Kötelező a szakmai konzultáció az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházaknál

0
955

A budaörsi helyi építésügyi szabályokkal kapcsolatos változásokat is elfogadott a képviselő-testület szeptember 19-én, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy ezután az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak esetében kötelező lefolytatni egy szakmai konzultációt a főépítészi irodával. Plusz teher? Vagy inkább az egyetlen lehetőség, hogy az önkormányzat lássa, mi épül a városban.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Budaörs Településképi Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK). (A dokumentumok megtalálhatóak a rendelettárban.) Ezen két dokumentum kötelező készítését a településképi törvény írja elő” – olvasható abban a közleményben, amit Csík Edina főépítész aláírásával tettek közzé a városháza honlapján (www.budaors.hu).

A törvényt tavaly hagyta jóvá a parlament, annak érdekében, hogy a sokszor említett, már ismert lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás során a településképi követelményeket is alkalmaznia kelljen minden építtetőnek.

A településképi törvény alapján az önkormányzatoknak olyan településképi rendeletet kellett alkotnia, mely kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyag használatára, formálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

A TKR-nek magába kell foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, helyi örökségvédelemről szóló rendelet, reklámrendelet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait. A főbb tartalmi elemekről, az eddigi szabályokhoz képest változó előírásokról részletes leírás található az előterjesztésben.

A legfontosabb változás, hogy az egyszerű eljárással épülő épületek esetében kötelező lefolytatni szakmai konzultációt a hivatal főépítészi irodáján. „Azért tartottuk szükségesnek egy új lépés bevezetését, mert a nagyszámú új építkezésről önkormányzatunknak semmilyen információja nincs, az érdekelt szomszédokat semmiről nem tudjuk tájékoztatni, mely már-már tarthatatlan állapotot eredményez” – hangsúlyozza Csík Edina.

Mindezek mellett el kellett készíteni a TAK-ot, mely sok ábrával, jó példával felszerelve szeretné eljuttatni az olvasóhoz az építendő épületekkel szemben támasztott településképi követelményeket olvasmányos, a laikus számára is érthető módon. „Kézikönyvünk a jelen pillanatot, jelenlegi tudásunkat, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatainkat kívánja rögzíteni az eddigi tendenciák tapasztalatai tükrében. Nem volt még olyan kiadványunk, mely Budaörs történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket, tárja fel összefüggéseit a régi és új épületek arculata, formavilága között. Ez azért is fontos, mert jellemzően megtalálhatók azok a hangulati elemek, melyek az új épületek elhelyezésével sem vesznek el, melyekhez érdemes igazodni. Bemutatjuk mennyire differenciált területekből áll Budaörs: az autópályától a hegyi gyalogos ösvényig, a hatalmas logisztikai központoktól a pici présházakig, zártkerti kis tárolókig városunkban minden megtalálható és mindegyik településképileg meghatározó, hiszen ezek együttese jelenti izgalmasan sokarcú városunkat”.

A kiadvánnyal kapcsolatban és bármely más és egyéb kérdéssel ide írhatnak: foepitesz@budaors.hu

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here