Gyermekjogi konferencia volt a Hermanban

0
353

Kettő, egymással összhangban álló, a UNICEF-hez kötődő eseménysorozat rendezvénye zajlott csütörtök délelőtt a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában. A gyermekjogi konferencia céljai melletti elköteleződést önkormányzati részről a 2017-ben elnyert UNICEF Gyermekbarát Település cím erősítette, de a Budaörsi Tanoda nemrégiben elnyert UNICEF pályázatának megvalósítása volt a program fő irányvonala. Az eseményen elsősorban a gyermekek jogai és kötelezettségei témakörét járták körül a résztvevők. Előadást tartott dr. Jásper András jogász, ezen kívül csoportos feladatokban vettek részt a delegált gyermekek, akik a budaörsi iskolákból érkeztek az eseményre.

Gyermekjogi konferenciát tartottak december 12-én délelőtt a Herman iskolában. A rendhagyó esemény a Budaörsi Tanoda rendezvénysorozatának első állomása volt, melynek megvalósítására a UNICEF Egy generáció korlátok nélkül – Rajtad áll a jövő! elnevezésű pályázatának elnyerése adott lehetőséget. Budaörs Város Önkormányzata, mely 2017-ben megpályázta és megkapta a Gyermekbarát Település elismerést, természetesen az esemény mellé állt, hiszen a gyermekjogi kérdések különösen fontosak az e címmel rendelkező város számára.

A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Wittinghoff Tamás polgármester, elmesélte a gyerekeknek, régen mennyire természetes volt, hogy a pedagógusok nevelési módszerei olykor tettlegességben nyilvánultak meg, ami ma már elképzelhetetlen, hiszen a gyerekek jogai között szerepel az is, hogy sem fizikailag, sem verbálisan nem lehet őket bántani. Hangsúlyozta azt is, hogy mindezeket a jogokat nem befolyásolja semmilyen vallási, nemi, nemzetiségbeli… stb. hovatartozás. Beszédét az alábbi szavakkal zárta: „Fontos, hogy értsétek, nektek is vannak jogaitok, ki kell állni értük, és ha valaki mást jogaiban sérelem ér, őérte közösen kell kiállnotok.”

Dr. Jásper András jogász a gyerekek számára is érthető módon tartott előadást jogaik mellett kötelezettségeikről is, illetve röviden összefoglalta mindezek jogszabályi hátterét. A legfőbb szabályozást a nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény képezi, mely 1989. november 20-án kelt New Yorkban. Magyarországon az Alaptörvényben szerepelnek a főbb jogok és kötelességek, melyeket részleteiben a törvények és rendeletek szabályoznak. De például az iskolán belüli életet sok tekintetben az intézmények saját házirendje határozza meg. Szó esett a tankötelezettséggel járó betartandó szabályokról, illetve azok megszegése esetén járó büntetésekről is. A tanórákon például nem elég jelen lenni, rendelet határozza meg, hogy ott figyelni is kell.

A Gyermekjogi Egyezményben szerepel az is, hogy a gyermekek véleményt nyilváníthatnak, és azt a felnőtteknek kötelességük figyelembe venni, természetesen ésszerű keretek között. Ennek az iskolában a Diákönkormányzat a fóruma. Elhangzott az is, hogy mivel mindenkit megillet méltóságának tiszteletben tartásának joga, így kritikus véleményt is csak úgy fogalmazhatunk meg, ha megnyilvánulásunk stílusa nem sértő. De szó volt a testi és verbális fenyítésről, bántalmazásról is.

Az egymás mellett békében és jogszerű magatartás szerint élés szabályainak megértésében a Budaörsi Tanoda vezetője, Lakatos György irányításával játékos formában végeztek el feladatokat a véletlenszerűen csoportba rendeződött gyerekek, melyek során például szembesültek a különböző élethelyzetben lévők problémáival és nehézségeivel, illetve betekintést kaptak az előítéletektől nyüzsgő szemléletmódok hátterébe, s a tapasztalatok alapján azok megalapozatlanságát bizonyító észrevételeket tettek.

A rendezvényt színesítette közös éneklés és tánc is, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy bármennyire is különbözőek az egyének, a zene, a kultúrák közös őse révén könnyen megtalálható, ami mindenkiben azonos.