Ezekről döntöttek ma a testületi ülésen az önkormányzati képviselők

0
1033

Mintegy húsz napirendi pontja volt a mai testületi ülésnek, ahol a jelenlévő 12 képviselő legtöbb esetben 10 igen és 2 nem vagy tartózkodással szavazott, jellemzően vita nélkül. Így döntöttek például arról is, hogy milyen beruházások kezdődhetnek meg hitelből. A polgármesteri jutalom szokás szerint ürügyül szolgált egy kis politikai pengeváltáshoz, és két óvodavezetői pályázatot is el kellett bírálni.

Napirend előtti felszólalásában Tóth Ferenc (BFE) a körzetében élők észrevételeit tolmácsolta. Az egyik a Pántlika utca forgalomcsökkentésére kért megoldást, mert az utca párhuzamos a főúttal és az utóbbi időben megélénkült rajta a forgalom. A másik a fák visszavágására vonatkozott, amelyek – különösen a Szellő utcában – rálógnak az elektromos felső vezetékekre. Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy a Pántlika utca megnövekedett forgalmát nem a kért fekvőrendőrök fogják megoldani, hanem a szervizút megépítése, amelyet a közeljövőben, heteken belül elkezdenek. A faágak levágása a vezetékekről valóban az önkormányzat feladata, el is fogják végezni, ha jut rá a költségvetési keretből.

Stift Nándor (BFE) észrevételezte, hogy a lakótelepen a Lévai utca és Ifjúság utca között a bekerített játszótér területe kimaradt a legutóbbi fűnyíráskor, továbbá a fűtőműnél fűzfaágak lógnak a járdára. Ezen kívül felvetette a kutyafuttatókkal kapcsolatos problémát is, miszerint tudomására jutott, hogy megbetegedtek kutyák a futtatóban, de hozzátette, hogy ő maga kételkedik az információ valóságában, hiszen a kutyafuttatók fenntartói, az önkormányzat, illetve a BTG az üzemeltetés során biztos minden olyan előírást betart, ami az ilyen területekre vonatkozik. Lőrincz Mihály helyett Wittinghoff Tamás polgármester reagált. Szerinte a fű- és fűzfa nyírás könnyen megoldható feladat, de a kutyafuttatós témára érdemben nem tudott mit mondani. (A kutyafuttatós üggyel kapcsolatban a lakosok szerkesztőségünket is megkeresték. Mint lapunknak elmondták, kutyáik betegségéről az állatorvos állapította meg, hogy azt tipikusan az elhanyagolt kutyafuttatókban kapják el az állat. Ezek után ők  utána néztek, hogy milyen kritériumai vannak az egészségre ártalmatlan kutyafuttatónak, és kiderült, azt időről-időre fertőtleníteni szükséges. Mivel ez idő alatt le is kell zárni a futtatót, nem valószínű, hogy ilyen Budaörsön már történt. Hamarosan bővebben is visszatérünk azonban a témára! – a szerk.)

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetőjének vezetői megbízása 2018. július 3-án lejár, ezért még februárban kiírta az önkormányzat az álláshelyre a pályázatot. A felhívásra egy pályázat érkezett, László Gáborné, Mónika, a jelenlegi vezető adta be, aki 1986 óta dolgozik az intézményben tagóvoda-vezetőként és 1993-tól intézményvezető. A nevelőtestület és a szülői közösség egybehangzóan támogatta. Mivel nemzetiségi óvodáról van szó, a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat is véleményezhette, és ők szintén támogatták. Így a városi önkormányzat képviselő-testülete számára sem volt kérdés, hogy a jelenlegi vezető maradjon az óvoda élén. Bár László Gáborné 2018. augusztus 1-től (40 év munkaviszonnyal) nyugdíjba mehetne, ezt egyelőre nem kívánja igénybe venni, viszont a nyugdíja megállapításához a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát határozott időszakra, 2018. augusztus 2. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő időszakra kellett meghatározni. A képviselők egyhangúlag, 12 igennel szavazták meg az előterjesztést. (5. napirendi pont: A Zippel-Zapppel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása ) A vezető óvónő köszönetet mondott a munkatársainak, akik nélkül nem tudta volna már 25 éve színvonalasan vezetni az intézményt, és a képviselőknek a bizalomért.

A Vackor Óvoda intézményvezetőjének megbízása nyugdíjazása miatt 2018. november 30. napján lejár. Ezért az ő helyére is pályázatot kellett kiírni. A felhívásra egy pályázat érkezett, Kincses Tünde, a Budaörsi Vackor Óvoda óvodapedagógusa adta be. Az ő esetében azonban nem volt egyhangú a véleményezésre jogosultak támogatása. Holott Kincses Tünde első munkahelye 1996-tól a Vackor Óvoda. Az óvoda jelenlegi vezetője alkalmasnak tartaná őt utódjának (ezt a szakbizottsági ülésen szóban megerősítette), a szülők is egyhangúlag támogatták, a nevelőtestületi értekezleten azonban “csak” a szavazásra jogosultak 58,33%-a állt mellé. A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ezért nem tudott dönteni. A mai testületi ülésen pedig Stift Nándor javaslatára új pályázat kiírásáról döntöttek, és addig, amíg az lezajlik, a jelenlegi helyettest Révyné Simon Katalint bízták meg az óvoda vezetésével. (6. napirendi pont: A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása) A polgármester indoklásként annyit mondott, hogy minden intézményvezetői kinevezéskor kiemelten veszik figyelembe a kollektíva véleményét.

Az első félév után minden évben esedékes, és minden évben kisebb politikai vitát kavar a polgármesteri jutalom megszavazása. A mai előterjesztés szerint a napi polgármesteri teendők magas színvonalon való ellátásán túlmenően – az alábbiakat is figyelembe vették: az ESÉLY Szociális Társulás elnökeként ellátandó feladatok elvégzése; városi társadalmi, kulturális, közművelődési, sportrendezvényeken való részvétel; nemzetközi kapcsolatok ápolása; a testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, ápolása; pályázatok elkészítésében és beadásában való aktív közreműködés és az önkormányzati cégekkel való kapcsolattartás és azok hatékony működésében való részvétel. A képviselő-testület Wittinghoff Tamás polgármestert 2018. első félévében végzett munkája alapján három havi illetményének megfelelő jutalomban részesítette, amiről 9 igen és 2 nemmel döntöttek.  A szavazás előtt Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) azt fejtegette, hogy mivel a polgármester az első félévben aktívan részt vett az országgyűlési választási kampányban,  ez időt vont el a a polgármesteri teendőktől, ezért szerinte Wittinghoff Tamás nem szolgálta meg a jutalmat. (16. napirendi pont: A polgármester 2018. első félévi jutalma)

A parkolási gondokat Budaörs eddig sem a fizetőssé tétel bevezetésével igyekezett megoldani és a jövőben sem ez az irány. A mai ülésen azonban kiterjesztették azt a területet, ahol csak korlátozott ideig lehet megállni, többek között a városháza környékén. (4. napirendi pont: Javaslat a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére)

A képviselők önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről is döntöttek:

9. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 718/11 helyrajzi számú, Garibaldi utca területéből történő 76 m² terület értékesítéséről.

10. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található ingatlanra kiírt pályázatról

11. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar utca 55. 1. emelet 3. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadás útján történő hasznosítására

12. napirendi pont: Budaörs, Lévai utca 1036/20 hrsz-ú ingatlanon álló volt transzformátorállomás épületének további hasznosítása (Erről korábban ITT írtunk).

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Deák Ferenc utca, 228/1 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatról

19. napirendi pont: Sürgősségi indítvány: Döntés a Budaörs, Zúzmara utcában található, 1388/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló határozat módosításáról

20. napirendi pont: Sürgősségi indítvány: A Kesjár Csaba Általános Iskolában található 53,27 m2 alapterületű egyéb helyiség hasznosítása

A Helyi kiadványok pályázat kerete 1 800 000 forint, amire  igényként a háromszorosa érkezett be. A képviselők döntése szerint (amit a szakbizottság készített elő így a testületi ülésen nem alakult ki erről párbeszéd) nyolc kiadvány valósulhat meg a pályázók saját erőforrásainak önkormányzati kiegészítésével. (14. napirendi pont: A helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása)

A Heimatmuseum raktározási gondja már a múlt hónapban téma volt, mert az önkormányzati ingatlanra, amit bérelnek, a hivatalnak is szüksége van. A múzeum igazgatója, Gajdos-Frank Katalin, aki szót kapott a mai ülésen, elmondta, hogy a nyáron nem tudják megoldani a kiköltözést, hiszen védett értékekről van szó, amit valahova át kell vinniük. Ezért – bár az eredeti szerződés már lejárt és a korábbi meghosszabbítás határideje is – október 31-ig kapott az intézmény haladékot, hogy kiürítse a helyiségeket. (21. napirendi pont: Sürgősségi indítvány: Döntés a Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény által történő használatáról)

Vita nélkül, de 12 igennel és 2 tartózkodással (Fidesz-KDNP) fogadták el a képviselők, hogy milyen fejlesztések valósuljanak meg hitelből. Wittinghoff Tamás polgármester meg is jegyezte, hogy számára a tartózkodás azt jelzi, hogy a képviselők nem tudták áttekinteni vagy nem értik az előterjesztést, akkor vajon miért nincs kérdésük ezzel kapcsolatban. Amiről tehát most határoztak: a lakótelepi Közösségi Ház átépítése; az Idősek Otthona bővítése és az autóbusz végállomás átépítése. (23. napirendi pont: Sürgősségi:Javaslat a 2016. évi beruházási hitelcélok közötti átcsoportosítás, továbbá a hitel-szerződés módosítása tárgyában)

Ezek is napirenden voltak még:

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

7. napirendi pont: Budaörs Város Településrendezési eszközeinek és Budaörs Város Településképének Védelméről szóló rendelet módosítás egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

8. napirendi pont: Javaslat felhalmozási célú céltartalék felszabadításra

15. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház, a Jókai Mór Művelődési Ház és a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása

17. napirendi pont: Javaslat “Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre (zárt ülés)

24. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés vagyonkezelési szerződés megkötéséről a 2708 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Budapesti út 45/1 szám alatt található „Heimat Múzeumra” vonatkozóan

A szemétszállítási eszközök átadásáról Érdnek ITT írtunk.