László Mónika és Árendás Péter a friss Szakály-díjasok

0
89

Ma délelőtt ünnepélyes képviselő-testületi ülés keretében, a városháza előtti szabadtéren adták át az idei Szakály Mátyás díjakat, két, frissen nyugdíjba vonult oktatási intézményvezetőnek. Mindketten, László Gáborné – vagy ahogy többen ismerik László Mónika – a Budaörsi Zippel-Zappel óvoda élén, Árendás Péter pedig az Illyés Gyula Gimnázium igazgatójaként, több évtizedet dolgoztak a gyerekekért és a városért.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban. Annak adományozható életművéért, aki pedagógusként Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett, munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs városnak elismerést szerzett; példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben és legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott. Ez utóbbit a mai két díjazott jócskán túlteljesítette. Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy Budaörs címerrel díszített karórát is kap.

A mai díjazottak méltatását Zsák András, az önkormányzat munkatársa ismertette, az okleveleket és plaketteket Wittinghoff Tamás polgármester adta át. „Olyan emberekről van szó, akiknek a sok évtizedes tevékenysége nélkül nemcsak az általuk vezetett intézmény, hanem ez a város sem lenne olyan, mint amilyen ma” – mondta.

László Gáborné a Budaörsi Zippel-Zappel óvoda vezetője

László Gáborné 1979-től dolgozik Budaörsön. Pályáját óvodapedagógusként kezdte, majd tagóvoda vezető, végül óvodavezető lett. Az óvodapedagógus diploma mellett megszerezte a német tanári diplomát. Ezeken kívül tantervfejlesztési-tantervi szakértő, közoktatási szakértő és közoktatási vezető szakot is végzett. 1993 óta a jelenlegi Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda vezetője. Az óvoda az ő vezetése alatt vált a budaörsi német nyelvű oktatás alapkövévé. Az óvoda német kétnyelvű nevelése országosan is elismert, szakmai gyakorlati helyként is funkcionál. A Budaörsi Óvodavezetők Szövetségének Vezetője.

Kezdetektől részt vesz a Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Az óvodai kollektívával rendszeresen résztvevői a Bretzfeldi karácsonyi vásárnak, ahol a méltán híres lángosaikkal mindig osztatlan sikert aratnak. Alapító tagja a Budaörsi Wunderkäfer német nemzetiségi tánccsoportnak. Kiemelkedő közéleti szerepvállalása elismeréseként 2018-ban a Budaörsi Nő megtisztelő címet kapta.

„Nagyon megtisztelő ez a díj és szeretném megköszönni mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy én megérdemlem. Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik segítettek és támogattak. Különös tekintettel a kollégáimnak és a családomnak” – László Mónika ezekkel a szavakkal vette át a kitüntetést.

Árendás Péter az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója

Árendás Péter 1980-tól dolgozik Budaörsön, a mai Budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban, melynek önállóvá válásában kiemelt szerepe volt. Kezdetben matematika-fizika szakos tanárként, később igazgató-helyettesként, 2004 óta iskolaigazgatóként dolgozik. Az iskola, vezetése alatt kiterjedt, gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerre tett szert. Számos két- és többoldalú programban vesznek részt. EURO Nyelvvizsga Központ, valamint EBCL vizsgaközpont, így államilag elismert nyelvvizsgát és Egységes Európai Gazdasági Oklevelet is tudnak szerezni a náluk vizsgázók. Az Illyés Középiskola több tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgaközpont. Árendás Péter sokat tett és tesz azért, hogy az Illyés Gyula Gimnázium egy olyan minőség-, és teljesítményorientált, a sokszínűséget elfogadó, és hagyománytisztelő intézménnyé váljon, amely méltán híres és elismert Budaörsön és országosan is.

A HVG 2020. évi felmérése szerint az Illyés az ország 14. legeredményesebb iskolája és 3. legjobb vidéki iskolája. A felvételi eredmények alapján a 9. helyen áll iskola az országban. Iskolai programjuk egyik legfőbb célja, hogy minden diáknak segítsenek feltárni és kibontakoztatni egyéni tehetségét, megfogalmazni egyéni életcélját. Pedagógusi munkája mellett több egyesületnek és alapítványnak is alapító, vagy kuratóriumi tagja, 16 éve a Budaörsi Diáksport Egyesület elnöke. 2008-tól kezdve az ELTE PPK-n óraadó tanár.

„Nagyon megszerettem ezt a várost, 1980-tól élek itt” – mondta a díjat átvéve Árendás Péter. Aki személyesen ismerte a több mint száz éve született Szakály Mátyást, Matyi bácsi énektanárt, karnagyot, akinek azonban a mintegy 130 éve született édesapja a névadó – emlékeztetett rá. Majd felidézte az egykori kiemelkedő budaörsi pedagógusok emlékére alapított további, városi díjak névadóival kapcsolatos személyes történeteit, Hauser Józsefről (helytörténeti díj), Kovács Zsigmondról (Fut Az Örs emlékverseny), továbbá Váci Pálról („tőle vettem át életem legelső osztályát”), az Illyés valamennyi igazgatójáról, különösen Tóth Béláról. „A rendszerváltáskor pont 23 éves voltam. Nagyon kevés kérdésben volt konsze3nzus, de az egyik az, hogy az oktatás a legjobb helyen a helyi közösségek, az önkormányzatok kezében van. (…) Egy iskolához két dolog mindenképen kell, autonómia és önkormányzatiság. Az elmúlt tíz évben ez a korábbi önmaga árnyékává vált, irgalmatlanul lecsökkent, megfogyatkozott. Én azt hittem, még az aktív pályám vége felé, egy-két éve, hogy ebből visszajön sok minden, hát nem így történt. Az utolsó mondat: ceterum censeo Carthaginem esse delendam. (Az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani {Plutarchos  Cato}- a szerk.). Köszönöm szépen.”

Az átadó ceremóniát a főként a Budaörsi Tanoda diákjaiból álló  a Romano Glaszo együttes zenés előadása színesítette.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here