Budaörs zajcsökkentési intézkedési terve

0
873

Véleményezhető a nagy forgalmú utak és vasutak zajcsökkentési intézkedési terve

 

Az önkormányzat megbízásából elkészítette a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. Budaörs zajcsökkentési intézkedési tervét a nagyforgalmú közutakra és vasutakra vonatkozóan. A terv véleményezési szakasza 2019. december 18-án veszi kezdetét, és a január 17-éig tart. A Főépítészi Iroda várja a tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.

 

TÁJÉKOZTATÓ

Tárgy: Nagyforgalmú közlekedési létesítmények (nagyforgalmú közutak és nagyforgalmú vasutak) zajcsökkentési intézkedési terv tervezetének – VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZA –

 

Tisztelt Budaörsiek!

Tárgyi témában elkészült intézkedési tervjavaslatok véleményezési szakaszát ezúton kezdeményezzük a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet alapján.

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

A Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről a Korm. rend. 11. §-a rendelkezik. Az ebben foglalt előírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbította. A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Az intézkedési tervjavaslatok komplett dokumentációját 2019. december 18. és 2020. január 17. között közzé tesszük a város honlapján www.budaors.hu („nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve” fül alatt). A tervjavaslatokat papír alapon is megtekinthetik a hivatal nyitvatartási és ügyfélfogadási idejében az Ügyfélszolgálaton.

Az intézkedési tervjavaslatokat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

•        Általános leírás – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus,

•        Műszaki dokumentáció – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus,

•        Pest – Budaörs – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – intézkedési terv – Közúti/Vasúti

A hirdetményben meghatározott, az észrevételek benyújtására nyitva álló, idő alatt a közvélemény, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat

  • írásban, postai úton a Polgármesteri Hivatal székhelyének címére történő megküldéssel,
  • elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímen történő megküldéssel

Az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára elérhetőek.

Számítunk szíves közreműködésükre a tervjavaslatok véleményezésében, várjuk javaslataikat, észrevételeiket.

Javaslataikat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére postai úton (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) vagy a foepitesz@budaors.hu email címre 2020. január 17.-éig kérjük megküldeni.

Budaörs, 2019. december 18.

Üdvözlettel:   

Csík Edina főépítész                      

Kapcsolódó dokumentumok: