A hatóságok sem packázhatnak velünk?

0
942

Új jogszabály: 2018-ban már mulasztási perben támadható a közigazgatási szervek jogi kötelezettségeinek elmulasztása.

Az idei év sok újdonságot hoz az eljárásjogok területén. Hatályba lépett a megújult polgári perrendtartás, valamint a közigazgatási perrendtartás. Különösen örülhetünk a mulasztási per szabályainak.

Biztosan jártak már úgy sokan az olvasók közül, hogy egy közigazgatási szerv valamely mulasztása miatt kellett bosszankodniuk. Ezután minden esetben mulasztási per indítására lesz lehetőség, amikor egy közigazgatási szerv valamely jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. Ráadásul az eljárást nemcsak az adott közigazgatási eljárás ügyfele, hanem bárki megindíthatja, akinek jogát, jogos érdekét a mulasztás érinti, sőt bizonyos feltételrendszer mellett az ügyész és az adott közigazgatási szerv felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv is.

A jogszabály szerint a keresetlevelet a mulasztás orvoslását szolgáló közigazgatási eljárás eredménytelenségéről való tudomásszerzéstől vagy a jogorvoslati szerv mulasztása esetén az intézkedésére nyitva álló határidő elteltétől számított kilencven napon belül, de legkésőbb a közigazgatási cselekmény megvalósítására irányadó határidő leteltétől számított egy éven belül kell a bíróságnál benyújtani. Jogorvoslati szerv hiányában a keresetlevelet a közigazgatási cselekmény megvalósítására nyitva álló határidő leteltétől számított egy éven belül kell a bíróságnál benyújtani.

A keresetlevélben meg kell jelölni többek között, hogy a felperes mikor, milyen ügyben fordult a közigazgatási szervhez,  a jogsértő eljárási cselekményeket, a megsértett vonatkozó jogszabályi előírásokat és egyéb releváns körülményeket, a mulasztás megállapíthatóságának okait, valamint hogy mit tett a kérelmező a jogsértés orvoslására, s a mulasztás orvoslását szolgáló eljárás azon eljárási cselekményének megjelölését, amely a kérelmező tudomására jutott.

A per eredményeképpen kötelezik a mulasztó közigazgatási szervet az elmulasztott cselekmény pótlására, sőt ha az még ennek ellenére sem tette eleget a kötelezettségének, úgy vele szemben teljesítési bírság is kiszabható. Én mindenesetre arra számítok, hogy ilyen per megindulása esetén a mulasztó közigazgatási szerv önként eleget tesz a jogszabályi kötelezettségének és nem várja meg, hogy a per jogerősen lezáruljon.

Dr. Moravcsik Krisztina

Bővebben: www.moravcsik.hu