Itt a sürgősségi előterjesztés a Kolozsvári utcai ingatlanokról – eredménnyel frissítve!

0
1161

Értékesíteni szeretné Kamaraerdőn, a Kolozsvári utcában található telkeit az önkormányzat, amiből mintegy 300 millió forint bevételt remél a város költségvetésébe. A polgármester azonban megértve, hogy a terület szomszédságában ezt nem szeretnék, a szerdai, december 12-i képviselő testületi ülésre sürgősségi előterjesztést nyújt be, mely szerint nagy valószínűséggel (hiszen a testületben többségében a polgármesterrel egy oldalon álló képviselők ülnek) a már kiírt értékesítési pályázatot felfüggesztik. Vagy visszavonják?

Budaörs Város Önkormányzata

Polgármesterének

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2018. december 12-ei ülésére

Ügyiratszám: IX/295/2018.

Tárgy: Döntés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről szóló 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozat végrehajtásának felfüggesztéséről

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Sürgősség indoka: A tárgyi Képviselő-testületi határozat végrehajtásával kapcsolatban több lakossági észrevétel érkezett.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület 2018. november 14-ei ülésén a 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozatával döntött a Kolozsvári utcában található, Budaörs, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről.

A pályázat megjelenését követően több lakossági észrevétel is érkezett. Ezeket figyelembe véve javasoljuk a határozat végrehajtásának felfüggesztését a területre vonatkozó Szabályozási Terv elfogadásáig.

Mellékletek:

  1. számú: 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozat
  2. számú: pályázati kiírás

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Kolozsvári utcában található, Budaörs, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozat végrehajtását felfüggeszti a területre vonatkozó Szabályozási Terv elfogadásáig.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

A határozat közlésére:                               azonnal

Felelős:                                                        polgármester

Végrehajtást végzi:                                    műszaki ügyosztály/városépítési Iroda/                  

                                                                     vagyongazdálkodási osztály

Budaörs, 2018. december 4.

 

                                                                    Wittinghoff Tamás

                                                                     polgármester

 

De van egy másik javaslat is, amit a polgármester és a Kamaraerdei Részönkormányzat elnöke jegyez.

MÓDOSÍTÓ  ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2018. december 12-ei

ülésére

 

 Ügyiratszám: IX/295/2018.

Tárgy: Módosító előterjesztés a Budaörs, Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről szóló 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozat végrehajtásának felfüggesztéséről tárgyú előterjesztéshez

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

 A Tisztelt Képviselő-testület 2018. november 14-ei ülésén a 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozatával döntött a Kolozsvári utcában található, Budaörs, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről.

A megjelenését követően több lakossági észrevétel érkezett a pályázattal kapcsolatosan, amelyre tekintettel sürgősségi előterjesztés készült a Képviselő-testület számára a pályázati kiírás felfüggesztésére vonatkozó határozati javaslattal. Az észrevételekkel kapcsolatos további egyeztetések és az érintett lakosokkal folytatott személyes egyeztetés alapján a sürgősségi előterjesztés szerinti határozati javaslat helyett az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

  1. a Budaörs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Kolozsvári utcában található, Budaörs, 4002/63-70 és 4002/75-76 hrsz-ú ingatlanok nyilvános pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó 198/2018.(XI.14.) ÖKT számú határozatot visszavonja;
  2. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az ingatlanok önállóan történő értékesítésének lehetőségét.

A határozathozatal az SZMSZ 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel, valamint az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

 

A határozat közlésére:                                  azonnal

Felelős:                                                           Polgármester

Végrehajtást végzi:                                        Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda/                  

                                                                        Vagyongazdálkodási Osztály

 

Budaörs, 2018. december 10.

 

 

………………………………                                ………………………………

      Wittinghoff Tamás                                                    dr. Kisfalvi Péter

           polgármester                                                                      elnök

 

Kapcsolódó cikkünk: ITT érhető el.

Friss:  A mai testületi ülésen a képviselők érdemi hozzászólás nélkül, 14 igennel a Wittinghoff Tamás polgármester és Kisfalvi Péter, a Kamaraerdei Részönkormányzat elnöke által benyújtott módosító javaslat alapján az értékesítésre vonatkozó határozatot visszavonták, egyúttal az elfogadott határozat szerint felkérik a polgármestert, hogy vizsgálja meg az ingatlanok önállóan történő értékesítésének lehetőségét és ennek megeflelően készítsen új előterjesztést.