Kollár Tímea (Jobbik) ehhez csatlakozva elmondta azt a visszás esetet, hogy a Leopold Mozart Zeneiskolában a szülők vették meg a hangszereket, ám amióta állami kézbe került az iskola, a hangszerek is átkerültek, és azóta a szülőknek kell visszabérelniük a gyermekeik számára. A polgármester hozzátette, hogy fontos tudni, a fenntartó és működtető még azt is megtehetné, hogy egyszerűen elviszi az intézményekben lévő eszközöket.

Legvégül egy sürgősségi előterjesztésről szavaztak, amely az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez való csatlakozásról szóló pályázat benyújtásáról szólt. Itt a polgármester kiemelte, hogy mindenképpen szeretnék, ha a város saját rendszere is megmaradna a csatlakozás után. Ezt az utolsó napirendi pontot a testület 14 egyhangú szavazattal elfogadta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here