Hagyományőrzés- és teremtés az Árpád utcai iskolában

0
542

Augusztusban új, modern és teljesen akadálymentes épületben nyitotta meg újra kapuit az „Árpád utcai iskola”, ahol a tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott gyermekek oktatása és nevelése folyik. Az iskola jelenéről és jövőjéről az új tagintézményi vezetővel, Fazekas Mónikával beszélgettünk.

Névjegy

 Fazekas Mónika Debrecenben kezdte a pályáját óvodapedagógusként, majd Herceghalmon dolgozott óvodavezetőként. 2004-től gyógy- és pszichopedagógusként tevékenykedik. 2009-től a budaörsi Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolában látott el különféle feladatokat: vezetett báb- és drámaszakkört és volt osztályfőnök is. A gyógypedagógiai tagintézmény vezetői székét 2016 augusztusában vette át a nyugdíjba vonuló Szirmai Csabánétól. Pályafutása során mindig szem előtt tartotta a nyitottságot az új ismeretek felfedezésére és a folyamatos megújulást, ezért keres saját maga és a kollégái számára is új és új képzéseket, programokat. Célja, hogy az Árpád utcai tagozatot megismerjék a budaörsiek.

Az iskola épülete nem csak kívülről, de belülről is lenyűgöző: igazi modern mesepalota. Mintha egy jó tündér mindenki kívánságát figyelembe vette volna az építkezéskor: került ide gyönyörű belső udvar a későbbi pingpong meccsek és ünnepségek helyszínéül, tágas külső udvar játszótérrel és kicsi konyhakertekkel, világos tornaterem és étkező, külön tanári, orvosi és pszichológusi szoba, valamint sok-sok fehér szekrény, amelyeket jól be lehet majd lakni. Egyszerűen minden van, amire szüksége lehet az ott tanuló gyermekeknek és pedagógusoknak.

A tagintézmény új vezetője, Fazekas Mónika széles mosollyal és nagy büszkeséggel vezetett körbe az épületben: az egységesség, kiszámíthatóság, következetesség hármassága mindent átsző az intézményben. A rend és a jól kiépített rendszer nem csak az ott tanuló gyermekek, de a szüleik számára is kiemelkedően fontos. Így az iskolai év kezdetének első lépése a szabályok felállítása, majd azok begyakorlása. A kijelölt határok következetes betartatása biztonságot ad a tanulók számára.

Ebben a tanévben négy osztályban összesen harminckét tanuló kezdte meg tanulmányait az iskolában. A diákok a Tanulásképességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek az iskolába. Az összevont tanulócsoportokban azonos nehézségekkel küzdő, de különböző életkorú gyermekek tanulnak és fejlődnek együtt. A fejlődésüket kilenc gyógypedagógiai képesítéssel rendelkező pedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens segíti. A vezetőnő kiemelte, hogy kollégái „hatalmas szakmai elhivatottsággal és átlagon felüli helytállással” végzik munkájukat. Mindannyiuk célja, hogy „a gyerekek szeressenek tanulni, és ne csak kényszernek érezzék a befogadást.”

A tagozaton az általános iskolai képzés a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához készült speciális tanterv alapján történik. A tanulásban akadályozott (értelmileg enyhe fokban sérült) tanulóknál az iskola célkitűzései a következők: a gyerekek képességfejlesztése, a habilitáció, a rehabilitáció, valamint az általános műveltség megalapozása életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektetnek a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek és képességek fejlesztésére, valamint az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére. Az értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók esetében az elérendő célok között szerepel a személyiség harmonikus fejlődésének biztosítása, a hiányosan működő képességek korrekciója, a szocializációs képességek fejlesztése és a kisebb közösségbe való beilleszkedés képességének elsajátítása.

A kötelező tanórai foglalkozásokon kívül számos színes programmal, például kirándulásokkal és szakkörökkel teszik élvezetesebbé a gyermekek számára a tanulást. Szerveztek báb- és drámaszakkör, és a gyerekek igény szerint részt vehetnek kutyás, valamint lovas terápián is.

A vezetőnő elmesélte, hogy nemrégiben a Budapesti Állat- és Növénykertbe látogattak el, ami nem kis feladat volt a pedagógusok számára. Minden tanárhoz két-három gyerek volt beosztva a személyes felügyelet miatt, és egyszerre egy alkalommal egy, körülbelül tíz fős csoport indult útnak. A kirándulást tömegközlekedéssel tették meg, a gyerekek pedig nagyon élvezték, hiszen volt köztük olyan, aki még sosem jutott el állatkertbe. A program sikerén felbuzdulva a következő nagyobb kirándulást a Nemzeti Múzeumba tervezik.

A vezetőnő többször kiemelte, mennyire fontos a gyermekek szociális képességeinek fejlesztése. Nagy elismeréssel beszélt a szintén budaörsi Szekeres Ákosról, aki nagy segítségére van ebben. Ákos brazil jiu jitsu és judo edző, aki önkéntesen és ingyenesen vállalta az itt tanuló gyermekek fejlesztését: az egész tanévet felölelő programban meghatározott tematika szerint sajátítják el a különböző önvédelmi technikákat. A gyermekek szituációs gyakorlatok során megtanulják a konfliktuskezelés alapszabályait, az esés tompításainak fortélyait és az esetleges támadások elhárításának fogásait.  A konfliktuskezelési technikák újfajta megismerésének is színteret ad, ami szintén az érzékenyítő programunk fontos része.”

A pedagógusok egységes vállalása az idei évre vonatkozó munkaterv, amely a hagyományőrzést és –teremtést tűzte ki célul. Megtartják és tökéletesítik az évek óta jól működő formákat, mint például a nagy népszerűségnek örvendő nyílt órákat, az iskolai ünnepségeket és a Ki mit tud? versenyt. Ezen kívül pedig kidolgoznak egy érzékenyítő programot, amelyből jó gyakorlatot szeretnének alkotni. Fő elemei a következők: a régi diákok tematikus nyomon követése, alkalmankénti visszahívása az iskolába és előadás tartása motivációs célzattal, valamint az ott tanuló diákok társadalmi integrációjának és pályaorientációjának segítése. A programba szeretnék bevonni az „Anyaiskolát” és Budaörs várost is: különleges programokat és ünnepségeket terveznek, amelyek segítik az embereket a másság elfogadásában és megértésében.

Korábbi cikkeink az Árpád utcai  iskoláról:

Az épületről:

https://budaorsinaplo.hu/oktatas/20160831/unnepelyes-tanevnyito-az-uj-arpad-utcai-iskolaban

https://www.budaorsinaplo.hu/varoshaza/20151125/szerkezetkesz-az-arpad-utcai-iskola

https://www.budaorsinaplo.hu/varoshaza/20150815/megkezdodott-az-arpad-utcai-gyogypedagogiai-iskola-epitese

https://www.budaorsinaplo.hu/oktatas/20150930/unnepelyes-keretek-kozott-tettek-le-az-arpad-utcai-iskola-alapkovet

A nevelésről:

https://www.budaorsinaplo.hu/node/294

https://www.budaorsinaplo.hu/oktatas/20150910/panka-es-alexandra

https://www.budaorsinaplo.hu/oktatas/20150915/kende-es-andrea

https://www.budaorsinaplo.hu/oktatas/20150819/az-sni-s-gyerekekrol