Gázárszerződésről kellett sürgősen döntenie a képviselő-testületnek

0
289
Rendkívüli testületi ülés volt ma

A múlt pénteki kormányrendelet okán ma rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak a városházán. A rendelet a gázárak meghatározásával kapcsolatban kínál választási lehetőséget többek között az önkormányzatoknak, szűk határidővel. Ezen kívül a víziközművek kapcsán is döntés született, illetve napirend előtt felszólalt Kisberk Balázs (Gazdakör), a társasházak postaláda problémája ügyében kért segítséget a hivataltól.

A rendkívüli testületi ülésen minden képviselő megjelent. A polgármester, Wittinghoff Tamás az ülés elején megmagyarázta, mi indokolta a rendkívüli összegyűlést. 2023. január 20-án született kormányrendelet lehetőséget ad többek között önkormányzati intézmények számára, melyek a földgázt nem fix hirdetményi áron vásárolják, hogy márciustól szeptember végéig rögzített áron szerezzék be a működésükhöz szükséges földgázt.

Ha ezzel élni szeretnének, nyilatkozniuk kell a földgázkereskedőjüknek arról, hogy a jogosultságuk fennáll, és igénybe veszik a módosított elszámolást. A nyilatkozatot az intézmény földgázkereskedője által e célra biztosított elektronikus felületen lehet benyújtani legkésőbb 2023. január 27-én éjfélig.

Napirend előtt felszólalt Kisberk Balázs képviselő, aki több társasház közös képviselőjének problémáját tolmácsolta. A magyar Posta Zrt. levélben közölte, hogy van egy olyan szabály (2012. évi 335. kormányrendelet), mely szerint a postaládáknak 700 és 1700 mm közötti magasságban kell lenniük ahhoz, hogy a kézbesítő beledobja a levélküldeményeket. Ennek a legtöbb budaörsi társasház nem felel meg, ezért 30 napot kapnak, hogy a szabálynak megfelelően átalakítsák, különben a postás nem fogja bedobni a leveleket. Kisberk Balázs jelezte, hogy ez nagy anyagi ráfordítást igényelne, mert például azért, mert sok helyen a radiátor foglalja a helyet a postaládák alatt és kéri a hivatal segítségét, tárgyaljon erről a Postával, hogy tekintsenek el ettől.

Wittinghoff Tamás elmondta, fel fogják venni ez ügyben a kapcsolatot a Magyar Posta Zrt. vezetőségével, de ők arra a megkeresésre sem válaszoltak, amelyet a postabezárások miatt tett az önkormányzat, ezúttal sem számít pozitív hozzáállásra tőlük.

Két napirendi pontot tárgyaltak az ülésen.

Az elsőben tehát döntést hoztak a 12/2023. (I. 20.) Kormányrendelet alapján a megkötött egyedi földgázkereskedelmi szerződésben leírt árképzési meghatározás módosításáról, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, Budaörs eddig nem fix árral szerződött, hanem a világpiaci árhoz kötötte földgáz kereskedelmi szerződését, ami a műszaki ügyosztály és az energetikusok javaslata volt. Most, hogy a háború előtti áron van a gáz, be is bizonyosodott, hogy jobb, mintha magas fix árra szerződtek volna. Márciustól szeptember végéig az új szerződésben a hat nap múlva esedékes tőzsdei árban határozzák meg a földgáz árát lesz, ami most alacsonyabb ár fixálása lesz. (Bár lehet, hogy a nyári szezonban kisebb lesz a világpiaci ár, de ez nem biztos.) Emellett ez kiszámíthatóbb, biztosabb ár is. Azt kellett eldöntenie a képviselőknek, hogy ezt az új árra vonatkozó szerződést csak az önkormányzat és az általa fenntartott intézményekre kérjék, vagy a BTG-re is, mint az önkormányzat tulajdonában lévő cégre, annak közszolgáltatási feladatokat ellátásához szükséges gáz beszerzéséhez is vagy egyáltalán ne éljen vele a város. Végül úgy határoztak, hogy mindkét területen él a város a fix árral.

A másik napirendi pontban a budaörsi vízellátó – vízi közművek 2022-2036 között időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosításáról döntöttek. Azt is elfogadták vita nélkül 15 igen szavazattal.

Részlet az előterjesztésből:

„Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2021.(IX.15.) ÖKT sz. határozatával elfogadta (többek között) a Gördülő Fejlesztési Terv 2022 – 2036. évek közötti időszakra vonatkozó vízellátó – víziközmű rendszere felújítási és pótlási tervét azzal, hogy a 2022. évre tervezett feladatok között javasolja szerepeltetni:

      • Önkormányzati útépítésekhez kapcsolódó vízvezeték rekonstrukció”, nettó 24.721 eFt becsült költségű, ÉCS forrásból történő beruházást,

      • Önkormányzati csőhálózati felújítási program keretén belül vízvezeték rekonstrukció,” nettó 118.000 eFt becsült költségű, önkormányzati forrásból történő beruházást,

    • a beruházásokra kötelezettségvállalás csak a tárgyévi költségvetés elfogadását követően történik.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. szeptember 19-én érkezett válaszlevelében közölte, hogy a kért nettó 24.721 eFt becsült költségű vízvezeték rekonstrukció ÉCS forrásból történő szerepeltetését nem tudja teljesíteni tekintettel arra, hogy a szolgáltatási díj erre nem ad fedezetet.(…)

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. december 15-én megküldte Budaörs ivóvízellátó rendszere I. ütem felújítási és pótlási terv 2022-2036. évek között változásairól szóló tájékoztatását, kérte annak jóváhagyását. Tájékoztatásuk alapján 2022. év során megvalósult felújítási és pótlási munkák az év során bekövetkező külső és belső változások (prioritás módosulás, versenyeztetési eljárások eredménye, egyéb tényezők) miatt eltérést mutatnak a fenti képviselő – testületi határozattal, valamint MEKH által jóváhagyott felújítási és pótlási tervben szereplő feladatokhoz képest, ezért annak MEKH-ez történő ismételt benyújtása tájékoztatás céljából (nem haladja meg a 20%-os eltérést) szükséges. (…) Megállapítható, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. az eredeti terv szerint Budaörs város tulajdonában lévő víziközmű hálózatra a tervezett 54.900 eFt helyett ténylegesen 2022. évben 51.458 eFt forrást fordított, de tekintettel arra, hogy a különbözetet nem a budaörsi rekonstrukciós beruházások elmaradása, hanem a vízművek beruházási mérnökóra ráfordításának csökkenése, valamint a Budapesti út III. ütem vízvezeték kiváltás beruházás becsült értéknél alacsonyabb kivitelezési költsége okozta, ezért javasoljuk a Budaörsi vízellátó – viziközművek 2022 – 2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosításának elfogadását.”

Az előterjesztések itt érhetők el.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here