Hirdetmény pedagógus ülnökök jelöléséről

0
438

2018. április 5. és 2018. április 30. napja között fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus és család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó személy ülnök választására kerül sor.

 

H I R D E T M É N Y

pedagógus ülnökök jelöléséről

A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvény (Be) alapján, valamint a KE.70/2018. (II.20.) határozata értelmében 2018. április 5. és 2018. április 30. napja között fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus és család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében dolgozó személy ülnök választására kerül sor.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölhetik.

Ülnöknek az a magyar állampolgár választható meg, aki

  • évét betöltötte, de 70. életévét nem érte el,
  • nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott
  • döntéshozatal hatálya alatt,
  • továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető:

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, Budaörs, Szabadság u. 134.

A jelöléseket és mellékleteit Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának I. emelet 117. sz. szobájában Torma Erzsébethez lehet benyújtani.

A jelöléshez csatolni kell:

  1. Jelölést (4. számú melléklet),
  2. A jelölést elfogadó nyilatkozatot (5. számú melléklet),
  3. Erkölcsi bizonyítványt annak igazolására, hogy a jelölt a büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  4. Pedagógus, pszichológus diploma másolata,
  5. Munkáltatói igazolás arról, hogy a jelölt család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozik vagy korábban dolgozott.

 

Benyújtási határidő:

2018. április hó 12. napjáig

További tájékoztatás: Torma Erzsébet 447-945 telefonon, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a 117-es szobában.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében

Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról

 

Forrás: közlemény (budaörs.hu)