„A magyar szent család” – meghívó

0
411

MEGHÍVÓ
A Magyar Történelmi Szalon tisztelettel meghívja 2018. október 8-án, hétfőn 18 órára a budaörsi Jókai Mór Művelődési Központba, a Családok Éve 2018. programhoz csatlakozva „A magyar szent család” Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre hazafias és keresztény öröksége, különös tekintettel Szent István király halálának 980., szentté avatásának 935. évfordulójára.

Előadó: Toldi Éva tanár, Szalézi-díjas újságíró,
Közreműködik: Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus, Burkus Boglárka, Illés Péter (ének),
vezényel: Krasznai Gáspár. Műsor: Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga – népének, Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz, Erkel Ferenc: István király II. felvonás finálé – részlet)

Ha népünk történelmét úgy tekintjük, mint a magyarság drámai eseményfolyamát, akkor megállapíthatjuk már az expozíciónál, hogy az előttünk járó európai nemzetektől, s az ázsiai népektől lényegesen eltérő, merőben más küldetés elé állította népünket a történelem Ura. A ránk bízott feladatok nemcsak saját megmaradásunkat, hanem a környező népek, nemzetek védelmét, valamint emelkedését is szolgálták. Megállapíthatjuk: népünk útjának, jövőjének előkészítése dicsőségesen indult Szent István király államalapító és egyházszervező munkája révén, majd tragikus fordulatok következtek (Szent Imre herceg halálával, az utód nélkül maradt királysággal és a fenyegető pogánylázadásokkal…).
Nem hunyhatunk azonban szemet a történelmünket már akkor is, s mindmáig kísérő égi kegyelem gondviselő szerepe fölött. Szent István király országfölajánlása máig ható szakrális szövetséget jelent Égi Patrónánkkal, s közbenjárása révén a Jó Istennel.
Belegondoltunk-e, hogy a kegyelem kísérte hazánk útját már a kezdetektől, hiszen történelmünk elején Isten mindjárt egy egész szent családot állított a magyarság élére, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg személyében? Amint a kereszténység kezdetén ott van a Szent Család: Jézus, Mária, József, úgy a magyar történelem, a magyar keresztény államiság kezdetén is ott áll egy királyi szent család. Egyedülálló a világtörténelemben! Ilyen kezdettel, ilyen bíztatással, sőt ígérettel nem rendelkezik egyetlen nép sem. Egyetlen nemzet sem mondhatja el továbbá, hogy történelmének első háromszáz évében (az Árpádok korában) 12 szentet és boldogot ajándékozott a világnak. És mellettük, körülöttük nagyszerű püspökök, papok, szerzetesek serege állott, akik részben idegenből jöttek, de magyar földön dolgoztak a keresztény magyarságért és sokan közülük életüket is áldozták e küldetésben.
Előadásomban a magyar szent család életútjának szellemi-lelki örökségét törekszem felmutatni; történelmi krónikák, irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotások segítségével megvilágítani azon erényeket, amelyeknek ők hordozói voltak, s amelyek példaértékűek. Idén, a Családok évében, valamint Szent István király halálának 980., szentté avatásának 935. évfordulója alkalmából különös aktualitása van e visszatekintésnek. Eleink üzenetei korunk emberét is megszólítják, mintát adhatnak nemzetünknek a helytállásra a mai sorsfordító időkben is, különösen a becsület és a tisztesség, a közjó érdekében vállalt elköteleződés terén, az ország vezetésében és az élet minden területén. Toldi Éva
A rendezvény támogatója: Budaörs Város Önkormányzata

A rendezvényen gyűjtést végzünk a Szűzanyát a kis Jézussal ábrázoló képoszlop (Bildstock) oszlopának munkálataira. (Erről ITT írtunk –  a szerk.) Támogatásokat „Képoszlop támogatása” megnevezéssel várunk a következő bankszámlára:
OTP: 11742173-20149327-00000000
Magyar Történelmi Szalon, tel. 06-23-428 333, e-mail: pm@energost.hu

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk