Második világháborús német katonák újratemetése volt tegnap

0
169

„A béke erősebb a háborúnál, az élet a halálnál, az emlékezet a feledésnélmondta Maruzs Roland, tegnap délután a budaörsi német-magyar katonai temetőben, ahol a 2022. év során Magyarország területén exhumált német katonák újratemetésének szertartását tartották. A megemlékező beszédek után a díszzászlóalj katonái díszsortűzzel tisztelegtek, végül koszorúzásra került sor a keresztnél.

Katonai tiszteletadás mellett november 10-én vettek végső búcsút azon, a második világháborúban elesett német katonáktól, akik földi maradványait idén találták meg. A szertartáson beszédet mondott Tore May, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség elnökségének tagja, Maruzs Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Osztály Belföldi Hadisírgondozó Osztály vezetője és Rigó Balázs, Tata alpolgármestere.

A megemlékezőket Kovács Imre, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség magyarországi megbízottja köszöntötte, közülük név szerint Uwe Zvonar alezredest, aki a Német Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének védelmi attaséját, Ritter Imrét, a magyarországi németek országgyűlési képviselőjét, a Dr. Lippai Péter dandártábornokot, a Magyar Honvédség Parancsnoksága szárazföldi haderőnemi szemlélőjét és Boros Györgyöt, a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Idén 68 német katonát helyeznek végső nyughelyére a budaörsi német-magyar katonai temetőben, akik idén, tizenkilenc településen kerültek exhumálásra. Ezt Kovács Imre közölte, majd hozzátette: „Fejet hajtva rájuk is emlékezünk és mindarra, amit a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség eszmeisége kifejez: megbékélés a sírok felett, munka a békéért!”

A szövetség német elnökségi tagja, Tore May a sztálingrádi csata borzalmairól emlékezett meg, végezetül egy észak-német költőt idézett: „Az élet felett a halál áll, a halál felett az élet.”

 

Maruzs Roland így beszélt: „Emlékezzünk azokra a német katonákra, akiknek sorsa része lett a magyar történelemnek. Emlékük megőrzése közös örökségünk és kötelességünk.” Hangsúlyozta, a háború, ami miatt ezek a katonák meghaltak, Európa minden országának közös tragédiája. Ezután így folytatta: „Az európai megbékélés és az összetartozás jelmondata: Soha többé háborút!” Ennek ellenére most is mindennapjaink része, hogy háború borzalmaival kell szembenéznünk. „Soha nem szabad felednünk a napi időszerűségek között sem: összetartozunk. Összetartozunk mi, európaiak, mert közös a múltunk, közösek a gyökereink, közösek az élményeink – mondta. Majd rátért arra, e katonatemetők is a tulajdonképpen a béke nagykövetei: ” A budaörsi német-magyar katonatemető bejáratánál is olvasható Albert Schweitzer szavai: „A hadisírok a béke nagy prédikátorai.” Az európai katonatemetők ezrei, áldozatok milliói sem tették elég hangsúlyossá ezt a mondatot. Továbbra is arra törekszünk, hogy utódaink okuljanak a múlt eseményeiből, mindahányszor, amikor katonatemetőben járnak, e gondolat vezérelje őket, a remény és a hit, hogy a béke erősebb a háborúnál, az élet a halálnál, az emlékezet a feledésnél.”

Minthogy Tatán is exhumáltak német katonákat, a város alpolgármestere, Rigó Balázs is mondott néhány szót. „Megemlékezésünk középpontjában valójában az élet áll, e katonák befejezetlen élete” – mondta. Majd ő is a béke fontosságára helyezte a hangsúlyt: „Csak a béke megteremtése és megőrzése biztosíthatja közösségeink számára a fennmaradás és gyarapodás esélyét és lehetőségét” – jelentette ki.

Ezt követően Jákob János protestáns tábori püspök és Barbara Lötzsch, a Budavári Német Ajkú Evangélikus Gyülekezet lelkésze imádságot mondott az elhunytakért.

Simon Gyula Mátyás alezredes felolvasta az áldozatokról való megemlékezést.

„Ma megemlékezünk az erőszak és a háború áldozatairól, az összes nemzet gyermekéről, asszonyáról és férfijáról. Emlékezünk a katonákra, akik a világháborúban életüket vesztették, azokra az embertársainkra, akik a háborús eseményekben vagy az azt követő fogságban, elüldözöttként vagy menekültként haltak meg. Emlékezünk azokra, akiket üldöztek és meggyilkoltak, mert egy más néphez tartoztak, egy más fajhoz soroltattak vagy akiknek az élete egy betegség vagy fogyatékosság miatt értéktelennek nyilváníttatott. Gyászoljuk napjaink háborúinak és polgárháborúinak áldozatait, a terrorizmus és politikai üldöztetés áldozatait.”

A Honvéd Díszzászlóalj katonái által leadott díszsortűz után a résztvevők átvonultak a központi kereszthez, ahol koszorúzással rótták le tiszteletüket az intézmények megjelent képviselői. Budaörs Város önkormányzat koszorúját már korábban kihelyezték.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here