„Kitagadlak!” Miért is?

0
681

A hálátlan gyerekek esetén a szülők gyakran tesznek olyan kijelentést, hogy „kitagadlak a családból”, de vajon a szavakon kívül mit jelent a kitagadás ténylegesen – erről szól jogi tanácsadónk írása.

Az érvényes kitagadás legfontosabb jogkövetkezménye, hogy a kitagadott személy még a kötelesrészre jogosultságát is elveszti. A kitagadás okát természetesen k meg kell jelölni. Az új Polgári törvénykönyv némileg változtatott a kitagadási okok körén. A jelenlegi szabályozás szerint kitagadásnak akkor van helye, ha: „a kötelesrészre jogosult az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne; az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el; az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört, vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört, vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette; vagy amennyiben erkölcstelen életmódot folytat”.

Ezeket a nagyrészt szubjektív kategóriákat a joggyakorlat tölti meg tartalommal. A kitagadást tartalmazó végrendelet ügye megtámadás esetén bíróság elé kerül és hosszas bizonyítás valamint mérlegelés során dől el, hogy az örökhagyó által megjelölt kitagadási ok fennállt-e, így a kitagadás érvényes-e. Ezek a perek gyakran elhúzódóak és bizonyítási nehézségekkel terheltek, hiszen az örökhagyó már nem tud részt venni a bizonyítási eljárásban. Gyakran gondot okoz az a szabály is, hogy amennyiben az örökhagyó megbocsájtotta a végintézkedés előtt a kitagadási okként megjelölt magatartást, akkor a kitagadás érvénytelen. Természetesen a kitagadás érvénytelensége nem azt eredményezi, hogy ismét törvényes örökössé válik a kitagadott személy, hanem hogy igényt tarthat a kötelesrészre.

Fontos szabály, hogy a kitagadás csak magát a kitagadott személyt érinti. Amennyiben a kitagadást is tartalmazó végrendelet általános örököst is megnevezett, úgy a kitagadott személy leszármazója kötelesrészt igényelhet, ha azonban a végrendelet nem nevezett meg örököst, úgy a kitagadott személy leszármazója általános örökössé válik.

Mint látható, a szabályok meglehetősen összetettek. Érdemes nagy körültekintéssel eljárni bármely tartalmú végrendelet megtételekor.moravcsik fekvő másolata

Bővebben: www.moravcsik.hu