A cégnév jogi szabályozása

0
1769

Tapasztalatom szerint egyre több cég alakul, ezért cikksorozatomat az idén cégjogi ismeretekkel szeretném folytatni az elkövetkezendő időszakban. Ebben az írásban a cégnévre vonatkozó szabályokkal foglalkozom.

Az alapítandó cég nevét úgy kell megválasztani, hogy az olyan mértékben különbözzön a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető. Egy adott név használatára annak van joga, aki a kérelmét előbb nyújtotta be. A névvel kapcsolatos izgalmak elkerülésére a névfoglalás intézménye áll rendelkezésre. Ez egy elektronikus eljárás, mely az adott név foglalását 60 napra teszi lehetővé. A cégbíróság gyakorlata szerint két cégnév között legalább hráom karakter különbségnek kell lenni és nem alkalmas a megkülönböztetésre a szám, számkapcsolat, illetve a „Magyarország”, „Hungary” stb. kifejezések pótlólagos használata sem. A cégnév nem lehet megtévesztő sem. Amennyiben utal a cég tevékenységére, úgy annak magyar nyelven és a magyar helyesírás szabályainak megfelelően kell történnie. A cégnév minimálisan a vezérszóból és a cégforma megjelöléséből kell, hogy álljon. Az első helyen a vezérszó áll, mely lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaikszó is, de mindenképpen latin betűkkel kell írni. A vezérszón kívül csak magyar kifejezések lehetnek a cégnévben. Az „állami”, vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég tartós állami tulajdonú körbe tartozik. Szerepelhet továbbá a cég tagjainak a neve is, de csak engedéllyel használhatók a történelmi alakok nevei, vagy olyan név, amihez másnak jogos érdeke fűződik. Az önkényuralmi rendszerekhez fűződő nevek, kifejezések pedig semmiképpen nem használhatók. Sok a szabály, de tekintve, hogy a cégeljárás ügyvédköteles, így bizton számíthatunk jogi képviselőnk útbaigazításaira.

Bővebben: www.moravcsik.hu

A Budaörs név felvétele is engedélyköteles

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „BUDAÖRS” NÉV FELVÉTELÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ a 18/2012. (V.25.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete szabályozza, hogy a város nevét ki és milyen módon veheti fel cégének a nevében. Eszerint a „Budaörs” név vagy annak bármely toldalékos formája csak engedéllyel vehető fel. A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani írásban (illetékmentes) és az első fokú hatáskört ő gyakorolja. A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye, vagy fióktelepe Budaörs közigazgatási területén található, vagy tevékenysége, működése jellemző módon Budaörshöz kötődik. Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználat szabálysértésnek minősül.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here