III. prevenciós szakmai nap – „A kriminalizáció nagyobb kárt okoz, mint a drogfogyasztás”

0
937

Kriminálpopulizmus, deviancia és függőség, szexualitás, egészséges testkép gyermekkorban – három egymástól különböző előadást hallhattunk három előadótól a III. prevenciós szakmai napon a városházán, és ami közös bennük, hogy munkájuk tárgya az ember.

Napjainkban a problémák megoldásában eluralkodott a büntető populizmus, mely az érdemi megoldás helyett a büntetést helyezi előtérbe. Pedig van megoldás. Ezekből látunk példát a meghívott vendégek előadásaiból” – mondta a csütörtök délelőtti III. prevenciós szakmai napon megnyitó beszédében Wittinghoff Tamás polgármester. Az eseményt az önkormányzat által 2015-ben létrehozott prevenciós munkacsoport szervezte.

DSC 0006

Manapság nem fogad el szakmai meghívásokat, de Budaörs kivétel, ide már régóta vágyott és örül, hogy ez most beteljesedett, értő közönségnek beszélhet – osztotta meg a hallhatósággal Gönczöl Katalin, az ELTE kriminológiai tanszékének professzora. Majd Magyarország bűnözési-bűnüldözési statisztikájából kiemelte, hogy napjainkban az évi 300-400 ezer ismertté vált bűneset jelentős része vagyon elleni cselekmény, az erőszakos bűncselekmények aránya 10-15 százalék. A rendőrség azonban csupán minden harmadik elkövető felderítésére képes, ezért a lakosság körében nincs túl nagy bizalom a rendőrséggel szemben. A bűncselekményből származó anyagi kár 5-ször nagyobb, mint a rendszerváltás előtt volt. Ezzel szemben annak megtérülése nem éri el az 5 százalékot.

A kriminálpopulizmus manapság szitokszó, pedig eredetileg a közvetlen népakaratot fejezte ki. Ma félelmekre, szorongásokra alapoz, az összefüggések feltárása helyett. A jelszószerű megoldások nem adnak választ a társadalmi problémákra. Leegyszerűsítő, látványos, gyors megoldást ígér. Ott terjed, ahol az egyéni teljesítmény felértékelődik és gyenge a társadalmi szolidaritás. Ez nem minden rendszerváltó országra jellemző, csupán azokra, ahol demokrácia-deficit van. Jellemzője a szakértelem folyamatos leértékelése, szigor, regulák alkalmazása. Ennek célja nem más, mint a hatalom megszerzése, megtartása, szavazatmaximalizálás. Kiterjesztik a büntetendő cselekmények körét, leszállítják a büntethetőség korhatárát, kis súlyú bűncselekményeket súlyos büntetéssel sújtanak. S tudományos-szakmai indokoltsága egyenlő a nullával és felveti az alkotmányosság kérdését is.

Ma a gyerekek 40 százaléka él valamilyen kirekesztettségben (cigányok, szegregáltak, gettók). Kialakul a társadalmi perifériás lét, rögzül és tartóssá válik. Kialakul egy (önmagára is) veszélyes kör. Megjelenik körükben az alkohol, a drog. Ennek következtében ezek az emberek ma inkább alattvalóként, mint öntudatos polgárként élnek Magyarországon, 27 évvel a rendszerváltozás után – mondta egyebek között Gönczöl Katalin; akinek az előadását vastapssal köszönte meg a szakértő közönség.

A deviencia és függőség kialakulását járta körbe Szemelyácz János addiktológus, pszichoterapeuta. Előadását a téma súlyosságával, komolyságával szemben meglepően könnyed stílusban kezdte. Életünket különféle normák, az együttélés szabályai szerint éljük – hangsúlyozta. Ilyen a divat, a különféle viselkedésformák. Aki ezektől eltér, az deviáns. Mindenkiben van erre vágy, a kamaszok ilyenek. Mintákat követünk, de terjed az extrém iránti vágy is ( lásd extrém sportok terjedése). A fiataloknál fellépő közvetlen családi devianciák: a pszichés problémák megjelenése, alkohol okozta, nyugtatók, altatók által kiváltott hatások, a családon belül tapasztalt erőszak, a befejezett öngyilkosság és valamilyen büntetés-végrehajtási intézetbe való kerülés. Ezek elsősorban a férfiakra jellemzők. A tudatmódosító szerek fogyasztásában messze az alkohol vezet a drog előtt, azt követi a dohányzás. A fiatalok felelőtlenül vetik bele magukat a kábítószer fogyasztásába. A felnőttektől veszik a példát, de sajnos következmények nélküli országban élünk. A megoldás, ha normakövető módon élnek. Ennek hiányában állandó konfliktusba kerülhetnek a környezetükkel, különféle egészségügyi problémákkal kell szembesülniük és hamar bekövetkezhet a bűnelkövetés. Ha már fogyaszt a fiatal, akkor csökkenteni kell a káros hatásokat., eltereléssel, kezeléssel, rehabilitációval. A kriminalizáció nagyobb kárt okoz, mint a drogfogyasztás. A valódi megoldást csak a prevenció és a korai kezelés hozhatja el – szögezte le az előadó.

A gyermekkori szexualitás és az egészséges testkép kialakításának témakörével foglalkozott Németh Barbara a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány projektvezetője, a három előadó közül a legfiatalabb. Szemléletes példával kezdte előadását: születésekor mindenki kap egy zsákot, amit az idő haladtával megtölt különféle dolgokkal, családdal, tudással, a sajtó nyújtotta példákkal, információkkal a szexualitásról, félelmekről és így tovább, majd élete során mindig az adott helyzetnek megfelelő dolgot veszik elő a zsákból. A fiúk és a lányok hozzáállása a szexualitáshoz eltér egymástól. Rengeteg kérdés fogalmazódik meg bennük: vajon mit gondol a társadalom a kamaszokról? Ellentmondásos a megítélés. A Btk. szerint egy 12 éves gyermek beleegyezhet szexuális kapcsolat létesítésébe, de az állatkertbe csak felnőtt kíséretében mehet be.

Tulajdonképpen mi is a szexualitás? Egzakt megfogalmazás szerint minden olyan testi-lelki folyamat, amely a nemiség egyéni és társadalmi vonatkozásával függ össze. Ezért annyira fontos a társadalom részéről a szexuális életre való felkészítés, nevelés. Ennek része kell, hogy legyen a megbízható tájékoztatás, egészséges test- és önkép kialakítása, a készségek kialakítása. Nagyon fontos a pozitív értékek megerősítése és a szexuális zavarok, szorongások feloldása a kamaszokban. Előtérbe kell helyezni a fejlesztő-segítő nevelést, szemben a távoltartó-elnyomó (represszív) magatartással. Akkor csináljuk jól a szexuális nevelést, ha az a tényeken alapul, mentes az előítéletektől, világos és bátorít, nem büntet. Végig a bizalom, őszinteség, példamutatás jellemzi. A gyerekek kipróbálják azt, amit látnak. A legjobb, ha a felnőtt erre reagál. Végső következtetésként Németh Barbara azt tanácsolta, hogy kommunikáljunk a gyermekkel, beszéljük meg vele a felmerült problémákat, előzzük meg a tájékozatlanságból eredő gondokat!

A hallgatóság elsősorban az oktatás, nevelés területén dolgozók köréből állt, akik nagy érdeklődéssel és elismeréssel hallgatták mindhárom előadót, aminek vastapssal adtak hangot az előadások végén. Teller Tamásné a prevenciós munkacsoport nevében azzal búcsúzott, hogy még ebben az évben, várhatóan novemberben újra találkozunk egymással, új témákkal, új előadókkal.

***

Számok és tények 2016-ból:

– Közel 4500 gyereknek nem volt érvényes lakcíme.
– 8,5%-kal csökkent a nélkülöző gyerekek száma.
– A gyerekek 23,4 %-a súlyosan nélkülözött.
– Több mint 400 házi gyermekorvos hiányzott a rendszerből.
– Több mint 15 ezer gyerek vált erőszakos cselekmény áldozatává.
– Havonta átlagosan 1100–1200 fiatalkorú dolgozott közmunkásként.
– 2,5%-kal csökkent a fiatalkorú elkövetők száma.
– Mintegy 24 ezer gyerek élt nevelőszülőknél és gyermekotthonokban.
– 300 lány kapott elzárás büntetést prostitúció miatt.
– 1220 kísérő nélküli kiskorú nyújtott be menedékkérelmet.
– Csak minden 3. súlyosan halmozottan fogyatékos gyerek fért hozzá fejlesztő neveléshez, oktatáshoz.
– 5774 10–19 éves lány szült.
– 4233 lány döntött a terhesség-megszakítás mellett.
– A kisiskolások negyede, a 11–15 éveseknek ötöde volt túlsúlyos.

További információ:

Németh Barbara, gyerekjogi projektvezető
nemeth.barbara@hintalovon.hu, www.hintalovon.hu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here