Miért írta alá mégis Budaörs vezetése az iskoláinak az átadásáról szóló szerződést a tankerülettel?

0
424

Nem, nem adjuk az iskoláinkat! De elveszik. Viszont ha már elveszik, legalább próbáljuk megakadályozni, hogy az állam rossz gazdaként bánjon velük? Miután a napokban néhány országos médium is közzétette, hogy Gödöllő és Csömör önkormányzata nem írta alá az átadás-átvételi megállapodást, Budaörs viszont beadta a derekát, nem hagyhatjuk válasz nélkül a felmerült kérdéseket.

Miért írta alá mégis Budaörs vezetése az iskoláinak az átadásáról szóló szerződést a tankerülettel? Igaz, nem személyesen Wittinghoff Tamás polgármester tette ezt meg, hanem az alpolgármester. Ám természetesen a polgármesterrel egyeztetve. Hiszen november 22-én még az erről szóló városi szülői értekezleten (https://www.budaorsinaplo.hu/online-ujsag/oktatas/varosi-szuloi-ertekezlet-komoly-veszelyben-az-iskolaink) elhangzottak is azt erősítették, hogy nem adjuk az iskoláinkat át önként. Most mégis?

Nem, nem adjuk! De elveszik. Viszont ha már elveszik, legalább próbáljuk megakadályozni, hogy az állam rossz gazdaként bánjon velük?

A legutóbbi, december 14-i testületi ülésen a képviselők a város hivatalos honlapján (www.budaors.hu) megjelent összefoglaló szerint „jóváhagyólag tudomásul vették a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. §-a alapján az Érdi Tankerületi Központtal és a Ceglédi Tankerületi központtal megkötendő vagyonkezelési szerződést és az átadás-átvételi megállapodás szövegét. A polgármester elmondta, hogy bár elküldték a szerződéssel kapcsolatos észrevételeiket a KLIK-nek, arra mindezidáig nem kaptak választ”.

Az ehhez a napirendhez készült sürgősségi előterjesztésben pedig egyebek között az áll, hogy a „sürgősség indoka: a tárgy szerinti szerződések szakmai egyeztetése, a mellékletek tartalmának összeállítása kiemelt alaposságot és jelentős időt vett igénybe.” Továbbá miután az anyag ismerteti a jogszabályi hátteret, leszögezi: „Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján az átadás-átvételt a működtető települési önkormányzat képviseletére jogosult személy és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának legkésőbb 2016. december 15-éig történő megkötésével kell végrehajtani. Ha a megjelölt határidőig nem, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2016. december 20. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható”.

Ezt figyelembe véve Budaörs vezetése tehát – amellett, hogy továbbra is perelni kívánja az államot az iskoláink elvétele és az úgynevezett szolidaritási adó, a mintegy 2,3 milliárd forint elvonás miatt – mindvégig igyekezett konstruktívan együttműködni a tankerülettel. Erről is szó volt ugyanis a már említett szülői fórumon, hogy a városháza munkatársai valamennyi iskolától leltárt kértek, és nem csak az eszközökről, hanem a foglalkozásokról és az oktatás színvonalát emelő egyéb tevékenységeikről.

Az Érdi (majd később a Ceglédi) Tankerületi Központ által készített szerződés tervezetet a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (melynek Budaörs is tagja) számos ponton pontosította. Illetve a megküldött tervezethez képest a kisebb formai változtatásokon túl Budaörs lényegileg is módosította, többek között annak érdekében, hogy bekerüljön a mellékletek körébe a Tankerületi Központ által átveendő szolgáltatások listája. Valamint az átadásra kerülő helyiségek időben megosztott használatának rögzítése. Rögzítésre került a BTG Nonprofit Kft. által végzett üzemeltetés; a vagyonkezelés ellenőrzésének és az adatszolgáltatások, beszámolások jogszabályok szerinti rendje; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint az Önkormányzatot megillető felmondási okok; a nevelési időn kívüli használat szabályai; a felújításokra, pótlásokra, karbantartásokra, selejtezésekre vonatkozó rendelkezések. Ezekre utalt a polgármester a testületi ülésen, hogy a KLIK addig még nem válaszolt.

Néhány országos médium is közzé tette ezekben a napokban, hogy Gödöllő és Csömör önkormányzata nem írta alá az átadás-átvételi megállapodást, Budaörs viszont beadta a derekát, az önkormányzat hosszas alkudozás után hajlandó szerződést kötni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. S így idézik Wittinghoff Tamást: „A szerződést olyan módon egészítettük ki, amely minden olyan garanciális feltételt, ami az épület működtetésére, tehát az, hogy karbantartás, fenntartás, felújítás, renoválások stb. garantáltan megtörténjen, azt a szerződés tartalmazza. De ezen túlmenően fenntartási feladatokra is, hogy a gyerekeknek milyen szakkörök és egyéb, tehát mindazt rögzítettük, amit eddig is kaptak, és ezt beépítettük a megállapodásba, hogy ezt garanciákkal a Klik a jövőben is el fogja látni.”

De talán érthetőbben írta le az álláspontját ő maga tegnap egy facebook bejegyzésben, amit az MSZP helyi elnöke ezzel a mondattal provokált ki: „Sorra kapom a csodálkozó, sajnálkozó kérdéseket a barátaimtól, Budaörs miért egyezett ki a kormányzattal iskolaügyben. S nem tudom a választ…”

Tehát a polgármester válasza erre: „Nem tudom, ki honnan informálódik, ezért a tisztánlátás kedvéért a tények. Remélem világos lesz a felelősség és a helyzet abszurditása…” Majd ő maga is egy cikket idéz a Magyar Nemzetből: „Budaörs végül aláírta a megállapodást az iskolái működtetésének állami kézbe adásáról – tudta meg a Magyar Nemzet Wittinghoff Tamás polgármestertől. Mint a városvezető elmondta, igazi csapdahelyzetbe kerültek, hiszen az önkormányzati vagyonról önkéntesen nem kívántak lemondani, ugyanakkor, ha nem kötöttek volna megállapodást a tegnap lejárt határidőig, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) vezetője rendezi az átvételt határozat útján. Utóbbit pedig mindenképpen el szerették volna kerülni, miután nem akarták, hogy az iskolák sorsát egy olyan szerződés rendezze, amit Balog Zoltán saját magával ír alá, és mindenféle garanciát nélkülöz. Emiatt a budaörsi önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) által megküldött szerződéstervezetbe beleírta az összes olyan garanciális feltételt, amely az iskolák működtetéséről és az épületek megfelelő fizikai állapotának fenntartásáról gondoskodik. Kitértek arra is, hogy az eddig a Budaörs által nyújtott szolgáltatásokat – például az iskolák utáni szakköröket – a Klik január 1-je után is biztosítsa. A város feltételeivel kiegészített megállapodást végül az önkormányzat képviselő-testülete – két fideszes politikus kivételével – megszavazta. Mint Wittinghoff elmondta, miután ő maga korábbi ígéretéhez híven nem írta alá a szerződést, ezért az önkormányzat részéről azt az egyik alpolgármester tette meg. – A lehető legjobb megoldást igyekeztünk megtalálni a lehető legrosszabb helyzetben – összegezte a polgármester.
Budaörs ugyanakkor arra készül, hogy pert indít az állam ellen. Ugyanis míg a város korábban évi 900 millió forintból megoldotta az iskolák működtetését, a kormány ebből a célból két és félszer annyi pénzt, 2,3 milliárd forintot akar elvonni tőlük szolidaritási hozzájárulás címén. Teszik ezt annak ellenére, hogy az önkormányzat csak hozzávetőleg évi egymilliárdot kap az államtól, tehát évi 1,3 milliárd forintot a város saját bevételéből kellene erre áldoznia.”

S innen ismét a polgármester saját kommentje: „Csak halkan. Még a nyáron kértem Bárándy Gergelyt, hogy a törvénytelenül elfogadott törvényt támadják meg az alkotmánybíróságon. Ilyet ugyanis önkormányzat nem tehet, csak a képviselők megfelelő mennyiségű aláírásával kezdeményezhető. (…)” Ez nem történt meg. Később a hozzászólásokra reagálva a polgármester még hozzátette, bízik benne, hogy a város talál valamilyen ügyes megoldást, hogy mégis az AB elé kerülhessen az ügy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here