A lakáskiürítési perekről

0
367

Sok bérbeadó problémája, hogy a bérlője nem fizet és bár felmondtak neki, de nem hajlandó önként kiköltözni. Fontos ilyenkor minél hamarabb a megfelelő formában jogi eljárást indítani a lakás kiürítése iránt, hiszen minden hónap súlyos anyagi veszteséget jelenthet. Nemcsak a bérleti díj nem folyik be, de a rezsiköltségek is a tulajdonos kárát szokták növelni. Így a hónapokig húzódó jogi eljárás sokba kerülhet a tulajdonosnak.

Alapvetés, hogy a lakás kiürítése tekintetében mindenkit óva intek bármiféle önkényes erőszakos magatartástól. Nagyon könnyű belecsúszni egy önbíráskodásba, akkor pedig nagy a baj, hiszen „a fagyi visszanyal”, ahogy azt mondani szokták.

A bíróság az ingatlan kiürítését elrendelő határozatban a kötelezett kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb hat hónapig terjedő teljesítési határidőt állapíthat meg, ha az ingatlan a kötelezett lakóhelye, egyúttal az ő és közvetlen családtagjainak egyedüli lakóingatlana, a kérelemben a kötelezett valószínűsítette, hogy a saját és családja elhelyezését ideiglenesen sem tudja biztosítani, a per során nem sújtották pénzbírsággal, továbbá nem tanúsított rosszhiszemű magatartást, és nem önkényesen elfoglalt lakást kell kiüríteni.

A végrehajtó a lakóingatlan kiürítésének foganatosítását a november 15-től április 30-ig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el, ha a kötelezett magánszemély. Nincs helye halasztásnak az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése során, vagy ha a kötelezettel szemben korábban rendbírságot szabtak ki.

A bíróság – erre irányuló végrehajtási kifogás esetén – a kiürítés foganatosítására utasítja a végrehajtót, ha a kötelezett vagy a vele egy háztartásban élő személy a kiürítendő lakóingatlan helyett más beköltözhető lakóingatlan használatára jogosult, a végrehajtást kérő a halasztás időtartamára a kötelezett elhelyezéséről gondoskodik, vagy a magánszemély végrehajtást kérő valószínűsíti, hogy a kiürítendő lakóingatlan birtokba vétele nélkül lakhatása nem biztosított.

A moratórium lejártát követően a lakóingatlan kiürítésének foganatosításáról a végrehajtó soron kívül intézkedik.

A bíróság az önkényesen elfoglal lakás kiürítését – végrehajtható okirat kiállítása nélkül – nem peres eljárás során hozott végzésben rendeli el. E végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet a lakáskiürítések foganatosítását késlelteti.

Mindezen szabályok csak betekintést engednek a jogterületre, mégis világosan mutatják, hogy az időfaktornak különös jelentősége van. A késlekedés sokba kerül a jogkeresőknek.

Írta: dr. Moravcsik Krisztina

Bővebben: moravcsik.hu

E-mail:[email protected]

Dr. Moravcsik Krisztina titkárnőt keres. Álláshirdetését ITT találja.

A szerző korábbi cikkei ITT érhetők el.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here