A veszélyhelyzet utáni első rendes képviselő testületi ülés

0
605

Csaknem negyed év telt el a város életében testületi ülés nélkül, azonban a mai, a járványügyi veszélyhelyzet utáni első rendes ülésen egy-két maszk látványát és a mögöttünk álló nehéz helyzetben helyt állóknak kinyilvánított köszönetmondásokon kívül semmi nem utalt változásra. A képviselő testület tagjai hiánytalanul megjelentek, a hangulat maradt a régi, még a BFE-s, illetve a Fidesz-KDNP-s képviselők vitái is a hagyományos mederben folytak

Az ülés elején, Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) megjegyezte a 26. napirendi pont kapcsán, mely a polgármester első félévi jutalmáról szólt, hogy a járványügyi rendkívüli helyzetre való tekintettel, amikor még adománygyűjtést is szervezett az önkormányzat, nem tartja jó ötletnek, hogy jutalmat vegyen fel Wittinghoff Tamás és az alpolgármester. Ezért javasolta ennek a napirendi pontnak a levételét és szavazást kért erre, amelyet fel is tettek szavazásra, az eredmény 3 igen (Fidesz-KDNP), 10 nem (BFE) és az érintettek nem vettek részt a szavazásban.

Napirend előtt felszólalt öt képviselő. Dr. Ritter Gergely (BFE) kezdte a sort, aki a jegyzőhöz fordult azzal a problémával, miszerint a Kossuth Lajos utcában élő, életmódját az utcabeliek által kifogásolt lakos évek óta rendezetlen ingatlanának udvarán patkányok jelentek meg. Dr. Bocsi István közölte, jelenleg is folyamatban van hatósági eljárás az említett lakossal szemben. Az ingatlanon lévő szemetet az önkormányzat saját költségén már elszállíttatta, a többi ügyben az illetékes hatóságok bevonásával intézkednek.

Czuczor Gergely (Fidesz) megköszönte a lakosság a járványügyi veszélyhelyzet során tanúsított fegyelmezettségét és mindenkinek köszönetet mondott, akiknek segítségére szükség volt a helyzet kezeléséhez. Majd megjegyezte, a város mégsem került csődbe májusra, ahogyan erre vonatkozó utalások voltak korábban. Szavaira Wittinghoff Tamás polgármester később reagált, említve hogy az egészségügyi dolgozó védőfelszereléseit háromnegyedrészt a város szerezte be, holott nem annak feladata lett volna, s összesen 100 millió forintot költött a veszélyhelyzeti problémák megoldására. Nagy hangsúlyt fektettek a koronavírus szűrésre is, ezért nem alakultak ki gócpontok a különböző intézményekben. A polgármester hangsúlyozta, nem a kormánynak köszönhető a helyzet budaörsi átvészelése, hiszen az továbbra is csak elvonja a város bevételének egy részét, támogatást a járványhelyzet idején sem nyújtott.

Kisfalvi Péter (BFE) a Kamaraerdő problémáival kapcsolatban a műszaki ügyosztály vezetőjéhez intézte szavait. A Beregszászi utca alsó végén van két lámpaoszlop, melyekről hiányzik az armatúra, ezek pótlását kérte. Továbbá tükrök kihelyezését javasolta a Kamaraerdei útra a rá merőleges utcákhoz, mert nehezen belátható a forgalom az ezen utcákból (Kassai, Kolozsvári) történő kihajtásnál.

Stift Nándor (BFE) megköszönte a BTG-nek, hogy egy lakos kérésére kizárólag mozgássérültek számára kialakítottak egy parkolót a Szabadság út 123. előtt. A műszaki ügyosztály vezetőjének figyelmét felhívta a Kossuth szoborral szemben lévő közlekedési tábla helyzetének korrigálására való szükségességére. Továbbá tolmácsolta a játszótereket használó szülők kérését a vízcsapok megnyitására vonatkozóan.

Monostori-Kalovits Márk (BFE) azt emelte ki, hogy városháza hivatalaiban dolgozók hozzáállásának köszönhetően Budaörsé azon kevés önkormányzathoz tartozik, amely szinte zökkenőmentesen tudott dolgozni a veszélyhelyzet idején.

A két ülés között eltelt időről Wittinghoff Tamás most azt emelte ki, hogy bár az egészségügyi veszélyhelyzet idején a bizottságok és a testület feladatai nála összpontosultak, ő annak ellenére egyszer sem hozott úgy döntést egyedül, hogy arról ne tájékoztatta volna a képviselőket és figyelembe ne vette volna a véleményüket.

Az 1. napirendi pont a 2019. évi költségvetés beszámolója és a módosításának végrehajtásáról szóló határozati javaslat és rendeletalkotás, melyben szerepel a veszélyhelyzet idején a 70 év felettiek számára biztosított étkezés költsége és a jövő év első negyedére félretett céltartalék is. A beszámolót 12 igen és 3 nem (Fidesz-KDNP) szavazattal fogadták el. A határozati javaslattal kiegészített rendeletmódosítást ugyanilyen aránnyal fogadta el a testület. Wittinghoff Tamás elmondta, a módosításra többek közt a gazdasági visszaesés következtében várhatóan kevesebb iparűzési adó fog beérkezni a város kasszájába.

A 2. napirend szintén a költségvetés módosítást tartalmazott, de a 2020. évit. A Heimatmuseum, a Budaörsi Sport Club szakosztályainak és a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. támogatására az általános tartalékból átcsoportosított összegekét. A múzeumra, illetve a sportokra vonatkozó kiegészítő javaslatokat a testület egyhangúlag megszavazta, azonban ezek rendeletbe foglalását 12 igennel és 3 tartózkodással (Fidesz-KDNP) fogadta el a testület.

A 3. napirend szólt arról, hogy hatályon kívül helyezzék a veszélyhelyzet idején hozott döntéseket például a kutyafuttatók használatának korlátozásáról, a társasházak fertőtlenítéséről és az avarégetés tilalmáról. 12 igen, 3 tartózkodással fogadták el a képviselők a határozati javaslatot, azonban a rendeletalkotásnál, ahol a piac nyitvatartásáról és látogatási rendjéről is döntöttek, már mindenki igennel szavazott. A polgármester hozzátette, a járvány még nem múlt el, ezért például a maszkviselési szabályokat be kell tartani továbbra is, melyek nem önkormányzati hatáskörűek.

A 4. napirend szólt a temetői díjak módosításáról, mely budaörsiekre nézve nem drágul továbbra sem, csak azok számára, akik nem budaörsiek temetését szeretnék budaörsi temetőben intézni. A testület 15 igennel elfogadta a módosításokat.

Az 5. napirend a Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása volt, a testület újabb öt évre egyhangúlag megszavazta Bozsó Ottíliát, aki megköszönte a bizalmat. A polgármester felhívta a figyelmet arra a példaértékű szolidaritásra, mely abban nyilvánult meg, hogy a többi óvoda vezetője is jelen volt az ülésen, hogy társukat támogassák.

A 6. napirendben védőnői pályázat elbírálásáról döntöttek, az 5. számú körzetben élők ellátására Tuszné Berczi Boglárkát bízták meg a képviselők egybehangzó szavazata alapján.

A 7. napirendi pont tárgyalása során elfogadták a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolóját 15 igen szavazattal.

A 8. napirendben arról döntöttek, hogy egy, a Törökugratón lévő telekingatlant a város megvesz a Pilisi Parkerdő Zrt.-től, mert víziközmű elem van rajta. A képviselők egyhangúlag megszavazták ezt.

A 9. napirendben településrendezési szerződés módosításáról döntöttek, melyben a várossal szerződő felek határidő hosszabbítási kérelmét fogadták el a képviselők 15 egybehangzó igen szavazattal.

A 10. napirendben egy, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat megpályázásához szükséges önrész biztosításáról döntöttek.  A kívánt összeget a jövő évi költségvetésben biztosította a testület 15 igen szavazattal. A pályázat néhány kamaraerdei utca egy-egy szakaszának felújítását célozza.

A 11. napirend foglalkozott a budaörsi tévét érintő változásokkal. A Jókai Mór Művelődési Ház alapító okiratának módosítását fogadta el a testület, melyben arról rendelkeznek, hogy az eddig a BTG vagyonkezelésébe tartozó Ifjúság utcai stúdiót a JMMH rendelkezésére bocsátja telephelyként Budaörs Város Önkormányzata. Ezzel egyidejűleg az önkormányzati tulajdonú médiaszolgáltatáshoz szükséges eszközöket térítésmentesen a JMMH tulajdonába adja és a költségvetés a Budaörsi Városi Televízió támogatása sorában szereplő összeget átcsoportosítja. A módosításokat a testület egyhangúlag elfogadta.

A 12. napirendben a Budafoki és a Fodros utca egyes ingatlanainak fejlesztésével kapcsolatos pénzeszköz-átadási szerződés módosításáról szavaztak 15 egybehangzó igennel.

A 13. napirendben néhány, a Máriavölgy utcában lévő ingatlan értékesítéséről szavaztak. A döntést 12 igen, 3 tartózkodó szavazattal fogadták el.

A 14. napirendben az Agip utca egy szakaszának önkormányzati tulajdonba vételéről szavazott a testület, a döntést egyhangúlag megszavazták.

A 15. napirend egyes Sóvirág utcai ingatlanok rendeltetésmód változásának az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről szóló javaslat volt. A testület 15 igen szavazattal elfogadta ezt, így ezen ingatlanok rendeltetési módja „kivett árok”-ról „kivett helyi közút”-ra módosult.

A 16. napirendben a képviselők egybehangzóan döntöttek egy Uzsoki közben lévő garázs értékesítéséről.

A 17. napirend az Illyés gimnázium mögötti, Domb utcai ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatról szólt, s amely vitát gerjesztett az ellentétes pártállású képviselők között. Czuczor Gergely azzal érvelt az ingatlanok eladása ellenében, hogy a gimnázium mellett túl jó helyen fekszenek, így a jövőre nézve fejlődési lehetőség vész el, ha oda is lakópark épül, ami ráadásul megint csak a közlekedést fogja terhelni, ráadásul a gimnázium jelenlegi területe már nem fejleszthető tovább. Wittinghoff Tamás azt mondta, ha az államnak szándékában áll megvenni azért, hogy a gimnázium számára fejlesszen, akkor elsőbbségben fogják részesíteni azt a pályázatot. Farkas Benedek (BFE) azt vetette közbe, ha Czuczor Gergely tud olyasmiről, hogy a gimnázium a közeljövőben visszakerül a város kezelésébe, akkor inkább nem szavazzák meg a mellette lévő ingatlan eladását, mert úgy a város a későbbiekben az iskola javára fejleszthet azon a területen. De egyelőre a kormány a város pénzét és az iskolák fenntartását is elvette, így nehéz fejleszteni. Löfler Dávid azzal érvelt, a terület központi fekvése miatt lenne jobb, ha megtartaná a város, mert értékéből nem veszít, azonban ha most eladja, később talán már nem szerezheti vissza. Dr. Bocsi István elmondta, a területet annak idején is fejlesztési céllal vette meg az önkormányzat, de a jelenlegi helyzetben azt kell biztosítani, hogy egyáltalán a fejlesztésekhez legyen pénz a jövő évi költségvetésben. Bíró Gyula alpolgármester arra is emlékszik, hogy amikor a városnak szándékában állt a területre sportlétesítményt építeni, akkor a fideszes képviselő, Szabó Károly azt leszavazta. Végül 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadta a testület az értékesítésről szóló döntést.

A 18. napirend Templom téri, önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről szóló döntést is 12 igen és 3 nem szavazattal fogadta el a testület.

A 19. napirend során az állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról döntött a testület egybehangzóan.

A 20. napirend szintén egy értékesítésre szánt ingatlanról döntöttek, mely tulajdonképpen egy telekalakítás végrehajtásáról szólt. A testület ezt egyhangúlag megszavazta.

A 21. napirendben a testület 15 igen szavazattal elfogadta Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolóját a 2019. évről.

A 22. napirend, mely a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel kötött ellátási szerződések hatályának fenntartásáról szólt, ismét kiváltott egy rövid vitát, ugyanis Czuczor Gergely kifogásolta, hogy az üzemeltetését nem pályáztatja újra az önkormányzat. Kövesdi Gabriella, a szociális ügyosztály vezetője világosította meg a kérdést, a korábbi üzemeltetési pályázat nyertese tíz évre nyerte el az üzemeltetés jogát, de a szerződésben szerepel, hogy öt év elteltével mindkét fél nyilatkozik arról, továbbra is hatályban legyen-e a szerződés. Végül a testület 15 egybehangzó igen szavazattal elfogadta a határozatot.

A 23. napirendben döntöttek arról, hogy módosítják az Esély Szociális Társulás társulási megállapodását, mely szerint a Petőfi Sándor utcából átköltözik a Szivárvány utcába. A testület egyhangúlag elfogadta a döntést.

A 24. napirend a Budaörsi Latinovits Színház működésének változásával kapcsolatos döntésekről szavazott a testület. A határozat, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott, többek közt a színház álláshelyeit növelte (akik eddig szerződésben voltak, ezentúl állományban lesznek), és bérfejlesztést irányzott elő. A színház költségvetésének átcsoportosítására a finanszírozás fenntarthatóságának érdekében volt erre szükség, melyre feltételeket a minisztérium szabott meg.

 

A 25. napirendben arról szavaztak, hogy a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének tárgyalására majd csak szeptemberben kerüljön sor. Ezt a testület 15 igen szavazattal elfogadta.

A 26. napirendben elfogadták azt a határozatot, mely a polgármester 2020. első félévi jutalmáról szól, melynek összege háromhavi illetményének felel meg. Ez ismét vitát nyitott a képviselők között, Löfler Dávid jelezte, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel, amikor az önkormányzatnak is spórolnia kell és adományokat gyűjt, rosszul veszi ki magát, hogy a polgármester ugyanúgy megkapja a jutalmat, ami megközelítőleg éppen annyi, amennyi adomány eddig összegyűlt. Erre Dr. Ritter Gergely úgy reagált, hogy elmondta, a legnagyobb vírushelyzetben a polgármester is keményen dolgozott, illetve az adományokból összegyűlt pénzt plusz az önkormányzat 100 millió forintot is a járványügyi védekezésre fordított, többek közt maszkra és kesztyűre, amely egyébként a kormány dolga lett volna. Ezért képmutatásnak tartja a fideszes képviselők megnyilvánulását ebben a témában. Ennél a napirendi pontnál a polgármester nem szavaz, így 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal fogadták el a határozatot.

Az utolsó napirendi pontot, a Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetés adományozásáról szólót zárt ülésen tárgyalták, ahogyan arra kötelezi a testületet egy önkormányzati törvény.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here