Erőforrás, motiváció és empátia harmóniája Klein Dávid sikereiben

0
1039

A Budaörsön működő SHL Hungary Kft. nyílt napjára Klein Dávid expedíciós hegymászót hívta meg néhány hete, aki ez alkalommal az erőforrások, a motiváció és az empátia ideális arányainak fenntartásáról beszélt, amely szükséges az általa vezetett magashegyi vállalkozások véghezviteléhez, hogy maximalizálja a siker esélyét, miközben minimalizálja a tragédia lehetőségét.

Klein Dávid gyakran tart motivációs előadásokat nagy cégek, szervezetek számára, amelyek témája általában az expedíciós hegymászás, többnyire valamilyen vállalati stratégiai kifejezések mentén. A tervezési, felkészülési folyamatok, és magának az expedíciónak a megvalósítása azért is érdekes cégvezetőknek, mert valóban párhuzamba állíthatók az üzleti szféra projektjeinek szakaszaival. Ezúttal azonban a Budaörsön működő SHL Hungary Kft. nyílt napjára egy teljesen új előadást hozott, amit itt tartott meg első alkalommal. Az alapja  egy háromszög alakú modell, ami ahhoz az önvizsgálathoz nyújt segítséget, amelyet akkor érdemes tartanunk, ha valamilyen nagy horderejű célt szeretnénk elérni. (A humánerőforrás tanácsadással foglalkozó szervezet a pszichológia bevonásával segít cégvezetőknek munkatársaik kiválasztásában és szervez tréningeket is, és Klein Dáviddal a kapcsolat igen szoros, hiszen többek között az általa vezetett könyvkiadó jelenteti meg a cég kiadványait is.)

A modell elemeit (erőforrás, motiváció, empátia), – mely kifejezések az üzleti szféra számára nem ismeretlenek -, az expedíciós hegymászás lencséjén keresztül mutatta be, és jelentésüket egy távoli kaland bemutatásával hozta közelebb a hallgatósághoz. Mindhárom tényező egyformán fontos, és tartalmazza mindazokat az összetevőket, melyek szükségesek egy sikeres expedíció végrehajtásához. És bár magyarázatait a médiából már jól ismert példáival illusztrálta, újabb részletekkel csipkézve, és kissé más szögből megvilágítva az új ráébredések erejével hatottak.

Az erőforrásokhoz sorolható egyrészt a fizikai teljesítőképesség, annak növelése a spenót lelkiismeretes elfogyasztásától az izom- és állóképesség-fejlesztő edzések elvégzéséig, másrészt a csapat összeállítása egymással jól kooperáló és egymást tisztelő emberekből, akikkel a legesélyesebb célhoz érni. Ezen kívül az erőforrás oldalán vannak az eszközök, ahova nem csak a felszerelés tartozik, annak összeállításához a stratégia kidolgozása is szükséges a meglévő információk alapján, és részét képezik a meteorológiai előrejelzések is, amelyek az adatszolgáltatáson kívül egyéb módon is segítik az expedíció sikerességét, például diplomáciai kapcsolatok kialakításában. (Konkrétan: az indiai expedíció tagjaival Dávid rendszeresen adatot cserélt, így kontrollálva azt, de a sátrukat is használhatta egyszer egy magaslati táborban, amikor az övé tönkrement).

Ha a célt valamilyen mélyen gyökerező vágy vagy inspiráció adja meg, akkor lesz az ember igazán motivált. „Szeretnék feljutni egy nyolcezres csúcsára, és le is szeretnék jönni onnan, miközben maximalizálom a siker esélyét, de minimalizálom a tragédia lehetőségét, és ezalatt szeretnék önmagammal, a társaimmal és a heggyel harmonikus módon létezni” – fogalmazta meg az előadó saját célját.

A “nyolcezresek világában” olyannyira motiváltnak kell lenni, hogy a cél eléréséig kitartson az állhatatosság (le kell küzdeni a feltörő kételyeket), a fizikai munkabírás (felszerelés cipelése, táborok kiépítése), a szenvedés elviselése, és – meglepő módon – a várakozás, illetve a semmittevés tűrésének képessége is, például amikor havazás miatt két hétig vesztegeltek a Gasherbrumok alaptáborában idén nyáron.

Az empátia Klein Dávid számára háromirányú fogalom a hegymászás során. Empátiával kell viseltetnie a heggyel, a társsal és magával szemben is. Ez mindhárommal kapcsolatban elsősorban érzékenységet, figyelmet jelent, és fogékonyságot az árulkodó jelekre. Kellő mennyiségű tapasztalat birtokában a hegyről sok információ leolvasható, csak észre kell venni.

A társsal szemben egyrészt a normális emberi, baráti kapcsolat megkívánja, másrészt annak a társ-monitoringnak is része, amely segít meghatározni a szellemi aktivitást az egészségi állapot felmérése céljából, egyszerű kérdés-felelet formájában. Ugyanis nagy magasságokban a szervezet oxigénhiányos állapotának romlását rendszeresen ellenőrizni kell, éppen annak érdekében, hogy csökkentsék a tragédia lehetőségét. A hegymászónak saját magával szemben is empatikusnak, érzékenynek kell lennie a figyelem és elemzés tekintetében, ami sok gyakorlással megtanulható. Időben észre kell vennie magán a legapróbb változásokat is, és képesnek kell lennie arra, hogy különbséget tegyen a lustaságból fakadó, és az olyan jelzés között, ami valóban problémát fog okozni.

Az előadás végén, amikor az összefüggések elemzése következett, megállapításra került, ha a modell kiegyensúlyozottan tartalmazza a feltételeket, akkor annál nagyobb az esély a cél elérésére, minél nagyobb ez a háromszög. Viszont ha torzul, és valamelyik oldal erősebb, a másik pedig gyengébb, az különböző variációit vázolja fel a sikertelenségeknek.

Képek: SHL Hungary Kft., illetve Klein Dávid Facebook oldala és Youtube csatornája