Kevés napirend, de hosszas politikai pengeváltás a szerdai képviselő-testületi ülésen

0
180

 

A politikai pengeváltás a liberális polgármester és a Fidesz helyi képviselői között már a napirendek előtti hozzászólásoknál kezdődött, majd a harmadik napirendnél, ami egy frankhegyi ingatlan kisajátításáról szólt, folytatódott és a negyediknél, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontjánál ért véget. Ekkor a fideszesek kivonultak a teremből. Így a mindössze hét előterjesztésen, ami hat témát ölelt fel, közel két óra alatt jutott túl a mai, rendkívüli ülésen a képviselő-testület.

Ami az érdemi rész: egyhangú igennel hoztak arról határozatot, hogy az önkormányzati intézmények energia beszerzéséhez a múlt hónapban elfogadott éves költségvetéshez képest további 400 millió forintot csoportosítanak át, tekintettel az energiaárak szinte tervezhetetlen növekedésére. Továbbá az ezzel kapcsolatos közbeszerzésen is szigorítottak. Szintén egyhangúan szavazták meg, hogy az Illyés Gyula Gimnázium a Templom téren található önkormányzati ingatlanban átmeneti szállást nyújtson a hozzájuk érkező ukrán menekülteknek, illetve a Budaörsi Latinovits Színház egy előadásának a bevételét felajánlhassa a menekültek támogatására. Egy másik napirendben csekély értékű plusz támogatást kért és kapott a színház a költségvetésben jóváhagyotthoz képest, ahogy a Budaörs Fesztivál szervezője is. Nem volt vita arról sem, hogy az iskolai műfüves pályák pályázati pénzből történő felújításához az önkormányzat biztosítja az önrészt.

Amiről azonban  igen érdekes, bár aki nem itt élte le az elmúlt mintegy 30 évet Budaörsön, annak számára igen nehezen követhető vita alakult ki az a Frankhegy fejlesztése, pontosabban nem fejlesztése. A konkrét előterjesztés szerint a Szarvas utcában lévő egyik ingatlan tulajdonosa, Szél Attila (aki maga is szót kért és az SZMSZ-ben biztosított két percet meg is kapta a testületi ülésen) azt szerette volna elérni, hogy az önkormányzat sajátítson ki egy korábban közútnak kimért darabot a telkéből, amiért X millió forintot fizessen neki. A jegyző, dr. Bocsi István úgy fogalmazott, hogy nem akarják kisajátítani, mert sem szüksége nincs rá az önkormányzatnak, sem pénze. Hogy ennél jóval bonyolultabb azonban a helyzet, azt jól tükrözi, hogy erről már több mint húsz éve pereskedik egymással az önkormányzat és Szél Attila. Ahogy bizony a Frankhegyen több ingatlan tulajdonosa is perben áll az önkormányzattal, mert míg ők azt szeretnék, hogy elsősorban a közösség finanszírozza ott az infrastruktúrát, az önkormányzat álláspontja, hogy tegyék ezt az ott élők saját forrásaikból, egyezzenek meg egymással, mint például történt az a város nyugati végében, a Csiki környékén.

A vita során a Fidesz két képviselője, Czuczor Gergely és Löfler Dávid – ahogy azt tették egyébként korábban is, például a közmeghallgatásokon, amelyek fő témája az utóbbi években szinte kizárólag a Frankhegy ügye volt – elsősorban azt kérte számon Wittinghoff Tamás polgármesteren, hogy miért akadályozza e városrész fejlődését. Míg a polgármester azzal próbálta szembesíteni őket, hogy önmaguknak mondanak ellent, amikor egyszer a város már-már túlzott zsúfoltságát kifogásolják, máskor meg azt szeretnék, hogy az utolsó, nagyobb zöldterület is beépülhessen. A polgármester és a jegyző emlékeztetett arra, hogy már született kompromisszumos egyezség az önkormányzat és a frankhegyiek között, de azt a telektulajdonos rúgták fel, illetve azt se lehet igazán tudni, kinek van valóban felhatalmazása többek nevében tárgyalni, mert utólag mindig kiderül, hogy akivel éppen egyeztettek, annak nincs.

Szél Attila mindenesetre egyelőre nem kap pénzt az önkormányzattól kisajátítás jogcímen, mivel csak a két fideszes képviselő szavazott nemmel az előterjesztésre és Kisberk Balázs gazdakörös tartózkodott. A vita során egyébként ő tette fel az egyetlen, valóban a napirend tárgyára vonatkozó kérdést, de vélhetően nem kapott rá számára is megnyugtató választ.

A negyedik napirend egy elvi állásfoglalás arról, hogy a budaörsi képviselő-testület is egyetért a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) 10 pontjával az önkormányzatiság helyreállításáról. A szavazás előtt azonban a két fideszes képviselő kivonult a teremből, tiltakozásul, amiért Wittinghoff Tamás mint ülésvezető többször megvonta a szót Czuczor Gergelytől. Mondván, hogy a tíz ponthoz szóljon hozzá érdemben, és ne a MÖSZ elnökéről, Gémesi Györgyről, Gödöllő polgármesteréről és a tíz pontot szintén aláíró Karácsony Gergely főpolgármesterről, illetve Márki Zay Péterről, az össz-ellenzéki miniszterelnök-jelöltről állítson már többször cáfolt, a fideszes propaganda által gyártott hazugságokat. Czuczor szerint ez így nem demokrácia, hogy nem mondhatja el szabadon a véleményét.

Részlet az előterjesztésből: „A Képviselő-testület tagjaként, bizottsági tagként, de budaörsi polgárként is szembesülhettünk azzal, hogy Magyarországon az önkormányzatok helyzete az utóbbi évtizedben drasztikusan megromlott. Megtapasztaltuk azt is, hogy amikor az önkormányzatiság leépítésétől van szó, akkor nem valamiféle elvont eszme idilli képe homályosodik el, hanem ténylegesen a helyi lakosok valós élethelyzetei, lehetőségei rosszabbodnak. Sorolhatnám a járási rendszer önkényes kialakításától kezdve az iskoláink államosításán keresztül a gyámügyek, az építésügy, a hulladékszállítás jogának elvételéig – ezek mind olyan feladat- és hatáskörök, olyan közszolgáltatások, amelyek megszervezése a legnagyobb hatásfokkal helyben, az önkormányzat által biztosítható. Természetesen csak akkor, ha ehhez az önkormányzat anyagi önállósággal, illetve megfelelő finanszírozással rendelkezik – mint ahogyan Budaörsön ez évtizedekig így is volt. Közismert az is, hogy saját bevételeink évenkénti többmilliárdos elvonása milyen hatással van városunk gazdálkodására.

De nem csak városunk érintett ez ügyben, hanem a teljes önkormányzati szféra Magyarországon. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége – felismerve, hogy a legsürgősebb intézkedésekre van szükség a 2022 évi választásokat követően – ezért egy 10 pontos intézkedés-csomagot fogadott el a választásokat követően szükséges legfontosabb lépésekről a magyar önkormányzatiság helyreállítása, és a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében.

Az intézkedés-csomag a lényeges elemei a következők:

 • az új országgyűlésnek az önkormányzatokkal egyeztetett határozatban kell megerősítenie a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának rendelkezéseit, elismerni az önkormányzatiságot, mint a demokrácia egyik alapintézményét, biztosítani kell az önkormányzatok pénzügyi önállóságát és feladataikhoz mérten kell megteremteni települések önfenntartó képességének alapjait;
 • intézményesített és jogszabályba foglalt, rendszeres és tényleges egyeztetési kötelezettséget kell kialakítani a kormány és az önkormányzatok között;
 • garantálni kell az önkormányzatok szervezetalakítási és társulási szabadságát;
 • döntést kell hozni a kormány által korábban központosított, elvont feladatok és hatáskörök (így pl. az oktatási intézmények fenntartása, építéshatósági, gyámügyi feladatok stb.) felülvizsgálatáról és visszaadásáról, valamint az ezekhez kapcsolódó igazgatási szakemberek, tulajdonosi jogosítványok, eszközök és pénzügyi források biztosításáról;
 • már a 2022-es költségvetés önkormányzatokat érintő törvényi szabályozása sürgős felülvizsgálatának és korrekciójának során dönteni kell a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi szabályozásának átalakításáról, a helyi iparűzési adó bevételkiesés teljes körű kárpótlásáról és a 2020-ban elvont gépjárműadó visszaadásáról;
 • önkormányzati társulásokat támogatni kell;
 • az iskolákat vissza kell adni az önkormányzatoknak, az alapvető helyi közszolgáltatások megszervezését az önkormányzatokra kell bízni;
 • az uniós helyreállítási alapok hatékony és transzparens felhasználásába be kell bevonni az önkormányzatokat;
 • fenntartható és értékálló bérrendezés szükséges az önkormányzati dolgozóknak; (Ezzel kapcsolatban a polgármester megjegyezte, hogy nem Budaörs esetében sürgős teendő, hanem a szegényebb, vidéki önkormányzatoknál – a szerk.)
 • az országos önkormányzati szövetségekkel közös irányítású szakmai előkészítő, információs és fejlesztő szervezetet kell létrehozni.

Az ebben az intézkedés-csomagban szereplő célok és eszközök megfogalmazása teljes összhangban van az Önkormányzatok Európai Chartájában foglaltakkal, és alkalmas arra, hogy megvalósítása esetén helyreálljon az önkormányzatiság Magyarországon.”

A képviselő-testület tehát 11 igennel elfogadott egy nyilatkozatot, melyben teljes egészében egyetért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által kiadott 10 ponttal, illetve a választásokat követően a magyar önkormányzatiság helyreállítása és a minőségi közszolgáltatások biztosítása érdekében szükséges legfontosabb lépésekről szóló intézkedés-csomaggal. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy az elfogadott nyilatkozatot képviselje, azon alapuló megállapodásokat, más dokumentumokat aláírjon.

Napirend előtt Löfler Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy Szél Bernadettet „csíkplakátokkal” hirdetik, és ezek majd a választások után szennyezik a városképet. Hauser Péter a fizikoterápia épülete mellé akadálymentesítést, továbbá egy megsüllyedt járdaszakasz helyreállítását és öntözőrendszert kért a Rózsa utcai oviba. Stift Nándor a lakótelepi szökőkútnál a lépcsők helyrehozatalát sürgette meg. Lőrincz Mihály irodavezető – videón bejelentkezve – azt ígérte, intézkednek. Több köszönet is elhangzott korábban felvetett problémák megoldásáért.

A napirendekhez az előterjesztések itt olvashatók:

 1. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás intézményi energia beszerzéshez
 2. napirendi pont: Döntés közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban (energia beszerzések)
 3. napirendi pont: Döntés a Szarvas utcában található, 9345/2 helyrajzi számú ingatlant érintő kisajátítással kapcsolatban
 4. napirendi pont: Döntés a Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontjával egyetértő nyilatkozat elfogadásáról
 5. napirendi pont: Ukrajnai menekültek, az Illyés Gyula Gimnázium kérelme
 6. napirendi pont: Meghívó
 7. napirendi pont: Sürgősségi: Budaörsi Fesztivál kiegészítő támogatása
 8. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés iskolai műfüves pályák felújítási pályázatához szükséges önrész vállalásáról

Az ülés videón ITT tekinthető meg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here