A legfrissebb budaörsi közvélemény-kutatás 1. rész

0
1187
Helyi közvélemény-kutatás: dinamikusan fejlődő városnak tartják Budaörsöt az itt élők
 
Budaörs Város Önkormányzata időről-időre felméri, hogy a város lakossága mennyire elégedett az önkormányzat és más hivatalok ügyintézésével, saját helyzetével és a helyi szolgáltatásokkal. A legutóbbi lakossági felmérést 2019 augusztus-szeptemberében készíttette.
 

A budaörsiek szinte kivétel nélkül szeretnek a városban élni, elégedettek a helyi szolgáltatásokkal és az önkormányzattal. A megkérdezettek 95 százaléka helytelenítette az iskolaigazgatók pályázatának minisztériumi elutasítását – derült ki a legfrissebb közvélemény-kutatásból.

Budaörs Város Önkormányzata időről-időre felméri, hogy a város lakossága mennyire elégedett az önkormányzat és más hivatalok ügyintézésével, saját helyzetével és a helyi szolgáltatásokkal. Ezek a felmérések fontos visszajelzést jelentenek az önkormányzat számra. A legutóbbi lakossági felmérést 2019 augusztus-szeptemberében készítette a Loginda Research and Innovation közvélemény-kutató cég.

Népszerűtlen a központosítás

A járások kialakulását követően az elmúlt években tovább folytatódtak azok az alapvető változások az önkormányzati rendszerben, amelyek a hatáskörök csökkenésével jártak. A válaszadók jelentős részét érintették ezek a változások, döntő többségüket negatívan.

A Járási Kormányhivatallal a Budaörsiek közel kétharmada került kapcsolatba, elsősorban a budaörsi kirendeltségen és jóval kisebb arányban közvetlenül a Budakeszi Kormányhivatallal. Mindkét szolgáltatóhellyel alapvetően elégedettek a helyi lakosok, de a budaörsi helyszínű ügyintézéssel számottevően elégedettebbek. Összevetve az előző év elégedettségével a Budakeszi Kormányhivatal esetében csökkenő, a budaörsi kirendeltség esetén növekvő elégedettség volt tapasztalható.

Az is kiderült a kutatásból, hogy budaörsiek 95 százaléka helyteleníti az iskolaigazgatók – szülők és tantestületek által támogatott – pályázatának minisztériumi elutasítását.

Szinte mindenki szeret Budaörsön élni

A budaörsi válaszadók családjuk anyagi helyzetével nagymértékben elégedettek, ugyanúgy, mint 2018-ban. Nagyon magas azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy jobban élnek, mint mások más településeken. Ahogy az elmúlt néhány évben, idén is az látható, hogy szinte minden válaszadó szeret a városban élni; összesítve a megkérdezettek 95 százaléka vélekedett így.

A helyi szolgáltatások megítélése általában jó, de a szórakozási lehetőségek, az egészségközpont, illetve az autós közlekedés értékelése a jó és közepes közé esik. A legutóbbi méréshez viszonyítva nem volt olyan terület, amelyen jelentősen elmozdult volna az átlagos elégedettség mértéke, ugyanakkor a változás legtöbb esetben pozitív előjelű volt: javult az oktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskolák) és a szórakozási lehetőségek megítélése. Csupán a tömegközlekedés megítélése romlott kis mértékben.

Elégedettek a budaörsiek az önkormányzattal

Azok a budaörsi lakosok, akik kapcsolatba kerültek az önkormányzattal, egy évben, átlagosan 3-4 alkalommal intéztek a hivatalban ügyet, amely a korábbi évekhez hasonló adat. Ezzel párhuzamosan magas maradt azon megkérdezettek aránya, akik egyáltalán nem kerültek kapcsolatba az önkormányzattal (31%). Az önkormányzati ügyintézés ügyfélértékelése a tavalyihoz hasonlóan idén is rendkívül jó: több szempont átlagát vizsgálva ötfokú skálán 4,5. Az összes szolgáltatás megítélése alapvetően pozitív, a városlakók az anyakönyvi ügyintézéssel a leginkább elégedettek (92,4%), míg a legkevésbé az építési ügyekkel (72,4%) – utóbbi, mint ismert, kikerült a helyi önkormányzat hatásköréből.

A budaörsiek döntő többsége (95%) elégedett a polgármester tevékenységével. A képviselő-testület munkájával a megkérdezettek több, mint háromnegyede (77,8%) elégedett vagy nagyon elégedett volt, ami jelentős növekedés az elmúlt évi arányhoz (67,8%) képest.

Összességében a budaörsiek 85,8%-a Budaörsöt dinamikusan fejlődő városnak tartotta, ami csaknem 7 százalékpontos növekedést jelent 2018-hoz képest.

A közvéleménykutatás módszertana

A kutatás 2019 augusztus végén, szeptember elején zajlott, telefonos megkérdezés alapján, véletlenszerűen kiválasztott rétegzett mintán, amely biztosította a minta reprezentativitását nem-, korcsoport- és iskolai végzettség szerint. A kérdőív jelentős részét alkotó alacsony mérési szintű változók esetén a gyakorisági megoszlás legnagyobb várható hibája 4,7 százalékpont. A nem-, korcsoport- és iskolai végzettség szerinti eloszlások jó közelítéssel megfelelnek a 2011. évi népszámlálás 18 éves vagy idősebb budaörsi népességre vonatkozó, a KSH által a TEIR rendszerben (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) közzé tett eloszlásoknak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here