A tegnapi képviselő-testületi ülésen történt

0
879

Megválasztották a képviselők a részönkormányzatok tagjait és elbírálták a nemzetiségi önkormányzatok pályázatait is a 2019. november 13-án megtartott rendkívüli testületi ülésükön.

 

Napirend előtti felszólalásában Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Hegyalja út egyik szakaszára egy megállni tilos tábla kihelyezését kérte a Műszaki Ügyosztálytól. Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) arra hívta fel a figyelmet, hogy elindult a városban a „Mézes reggeli” program, amelyre jelentkezhetnek a gyermekintézmények. Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt jelezte, hogy a Budapesti út 118. szám környékén lévő házakban a korábbiaknál intenzívebb remegést észlelnek. Felmerült, hogy a közlekedésen kívül más ok is állhat a jelenség hátterében. A lakók vizsgálatot kezdeményeznek.
A képviselő szerint fontos lenne a nemrégen elkészült Szerviz út kitáblázása, hogy könnyebben megtalálják az autósok. Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője elmondta, hogy a Budapesti út nem a város kezelésében van, ennek ellenére kezdeményezni fognak egy alapos vizsgálatot. Ígéretet tett a Szerviz utat jelző táblák kihelyezésére is.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt kérte, hogy az Átlós utcában a sebességmérőt igazítsák hozzá a 40 kilométeres sebességet előíró táblához. Javasolta, hogy az iskolák környékén tegyék még biztonságosabbá az átkelőhelyeket.  Az uszoda-sportcsarnoknál pedig korlátozzák a lakóautók tartós parkolását.
Lőrincz Mihály tájékoztatta, hogy a napokban helyeznek el több zebránál is villogó prizmákat. Az Átlós utcánál szinkronba fogják hozni a sebességmérőt és az útjelző táblát. Az uszoda melletti parkoló a sportlétesítményhez tartozik, így annak biztonsági őrei is felszólíthatják azokat, akik üzemidőn kívül használják a parkolót. 

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) ugyancsak egy megállni tilos táblát kért az Árok utcába. A Rézvirág utcába becsatlakozó több kisebb utcában pedig gödrök keletkeztek, amelyet mihamarabb ki kellene javítani.
Lőrincz Mihály mindkét probléma megoldására ígéretet tett.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) aggodalmának adott hangot, hogy a fővárosban felmerült a dísel autók kitiltása a klímavédelem keretében, ami Budaörsre is hatással lehet. A polgármestertől azt is megkérdezte, hogy kíván-e tárgyalni a XI. kerület vezetésével, mert onnan olyan vélemények hallatszanak, hogy nincsen szükség a centrumkórház megépítésére, pedig az nagyon előnyös lenne a budaörsieknek. Wittinghoff Tamás polgármester szerint Budapest és agglomerációjának közlekedési tehermentesítése nagyon összetett kérdés. Ezért hamarosan egy asztalhoz fogja ültetni a főváros, a kerületek és az agglomeráció önkormányzatainak vezetőit, mert a közösségi közlekedés átfogó reformjára van szükség. A polgármester még nem látott semmilyen hivatalos dokumentumot arról, hogy mi lenne a tervezett kórházban, ellenben folyamatosan látja, hogy a most működő kórházak milyen állapotban vannak. Orvosoktól is meglehetősen szkeptikus véleményeket hall a Centrumkórház létjogosultságáról. Ez azonban nem az önkormányzat hatásköre.  

Első napirendi pontként módosította a képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét, átvezetve benne a korábban hozott döntések költségvetést érintő vonzatait.

Módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát is, benne 5-ről 6 főre emelve a Frankhegyi Részönkormányzat taglétszámát.

Ezt követően meg is választották a részönkormányzati testületet, akárcsak a Kamaraerdei Részönkormányzatét. Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) a szavazás előtt arról érdeklődött, hogy miért az egyik legalacsonyabb ajánlási számmal rendelkező jelöltre tett javaslatot dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület), hogy a részönkormányzat egyik tagja legyen. Dr. Kisfalvi Péter elmondta, hogy nem folyt verseny, minimum 22 érvényes ajánlás kellett ahhoz, hogy valaki jelöltté válhasson a részönkormányzatban. Ezt valamennyien elérték, akikre javaslatot tett. A Kamaraerdei Részönkormányzatba a következő személyeket szavazta meg egyhangúan a képviselő-testület: dr. Kisfalvi Péter elnök, tagok: Bódis Tamás István, Hajdu László, Kis Gyula, Nagy Géza.
A Frankhegyi Részönkormányzat összetétele szintén egyhangú szavazás után az alábbi lett: Hauser Péter elnök, tagok: Laczik Zoltán, Monostori-Kalovits Márk képviselők és Bellovits Margit, dr. Prohászka Zoltán Ferenc, Tóth Bendegúz Áron.

Módosította a képviselő-testület 2019. évi munkatervét is annak érdekében, hogy a decemberi ülést 18-áról 11-ére hozzák előre, hogy az ülésen meghozott döntések végrehajtására – még az év vége előtt – legyen elegendő idő.

Elbírálta a testület a nemzetiségek második félévre benyújtott pályázatait: öt önkormányzat 11,06 millió forintot használhat fel programjai megvalósítására. Előzetesen a nemzetiségek az önkormányzat kérésére megegyezésre jutottak a programok és támogatások tekintetében – emelte ki Wittinghoff Tamás polgármester.

Jóváhagyta a Budaörsi Tanoda kiegészítő támogatási kérelmét a testület, miután – hiába vált a többi tanodához hasonlóan 2019. januárjától állami intézménnyé – nem nyújt elegendő támogatást az állam a fenntartásához. Az önkormányzat 2,5 millió forinttal járul hozzá a tanoda működéséhez.

Jóváhagyták a képviselők a Budaörsi Latinovits Színház 2019. október 31-ig teljesült 2,7 millió forintos többletbevételeinek felhasználását, amelyből hangtechnikai eszközöket vásárolhatnak.

A BTG támogatását 30 millió forinttal megemelte a testület, amelyet a közutak karbantartására, és téli állagmegóvására fordíthatnak. Ennek megfelelően módosították a nonprofit kft. közszolgáltatási szerződését.

Ezt követően döntöttek több ingatlan ügyében.  Megvásárol az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt-től egy 1 743 négyzetméteres telket a törökugratói Árvácska utcában, 4,92 millió forintért.

Befizet az önkormányzat 409 ezer forintnyi rendkívüli közös költséget a Kamaraerdei út 59-61. szám alatti társasházban, ami az önkormányzati tulajdoni hányadra esik a faanyagvédelmi és statikai szakvélemény elkészítésének költségéből. Amennyiben a tervezett tetőtér-beépítésének nincs akadálya, a munkálatokra további 614 ezer forintot fizet majd az önkormányzat.

Eredménytelennek nyilvánította az önkormányzat a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt zártkörű pályázatot, és újat ír ki.

Végezetül arról is döntés született, hogy nem él az önkormányzat a Beregszászi utcában lévő 10021 és 10022 helyrajzi számú, összesen mintegy háromezer négyzetméteres telekingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogával, amelyekért 113,4 millió forintot fog fizetni az új tulajdonos.