„De nehéz az iskolatáska…” – félévi körkép

0
758

„De nehéz az iskolatáska…” – énekelte egy-két generációval korábban Demjén Ferenc. Azóta konkrétan még nehezebb, hiszen mára a legkisebbeknek is 4-5 órájuk van naponta, majd délután négyig elvileg ott kötelező napközi. A nagyobbak pedig van, ha nulladik órával kezdenek reggel hétkor már a padban ülnek, miközben kutatások igazolják, hogy 9-ig nem igazán kellene erőltetni azt a tanulást.

Mindezt előrebocsátva egyebek között azt kérdeztük a budaörsi iskolák igazgatóitól: Hogyan alakult iskolájukban az első félév, menyiben tekinthető jobbnak vagy rosszabbnak a korábbiakhoz képest? „Remekül alakult a félév” – válaszolta a Herman Ottó Általános Iskolából Turcsik Viktor. Nagyjából a megszokott tanulmányi teljesítmények mellett átlagon felüli versenyeredményeket hozott. „Nagyszerűen szerepeltünk a Bólyai Matematika Csapatversenyen, ahol országos döntőbe jutott egyik csapatunk emellett természettudományi, angol és történelem versenyekről is hoztunk el díjakat. Képzőművészeink pályázati sikereink az előző évekhez hasonlóan kiemelkedőek voltak„.

A továbbiakban megtudtuk még, hogy „folyamatosan fejlesztjük taneszköz-parkunkat. Így volt ez az előző félévben is. Új táblagépeket, projektorokat helyeztünk üzembe, fejlesztettük a testnevelés, a matematika és az alsó tagozat szertárait. Iskolánk médiacsapata, a média mester klub is új kamerát kapott. A fejlesztés nagy részét azonban pályázati pénzből, az alapítványon keresztül valósítottuk meg” – tette hozzá a félreértések elkerülése érdekében a Herman igazgatója.

„A 30 éves születésnapját ünneplő Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola kiemelt célja, hogy a színvonalas oktató munka mellett egyre nagyobb szerepet kell kapnia a nevelésnek” – ezt már Dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi igazgatónő válaszolta. Kiegészítve azzal, hogy „Iskolánkban a nevelőmunka mindig hangsúlyos szerepet kapott, és ahogy telnek az évek, úgy egyre fontosabbá válik, hogy a tanulók ne csak tantárgyi tudást, hanem erkölcsi útmutatást is kapjanak az itt eltöltött évek alatt. Pozitív példákkal erősítenünk kell a már meglévő értékeiket, javítanunk neveltségi szintjükön. Ez a munka rengeteg türelmet és maximális elkötelezettséget igényel a pedagógusok részéről, eredményessége pedig többnyire csak a tanítási ciklus végére lesz nyilvánvaló. Ezt a célt a művészeti, kulturális nevelés lehetőségeinek kihasználásával szeretnénk elérni. Nagyszerű alkalom volt mindehhez az iskola 30 éves fennállásához kapcsolódó rendezvénysorozat. Nagyon fontos a közös élmény, az együvé tartozás tudata. A legkülönbözőbb programokon élhették ezt át a gyerekek.  Ilyen volt a Népmese hete, a Kenderkóc játszóház, örömzenélés, a diákigazgató választás, az osztály-és iskolatorta, a sportnap, állatok világnapja Deménnyel a vizslával, tanulóink munkáiból kiállítás a Heimat múzeumban, iskolatörténeti kiállítás a könyvtárban, nosztalgia karácsonyi műsor, stb.”- zárta gondolatmenetét Szelényiné.

A 2018-2019. tanév különleges volt a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola életében is, „mert ebben az évben ünnepeljük a megalakulásunk 25. évfordulóját – tudtuk meg Szabó István igazgatótól. „Az évfordulóhoz kapcsolódóan több eseményt szerveztünk a jubileumi évünkben. Egy ünnepélyes szentmise keretében nyitottuk meg a tanévünket. A szentmisét Spányi Antal megyéspüspök celebrálta. A további eseményeink a volt és a jelenlegi pedagógusok találkozója, az öregdiák találkozó, a március 25-ei születésnapi ünnepség, végül a jubileumi bál, amely lebonyolításához Budaörs képviselő-testülete is hathatós, anyagi támogatást nyújtott.”

És a hétköznapok? „Ez az első teljes tanévünk, amelyet a 2017-ben megszépült épületünkben tölthettünk. Az egész iskolai közösség – tanár, diák, szülő – nagyon hálás az intézményünk fenntartójának, hogy mindezt lehetővé tette. A nyáron beszereztünk több, az oktatást támogató eszközt – digitális táblát, számítógépeket, új tanulói padokat, így minden adott volt a szeptemberi munkakezdésre. A félév során a feltételeinket tovább tudtuk bővíteni. A szakmai munkához szükséges pedagógus létszámban egy fél álláshelynyi hiányunk volt a tanév kezdésekor, de ezt átszervezésekkel meg tudtuk oldani. Így a személyi feltételek oldaláról is el tudtuk kezdeni a tanévet. Az évet 15 tanuló csoportban 315 tanulóval kezdtük, amely a félév során 1-2 fővel növekedett. A jelenlegi átlag létszámaink tehát nagyon kedvezőek.”

„Nehéz pontosan válaszolni a kérdésre, nem látom, mi alapján ítéljek. Szerintem az első félévünk átlagos volt, ami nálunk jót jelent: értékeinkből nem engedtünk, az iskola elismertsége magas, a felvételiző nyolcadikosok szépen szerepeltek, nincs fluktuáció a testületben. A körülmények? Jelenleg nem, de sok év zökkenőkkel teli kínlódása után lényegében ellátottak a munkaközösségeink, az egyes területek” – mondta el lapunknak Tóth Krisztina a Kesjár Csaba Általános Iskola igazgatója.

Majd rákérdeztünk a gyerekek tanulmányi átlagára, ami a Hermanosoknál 4,2, és mely Turcsik Viktor szerint „inkább eltakar, mint megmutat valamit”.

A Bleyer félévi tanulmányi eredménye 4,31, kitűnő tanulóik száma a 3-8. évfolyamon 63 volt. „Nálunk a néhány gyengén teljesítő gyerek mellett a többség egyenletesen és eredményesen készül minden órára, így az osztályok tanulmányi átlagai összességében jók vagy kiválóak. Oktató munkánkat több kimagasló eredmény is bizonyítja: a nyolcadikos matematika felvételin két tanulónk 49 pontot ért el az 50 lehetségesből, valamint az iskola 8. osztályos tanulóinak összesített eredménye is magas, és minden eddigi tanulmányi versenyen eredményesen szerepeltünk” – jegyezte meg Szelényiné. Ezzel a Bleyer az általános iskolák rangsorában legjobbiskola.hu honlapon a 170. helyen áll.

A Kesjár tanulmányi átlaga 4,44, büszkeség a 2 nyolcadik osztályuk, amelyekben egyaránt 4,3.

„Azt gondolom, hogy szakmai értelemben sikeres félévet zártunk” – hallhattuk Szabó Istvántól. „A tanév első felében tervezett minden programunkat meg tudtunk valósítani. Az iskola tanulóinak tanulmányi, szorgalmi és magatartás eredménye is jól sikerül. Ezeken a területeken hoztuk a korábbi év végi és félévi eredményeinket. Az iskolai átlagunk minden tekintetben meghaladta a négyes átlagot. Sajnos néhány esetben előfordult, hogy egy-egy tanuló egy-egy tantárgyból nem tudta teljesíteni a követelményeket. Velük kapcsolatban kiemelt feladatunk a második félévben a felzárkóztatásuk.”

Mit tudnak tanácsolni a gyengébben teljesítő tanulóknak, illetve szüleiknek? – kérdeztük utoljára.

„A tömegoktatás nem könnyű műfaj. A gyerekek rengeteg odafigyelést, gondoskodást igényelnek. Sokat játszanak, kiránduljanak gyermekeikkel. Amennyire lehet vonják be őket a ház körüli munkába. Sokat legyen együtt a család. Ha gond van a tanulással, az csak az iskola és a család összefogásával orvosolható. Ahol gyengélkedik a család, vagy épp krízishelyzet van, ott a lehető legnagyobb nyitottsággal kell megosztani a problémákat a pedagógusokkal, akik ilyenkor extra erőbedobással segítenek a tanulóknak” – válaszolta Turcsik Viktor.

Az órák tervezésénél kiemelt cél, hogy alkalmazható tudást szerezzenek a gyerekek. „Felismertük, hogy a csoportmunka, a kooperatív módszerek, a projektek alkalmazása segíti a tanulók együttműködését, és motivációját. A szemléletváltáshoz tartozik az adaptív oktatás. A tanmenetet az adott osztály szintjéhez igazítjuk. Már azzal is, ha választunk a rugalmas és a normál tanmenetek közül, de folyamatosan munkaanyagként dolgozunk velük.A tanulócsoport képességeihez alkalmazkodik a feladatok mennyisége és nehézsége is.  Az eredményes oktató munka egyik kulcsa a motiváció, a motivációs eszközök megválasztása: pl. differenciált feladatok, dicséretek, bemutatók, projektek, sok lehetőség kreatív feladatokra, IKT eszközök alkalmazása” – sorolta Szelényiné Dobi Gyöngyi.

„Sajnos a napos oldalnak vannak árnyékos részei is. Az előző években már jelentkező tendencia, miszerint egyre nő a tanulási problémával küzdő gyermekek aránya, ebben a félévben is folytatódott. Szerencsére nagyon jó a kapcsolat a helyi szakszolgálattal, illetve az intézményben dolgozó fejlesztő és logopédus kollégákkal együttműködve jól tudjuk a helyzetet kezelni. Ettől függetlenül ez komoly kihívást jelent az elkövetkezendő jövőre nézve” – fejtette ki Szabó István. Hozzátéve: „A szülőknek ebben a kérdésben azt tanácsoljuk, hogy bízzanak a pedagógusok meglátásaiban. Mindig kihangsúlyozzuk, ha szakszolgálati vizsgálattal kapcsolatban jelzünk feléjük, az nem azért van, mert őket akarjuk megbántani, hanem a gyermekük érdeke kívánja azt meg. A másik fontos javaslatunk, ha ők maguk tapasztalnak problémát az otthoni tanulás során, akkor ne habozzanak és forduljanak az érintett pedagógushoz, mert a jó időben elkezdett fejlesztés elengedhetetlen feltétele a sikeres probléma megoldásnak. A másik jelentkező probléma, hogy egyre több a gyermekvédelmi ügyünk, de azt gondolom, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. Szerencsére ebben a kérdésben sem kell csak magunkra hagyatkozni, mert a gyermekvédelmi ellátó hálózat, a budaörsi kezdeményezésre megvalósuló, rendszeres gyermekvédelmi tanácsadói alkalmak nagy segítségünkre van” – kaptunk a kérdések alapján a teljességre törekvő válaszokat a Mindszetyből Szabó Istvántól.

Ezzel szemben Tóth Krisztina rövidre, de lényegre törőre fogta az útmutatást:„Türelmet, korrepetálást, elfogadást – nem mindenki okvetlenül tanulásban tehetséges. A támogató, tiszta elvárás idővel megmutatja, mekkorát bír el egy-egy diák.”