„Ha nem teszünk semmit, a BTG szemétszállítási üzletága meg fog szűnni” – a 01.25-ei rendkívüli ülés összefoglalója

0
862

A mai, azaz január 25-ei rendkívüli képviselőtestületi ülés sürgősségét az indokolta, hogy Wittinghoff Tamás polgármester szerint a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.-t a megszűnés fenyegeti, ha városunk nem tesz lépéseket az áldatlan helyzet feloldásának érdekében. 

A 2017. január 25-ei rendkívüli képviselőtestületi ülésen 6 napirendi pontot tárgyaltak. Napirend előtti felszólalásban Löfler Dávid ((Fidesz-KDNP) jelezte, hogy mostanában több lakossági bejelentést kapott óvárosi közkutak elfagyásáról, és kérte a várost, hogy ezt a Vízművek felé segítsen tolmácsolni a problémákat. Császárné Kollár Tímea (Jobbik) csatlakozott, valamint jelezte, hogy az önkormányzati épület parkolója ismét tele volt, és a korai időpontra való tekintettel valószínűleg nem az éppen ügyintézést végzők autói parkoltak ott. A probléma régóta fennáll, a válasz alapján dolgoznak az elhárításán.

Hauser Péter (BFE) jelezte, hogy körzetében a Szerelő utca utcában egy ház előtt magasabban lett kialakítva a járda, így ott most nagymértékű lefagyás található, ami igencsak balesetveszélyes. A tulajdonos benyújtotta a terveket ennek elhárítására, így legkésőbb tavasszal elkezdődnek a munkálatok és szintbe hozzák a járdákat.  

Az 1. napirendi pont Budaörs Város Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) önkormányzati rendeletének módosítása volt, amelyre jogszabály-módosítás miatt került sor. Ahogy a polgármester mondta, városunk már a törvénymódosítás előtt járt, így a jelenlegi módosítás elfogadása nem okoz számottevő változást.

„Ha nem teszünk semmit, a BTG szemétszállító üzletága meg fog szűnni.” – mondta Wittinghoff Tamás polgármester a 2. napirendi pont, azaz az Elvi döntés az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról című pont előtt, amely a mai ülés sürgősségét indokolta. Jelenleg városunk önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a BTG Településgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató útján Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében látja el. A Koordináló szerv, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) egységes rendszert kíván kialakítani 2017. március 31-ig, ám a polgármester szerint városunk ragaszkodik a városi rendszerhez, mert így tudja biztosítani azt a színvonalat, amit Budaörs megszokott. A változások bevezetése miatt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata megkereste az önkormányzatunkat, hogy a hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak ellátása érdekében létrehozni kívánt önkormányzati társulás alapító tagjai közé Budaörs is lépjen be, amelyhez a csatlakozást az ülés egyhangúan elfogadta.

A 3. napirendi pont az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton való részvétel volt. Az előterjesztés alapján „a támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a települések népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés.” A 3,5 milliárd forint keretösszegű pályázaton történő részvételt egyhangúan megszavazták.  Az előterjesztés alapján a támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege 149.983.138 Ft, a projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 26.467.613 Ft saját forrás, melyet Budaörs Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében biztosít. Löfler Dávid a frankhegyi lakosok kérését tolmácsolta, miszerint ők is örülnének, ha lenne számukra is ilyen forrás, amelyre azt a választ kapta, hogy az önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket.

„A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata” című 4. napirendi pontot szintén egyhangú szavazattal elfogadták. A felülvizsgálat a görög, örmény, roma, román, szerb és német települési nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokat érint.

Az 5. napirendi pontra (Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2017. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására), amelyre szintén igennel voksolt a tizenöt jelenlévő képviselő. A nyári nyitvatartási rend a hosszú szünetek miatt az előző évekhez hasonlóan nagy kihívások elé állítja majd a kisgyerekes szülőket, az éppen nyári szünetet tartó intézmény óvodásait kérés alapján az abban az időszakban nyitva tartó intézmény látja majd el.

A Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatás módosító kérelme című, utolsó napirendi pont a február végi határidő miatt vált esedékessé. Az alapítvány a „Nyílt nap és mentési bemutató” rendezvényét a nyári időszakban lévő egyéb nagyszabású rendezvényeken való kötelező szolgálat miatt nem tudta megvalósítani, ezért a megmaradt összegből 2017 februárjában egy, a Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülttel közös jótékonysági bált szeretnének megvalósítani. A kérést szintén mind a tizenöt képviselő, egyhangú szavazattal elfogadta. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here