GKI elemzés: a hitelmoratórium megszüntetésének várható hatása

0
88

A hitelmoratórium megszüntetése kiszolgáltatott helyzetbe hozza a válság miatt már eleve rossz pénzügyi helyzetben lévő személyeket és háztartásokat -derül ki a GKI elemzéséből.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. egy ezer fős, reprezentatív mintán végzett közvélemény-kutatásban vizsgálta a lakossági hitelmoratórium megszüntetésének hatásait a háztartásokra. A hitelmoratóriumot a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés mérséklése érdekében vezették be 2020-ban és 2021. június 30-ig hosszabbították meg. A háztartási hitelállomány 57%-a volt moratóriumban 2020 végén. A megkérdezett háztartások 11%-ának volt moratóriumban lévő hitele idén áprilisban, a moratóriumban lévő hitelek havi törlesztése a háztartások jövedelmének átlagosan több mint egy harmadát (37%-át) tenné ki. A legkiszolgáltatottabb helyzetben a havi 150 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkező háztartások vannak, a hitelmoratórium megszüntetése után a törlesztés jövedelmük 72% feletti részét emésztené fel.

A hitelmoratóriumban résztvevő háztartások megoszlása a pénzügyi helyzetük alakulása és a havi hiteltörlesztésük családi összes jövedelemhez viszonyított aránya szerint (százalék)

Pénzügyi helyzet alakulása: Romló Változatlan Javuló
Megoszlás 37% 44% 19%
Havi törlesztőrészlet aránya 42% 31% 44%

Forrás: GKI felmérés

Riasztó a helyzet, ha a háztartásokat egy éven belüli várható pénzügyi helyzetük alapján vesszük górcső alá. A hitelmoratóriumban résztvevő háztartások 37%-ának saját véleménye szerint romló, 44%-ának változatlan és 19%-ának pedig javuló lesz a pénzügyi helyzete a következő évben. A romló pénzügyi helyzetű háztartások esetében jelenlegi jövedelmük 42%-át tenné ki a hitelek törlesztése.

Hitelmoratóriummal élő háztartások megoszlása településtípusok szerint, a válaszolók pénzügyi helyzetének egy éven belüli várható alakulása alapján (százalék)

Település típus Romló Változatlan Javuló
Budapest 44% 37% 19%
Megyei jogú város 21% 54% 25%
Város 38% 44% 18%
Község 43% 48% 9%
Országosan 37% 44% 19%

Forrás: GKI felmérés

Lakóhely szerinti bontásban eltérés figyelhető meg a hitelmoratóriumot igénybe vevő háztartások között. Míg a megyei jogú városokban élő ilyen háztartások egyötödének csökken várhatóan a jövedelme, a fővárosban élők 44%-a, a városi lakosok 21%-a számít erre. A legkiszolgáltatottabb helyzetben a falvak lakói vannak, 43%-uk pénzügyi helyzetének romlására számít, 48%-uknak változatlan marad és csupán 9%-uknak fog javulni a helyzete belátható időn belül. Valójában gondban lesznek a változatlan pénzügyi helyzetről beszámolók is, mivel jelenleg nem törlesztik hiteleiket. A hitelmoratórium megszüntetése kiszolgáltatott helyzetbe hozza a válság miatt már eleve rossz pénzügyi helyzetben lévő személyeket és háztartásokat. A várhatóan romló pénzügyi helyzetű háztartások aránya alapján a hitelmoratórium megszüntetése után a teljes lakossági hitelállomány 15-20%-a válhat problémássá.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here